دسترسی سخت پزشک و بهورز به روستای صعب العبور نوده در استان لرستان جهت ویزیت بیماران و بررسی گروه‌های پر خطر از نظر ابتلا به کرونا و آموزش پیرامون این بیماری را مشاهده خواهید کرد.