نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: داشتیم رتبه بندی را پیگیری می‌کردیم که از آن سو کار مثبتی برای کل کارکنان دولت انجام و قرار شد ۵۰ درصد به فوق العاده شغلشان افزوده شود که کار مثبتی بود. سوال این است که پس برای معلمان چه؟ چرا معلمان نباید این ۵۰ درصد را دریافت کنند؟

حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره رد شدن بودجه آموزش و پرورش و اینکه آیا در بازنگری‌ها اولویت خواهد بود یا خیر؟ گفت: فقط بودجه آموزش و پرورش رد نشده بلکه کلیات بودجه رد شده است. یکی از دلایل مهم رد کلیات، عدالت اجتماعی بود. درباره بودجه آموزش و پرورش که یکی از ارکان کل بودجه کشور است نباید به سمت اینکه میزان بودجه آموزش و پرورش چقدر است برویم. هرچه قدر که باشد در نهایت پایان سال دولت حقوق‌ها را می‌پردازد و در بودجه اموزش و پرورش نیز همین حقوق معلمان به اضافه کیفیت بخشی آموزشی مهم است. اگر از عدالت در حقوق صحبت میکنیم از افزایش بودجه اموزش وپرورش صحبت می‌کنیم.

وی ادامه داد: یکی از اعتراضات شدید ما این بود که رتبه بندی اجرا شد، ولی بیش از ۱۰ اشکال عمده دارد و آن را رتبه بندی اصلی نمی‌دانیم. داشتیم رتبه بندی را پیگیری می‌کردیم که از آن سو کار مثبتی برای کل کارکنان دولت انجام و قرار شد ۵۰ درصد به فوق العاده شغلشان افزوده شود که کار مثبتی بود. سوال این است که پس برای معلمان چه؟ چرا معلمان نباید این ۵۰ درصد را دریافت کنند؟

وزیر اسبق آموزش و پرورش با بیان اینکه دولت بررسی کرد که رتبه بندی را اجرا کرده و به جای رتبه بندی، ۵۰ درصد را بدهد به شرط آنکه هیچ جای کشور میزان افزایش حقوق از آن مبلغ افزوده شده بابت رتبه بندی کمتر نشود و هرچه قدر که باید اضافه بشود، اضافه بشود گفت: در واقع حقوقشان در قسمت اداری و اموزش به گونه‌ای افزایش پیدا می‌کند که کمتر از رتبه بندی نیست. اگر حکم‌ها را زدند و مشخص شد که افزایش‌ها بیش از رتبه بندی بود مشکلی نیست، اما ما باید بعدا رتبه بندی را به شکل دیگری مطالبه کنیم تا اجرایی شود. اگر هر دو را می‌پرداختند بهتر بود.

وی افزود: اشکالات زیادی به رتبه بندی وارد بود و متاسفانه یکی از اعتراضات ما این است که اگر ۵۰ درصد را به همه بدهند باز برای پیگیری رتبه بندی روز ازنو وروزی از نو میشود و باید رتبه بندی را پیگیری کنیم.

کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان ظلم است

حاجی بابایی درباره کسر ۴۵ درصدی از حقوق دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان گفت: درباره دانشجومعلمان دو نکته وجود داشت. مشکل پرداخت عیدی را حل کردیم و دریافتی شان به اندازه حداقل حقوق را پیگیری کردیم. دعوا از همینجا شروع شد و حق با دانشجومعلمان است که چرا باید عدد ۴۵ درصد از حداقل حقوقشان کم شود. این ظلم بزرگی است.

وی افزود: سال قبل که ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتند ۴۵ درصد را کسر می‌کردند و حالا که حقوقشان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده باز هم باید ۴۵ درصد کم کنیم. این کار باید در هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان حل شود. پیگیری کردم و گفتند هفته آینده جلسه هیئت امنا برگزار می‌شود. پیگیر هستیم در هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان عدد به جای درصد تصویب شود.

منبع: میزان