آخرین معدن زغال سنگ به دلیل ملاحظات زیست محیطی درBottrop آلمان رسما تعطیل شد.