در آستانه بازی نهایی تیم فوتبال پرسپولیس با کاشیما آنتلرز دوربین پارسینه سراغ دو پرسپولیسی دو آتیشه رفته است تا با آنها به گفتگو بنشیند.