نبرد ادلب با پیروزی ادامه دارد و این در حالی است که روسیه اعلام کرده است که تا نابودی کامکل تروریست‌های تنها یک قدم مانده است.
منبع: Sputniknews