معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 13 از مرمت و بازپیرایی آبنماهای محدوده منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه13، گلشنی، معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه13 گفت:به منظور افزایش زیبایی اجرای المان شهری وارتقاء کیفیت و بهره مندی شهروندان از فضای آبنماهای شهری ، معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 13 مرمت و بازپیرایی آبنماهای سطح منطقه را دردستورکار خود قرارداده است

وی افزود: درهمین راستا بازپیرایی آبنمای میدان امامت که دریکی از میدانهای پرتردد منطقه واقع شده درحال انجام بوده و به زودی با ظاهری زیبادر منظرشهروندان منطقه قرارخواهد گرفت.

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه13 ازپخش 113 تن آسفالت در 177 نقطه در نواحی چهارگانه خبر داد و افزود: عملیات تراش و روکش آسفالت به مساحت 320 متر مربع و لکه گیری آسفالت به مساحت 488 متر مربع اجرایی شده است.