گوناگون

باز شدن درهای رازآلود هرم بزرگ مصر برای اولین بار + عکس

باز شدن درهای رازآلود هرم بزرگ مصر برای اولین بار + عکس

پارسینه: اسرار پنهان‌شده پشت سه در رازآلود هرم بزرگ جیزه، سرانجام آشکار خواهند شد.

همشهری‌آنلاین نوشت: سه در اسرارآمیز هرم بزرگ جیزه سرانجام توسط باستان‌شناس برجسته باز می‌شود. زاهی حواس، باستان‌شناس و وزیر دولت سابق در امور آثار باستانی مصر، گفت که در ۵ دسامبر گروهی از باستان‌شناسان را برای کشف اسرار پشت این درها رهبری خواهد کرد.
حواس از درهای سنگی به عنوان اکتشاف اصلی یاد کرد که او را با سوالات زیادی مواجه کرده است. او به گفت: «درهای مخفی که در داخل هرم بزرگ پیدا کردم، کشفی است که با خود سوال‌های بیشتری به همراه داشت. ما در داخل هرم بزرگ، سه در پیدا کردیم. یکی از درها در ورودی جنوبی اتاقک دوم است که دو دسته مسی دارد. بیست و یک سانتی‌متر پشت آن یکی، در دومی را پیدا کردیم و در تونل شمالی، در سوم را با دو دستگیره مسی پیدا کردیم.»
چند تحقیق پیرامون درها قبلا انجام شده است، اما هرگز درباره اینکه کاربرد آن‌ها چیست یا چه چیزی پشت آن‌ها است، اطلاعاتی به دست نیامده است. یک تحقیق شامل ایجاد یک سوراخ کوچک در اولین در جنوبی و ارسال یک دوربین متصل به یک کاوشگر از طریق آن بود. به این ترتیب در دوم پشت آن کشف شد. تصور می‌شود که حتی می‌تواند یک در چهارم پشت در شمالی پنهان شده باشد که طراحی را متقارن می‌کند.
باز شدن درهای رازآلود هرم بزرگ مصر برای اولین بار + عکس
حواس گفت امیدوار است که کشف راز این درها، برای اولین بار یکی از رازهای هرم بزرگ را فاش کند. این کارشناس تصریح کرد که هیچکس نمی‌داند درها به کجا منتهی می‌شوند، اما مصمم است به نتیجه برسد.
هرم بزرگ که به نام هرم خوفو یا خئوپس نیز شناخته می‌شود، حدود ۲۵۷۰ قبل از میلاد به عنوان آرامگاه فرعون خوفو ساخته شد. این هرم تا جایی که می‌دانیم، سه اتاق دارد. یکی از اتاق‌ها، اتاق بمشهور به اتاق ملکه است که در آن سه در مرموز، در دو شفتِ مقابل یکدیگر قرار دارند.
باز شدن درهای رازآلود هرم بزرگ مصر برای اولین بار + عکس
حواس قبلا در مقاله‌ای برای روزنامه گاردین مصر در مورد درهای مخفی نوشته است. او نوشت: «ما قصد داریم شفت جنوبی را از بیرون تمیز کنیم تا بفهمیم آیا به بیرون باز می‌شود یا خیر. اگر این‌طور باشد، ممکن است این دری نمادین برای پادشاه برای عبور از جهان مردگان باشد. اگر مهر و موم شده باشد، باید به پاپیروس وستکار برگردیم و بخوانیم که خوفو چگونه به دنبال اسناد خدای توت بود تا در طراحی هرم به او کمک کند. تنها تحقیقات بیشتر در مورد شفت‌ها می‌تواند کاربرد آن‌ها را آشکار کند و یکی از اسرار متعدد هرم بزرگ را حل کند.»
همشهری‌آنلاین نوشت: سه در اسرارآمیز هرم بزرگ جیزه سرانجام توسط باستان‌شناس برجسته باز می‌شود. زاهی حواس، باستان‌شناس و وزیر دولت سابق در امور آثار باستانی مصر، گفت که در ۵ دسامبر گروهی از باستان‌شناسان را برای کشف اسرار پشت این درها رهبری خواهد کرد.
حواس از درهای سنگی به عنوان اکتشاف اصلی یاد کرد که او را با سوالات زیادی مواجه کرده است. او به گفت: «درهای مخفی که در داخل هرم بزرگ پیدا کردم، کشفی است که با خود سوال‌های بیشتری به همراه داشت. ما در داخل هرم بزرگ، سه در پیدا کردیم. یکی از درها در ورودی جنوبی اتاقک دوم است که دو دسته مسی دارد. بیست و یک سانتی‌متر پشت آن یکی، در دومی را پیدا کردیم و در تونل شمالی، در سوم را با دو دستگیره مسی پیدا کردیم.»
چند تحقیق پیرامون درها قبلا انجام شده است، اما هرگز درباره اینکه کاربرد آن‌ها چیست یا چه چیزی پشت آن‌ها است، اطلاعاتی به دست نیامده است. یک تحقیق شامل ایجاد یک سوراخ کوچک در اولین در جنوبی و ارسال یک دوربین متصل به یک کاوشگر از طریق آن بود. به این ترتیب در دوم پشت آن کشف شد. تصور می‌شود که حتی می‌تواند یک در چهارم پشت در شمالی پنهان شده باشد که طراحی را متقارن می‌کند.
باز شدن درهای رازآلود هرم بزرگ مصر برای اولین بار + عکس
حواس گفت امیدوار است که کشف راز این درها، برای اولین بار یکی از رازهای هرم بزرگ را فاش کند. این کارشناس تصریح کرد که هیچکس نمی‌داند درها به کجا منتهی می‌شوند، اما مصمم است به نتیجه برسد.
هرم بزرگ که به نام هرم خوفو یا خئوپس نیز شناخته می‌شود، حدود ۲۵۷۰ قبل از میلاد به عنوان آرامگاه فرعون خوفو ساخته شد. این هرم تا جایی که می‌دانیم، سه اتاق دارد. یکی از اتاق‌ها، اتاق بمشهور به اتاق ملکه است که در آن سه در مرموز، در دو شفتِ مقابل یکدیگر قرار دارند.
باز شدن درهای رازآلود هرم بزرگ مصر برای اولین بار + عکس
حواس قبلا در مقاله‌ای برای روزنامه گاردین مصر در مورد درهای مخفی نوشته است. او نوشت: «ما قصد داریم شفت جنوبی را از بیرون تمیز کنیم تا بفهمیم آیا به بیرون باز می‌شود یا خیر. اگر این‌طور باشد، ممکن است این دری نمادین برای پادشاه برای عبور از جهان مردگان باشد. اگر مهر و موم شده باشد، باید به پاپیروس وستکار برگردیم و بخوانیم که خوفو چگونه به دنبال اسناد خدای توت بود تا در طراحی هرم به او کمک کند. تنها تحقیقات بیشتر در مورد شفت‌ها می‌تواند کاربرد آن‌ها را آشکار کند و یکی از اسرار متعدد هرم بزرگ را حل کند.»

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  اخبار از پلیکان

  نمای روز

  اخبار از پلیکان

  داغ

  حواشی پلاس

  صفحه خبر - وب گردی

  آخرین اخبار