گوناگون

سرود ملی شوروی سابق را ببینید + فیلم

سرود ملی شوروی سابق را ببینید + فیلم

پارسینه: در ادامه ویدئو ای از سرود ملی شوروی سابق را میتوانید مشاهده کنید.

متن روسی

I.

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

ПРИПЕВ:

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина - сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!

II.

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
Нас вырастил Сталин - на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

ПРИПЕВ

III.

Мы армию нашу растили в сражениях.
Захватчиков подлых с дороги сметём!
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведём!

ПРИПЕВ

آوانویسی
I.

Soyuz nyerushimyiy ryespublik svobodnyikh
Splotila navyeki Vyelikaya Rus'.
Da zdravstvuyet sozdannyiy volyey narodov
Yedinyiy, moguchiy Sovyetskiy Soyuz!

PRIPEV:

Slavsya, Otyechyestvo nashye svobodnoye,
Druzhby narodov nadyozhnyiy oplot,
Partiya Lenina - sila narodnaya
Nas k torzhestvu Kommunizma vedyot!

II.

Skvoz' grozyi siyalo nam solntsye svobodye,
I Lyenin vyelikiy nam put' ozaril,
Nas vyirastil Stalin - na vyernost' narodu,
Na trud i na podvigi nas vdokhnovil!

PRIPEV

III.

Myi armiyu nashu rastili v srazhyen'yakh,
Zakhvatchikov podlyikh s dorogi smyetyom!
Myi v bitvakh ryeshayem sud'bu pokolyeniy,
Myi k slavye Otchiznu svoyu povyedyom!

PRIPEV

ترجمه فارسی

یک.

اتحادی گسست‌ناپذیر از جماهیر آزاد،
روس کبیر برپا ساخته که تا ابد برجا ماند.
آفریدهٔ مبارزات، به دست اراده خلق
اتحاد یکپارچه شوروی، اتحادی قدرتمند!

همسرایی:

سرفراز باش، میهن ما، متحد و آزاد،
دژ استوار خلق، برادری‌ها تو را مستحکم ساخته!
حزب لنین، و نیروی خلق
ما را به پیروزمندی کمونیسم راهبر می‌گردند!

دو.

از میان توفان‌ها خورشید آزادی بر ما تابیدن گرفت،
و لنین کبیر راه را به دیدگان ما روشن ساخت:
او خلق‌ها را در آرمان نیک بسیج کرد،
و در ما روح کار و قهرمانی دمید!


همسرایی

سه.

در پیروزی اندیشه‌های جاودان کمونیسم است که ما
آینده کشور خود را می‌بینیم!
و پیمان فداکارانه‌مان را با پرچم سرخ میهن پرشکوهمان
هرگز نخواهیم گسست!

همسرایی

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  اخبار از پلیکان

  نمای روز

  اخبار از پلیکان

  داغ

  حواشی پلاس

  صفحه خبر - وب گردی

  آخرین اخبار