گوناگون

آرای نهایی کمیته استیناف برای استقلال و پرسپولیس

آرای نهایی کمیته استیناف برای استقلال و پرسپولیس

کمیته استیناف آرای خود را درباره پرونده‌های مطروحه صادر کرد.

به گزارش پارسینه و به نقل از فدراسیون فوتبال؛ در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران نسبت به رای کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت آقای جواد نکونام به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل عدم حضور در نشست خبری و همچنین محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت دو میلیارد ریال از باب مسئولیت تضامنی در جریان مسابقه فوتبال با تیم پرسپولیس تهران از هفته پنجم لیگ برتر (معوقه) با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره با تعدیل جزای نقدی نسبت به آقای نکونام به مبلغ پانصد میلیون ریال و تعدیل جزای نقدی مربوط به باشگاه به یک میلیارد و پانصد میلیون ریال، در نتیجه تائید و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

در خصوص استیناف باشگاه پرسپولیس تهران نسبت به رأی کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت آقای دکتر علیرضا حقیقت پزشک رسمی باشگاه پرسپولیس تهران به مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل قصور از حضور در بازی بدون اطلاع ایفمارک و محکومیت آقای علی اسدی به محرومیت ۱۸ ماه از حضور در کلیه ورزشگاههای فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی بدلیل حضور در مسابقه رسمی بدون داشتن مجوز و کارت شناسایی (پزشکی) و همچنین محکومیت باشگاه پرسپولیس تهران به مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی به علت قصور در جایگزین نمودن پزشک رسمی و عدم اطلاع غیبت پزشک تیم در جریان مسابقه فوتبال دو تیم پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان با بررسی محتویات پرونده و گزارشات موجود ملاحظه می گردد اولا در خصوص محکومیت آقای علیرضا حقیقت پزشک تیم پرسپولیس با توجه به مفاد لایحه دفاعیه باشگاه پرسپولیس مبنی بر بیمار بودن وی قصوری متوجه نامبرده نبوده و در واقع باشگاه متبوع به وظایف خود عمل ننموده است بنابراین این بخش از دادنامه نقض و به استناد ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال حکم به برائت مشارالیه صادر می گردد ثانیاٌ آقای دکتر علی اسدی (از اعضای کادر پزشکی تیم پرسپولیس) بدون داشتن کارت مجاز در کنار تیم حضور داشته و بر خلاف آنچه که در حکم کمیته محترم انضباطی آمده است ایشان از کارت پزشکی شخص دیگر استفاده ننموده بنابراین از باب رعایت اصل تناسب تخلف با مجازات تعیین شده میزان محرومیت ایشان به شش ماه محرومیت کلیه فعالیت های مرتبط با فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی اصلاح و تعدیل می گردد و در خصوص محکومیت باشگاه پرسپولیس نظر به استدلالات مندرجه در رای صادره ایراد و اعتراضی موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده مستنداٌ به ماده مرقوم ضمن رد اعتراض دادنامه صادره از این جهت تائید و اعلام می گردد این رای قطعی است.

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان اصفهان به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی هوادار نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مبلغ سیصد میلیون ریال فراتر از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال حق آموزش بازیکن علی نصر اصفهانی صادر شد با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

در خصوص استیناف باشگاه استقلال تهران نسبت به رأی کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت آقای دکتر محمد علی زارع پزشک رسمی باشگاه استقلال تهران به یک میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل در اختیار گذاشتن کارت خود به دیگری و قصور از حضور در بازی بدون اطلاع ایفمارک و محکومیت آقای دکتر محمد آقا محمد آبادی به محرومیت ۱۸ ماه از حضور در کلیه ورزشگاههای فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی بدلیل استفاده از کارت آقای دکتر محمد علی زارع در مسابقه رسمی و همچنین محکومیت باشگاه استقلال تهران به یک میلیارد ریال جریمه نقدی به علت قصور در جایگزین نمودن پزشک رسمی و غیبت پزشک تیم دارای کارت در جریان مسابقه فوتبال دو تیم استقلال تهران و تراکتور تبریز با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره با اصلاح و تعدیل محکومیت آقای دکتر محمد آقا محمدآبادی به شش ماه محرومیت از کلیه فعالیت های مرتبط با فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی تائید و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. ضمناٌ متذکر می گردد نسبت به گزارش ناظر پزشکی مبنی بر تخلف آقای محمود باقری فیزیوتراپیست تیم استقلال تهران دائر بر حضور بر روی نیکمت تیم استقلال تهران بدون مجوز لازم توسط کمیته محترم انضباطی نفیاٌ یا اثباتاٌ اظهار نظری نگردیده است که در این خصوص ضرورت اظهار نظر و اتخاذ تصمیم وجود دارد.

 

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  اخبار از پلیکان

  نمای روز

  اخبار از پلیکان

  داغ

  حواشی پلاس

  صفحه خبر - وب گردی

  آخرین اخبار