گوناگون

آموزش بافت دستکش قلاب بافی

آموزش بافت دستکش قلاب بافی

پارسینه: هنرهای دستی همیشه که ساخت کاسه و بشقاب و ملیله دوزی و این کارها نیست، گاهی بافت یک دستکش هنر دستان یک هنرمند است که بسیار هم ارزشمند است.

خانم بهار هنرهای خود را کاملا رایگان آموزش می دهد و با توجه به زمستانی بودن فضا، دستکش قلاب بافی او را انتخاب کردیم تا شما ببینید و ببافید. آموزش بافت دستکش قلاب بافی در زیر آمده است.

توضیحات ویدئو برای افراد کم شنوا و ناشنوا می باشد.

اندازه های مورد نیاز:

قبل از آموزش بافت دستکش قلاب بافی لازم است اندازه دور مچ، پهنای دست، بلندی دست ( از مچ تا نوک انگشت سوم)، دور انگشت شست، طول انگشت شست را داشته باشید.

این دستکش زیبا را میتوانید برای کودکان و هم برزگسالان ببافید.

اگر از قلاب متناسب با ضخامت نخ استفاده کنید. کشسانی دستکش کم خواهد بود.

اما اگر از قلاب بزرگتر از ضخامت نخ استفاده نمایید دستکش کش خواهد آمد. به دلیل ظاهر شدن فضاهای خالی بر روی بافت، بهتر است داخل دستکش را با خزهای متری بپوشانید.

به همان اندازه که دوست دارید دور مچ پوشانده شود، 2 برابر آن باید زنجیره بزنید.

مثلا برای 5 سانت، باید به اندازه ی 10 سانت زنجیره بزنید.

برای کودک سه ساله به اندازه ی 7 سانت زنجیره می زنیم.

با توجه به ضخامت نخ، 13 زنجیره زدم. مثلا برای یه فرد بزرگسال ممکن است تعداد زنجیره ها 23 عدد شود.

بافت ردیف اول: از زنجیره ی 12 تا زنجیره ی ول، داخل هر کدام از زنجیره ها باید یه پایه کوتاه بزنید. در انتهای ردیف 1 زنجیره بزنید. بافت رو برگردونید.

ردیف دوم: داخلِ شیار پشتیِ هر کدام از خونه ها باید 1 پایه کوتاه بزنیم. در انتهای ردیف 1 زنجیره بزنید. کار رو برگردونید.

ردیف دوم رو تا جایی تکرار کید که طولِ بافت به اندازه ی دور مچ برسد. من به اندازه ی 12 سانت و 16 ردیف بافتم.

توجه کنید تعداد ردیف ها باید حتما زوج باشد. مانند 16، 22 و 26 ردیف.

در اتهای ردیف 16 یه زنجیره بزنید. مطابق فیلم دو قسمت بافت رو روی هم تطبیق بدین. طوریکه هر خونه با شیار روبروییش تطبیق پیدا کنه. حالا قلاب رو ابتدا از داخل آخرین خونه ی ردیف 16 و شیار روبروییش وارد کنید. یه بست بزنید. با توجه به 12 زنجیره ای که بافتم باید 12 تا بست بزنم. اگه شم 22 زنجیره رو بافتین باید در این قسمت 22 تا بست بزنید.

یه زنجیره بزنید. حالا میخواهیم ردیف اولِ رویه ی دستکش را ببافیم.

با توجه به 16 ردیفی که بافتم، در این ردیف باید 16 پایه کوتاه بزنم. این پایه کوتاه رو در راستای هر ردیفی که ایجاد کردم بر روی شیارهایی که روی لبه ی بافت ظاهر شدند باید بزنم. اگر شما 26 ردیف بافتین. باید 26 پایه کوتاه در این ردیف بزنید. در انتهای ردیف یه بست و دو زنجیره بزنید. کار رو برگردونید.

ردیف دوم بافت رویه: قلاب رو از داخل بافت وارد نمایید. در این ردیف روی 16 خونه باید یه بافت پایه بلند جناغی بزنید. توجه کنید اولین خونه، شیار بغلِ دو زنجیره نیست.

بافت پایه بلند جناغی: نخ روی قلاب بندازین. قلاب رو وارد خونه کنید. دور کاموا بپیچید. از داخل این خونه بیرون بیارین. سه حلقه روی قلاب قرار داره. حلقه ی سوم رو از داخل حلقه ی دوم رد بدین. یه نخ روی قلاب بندازین. از داخل حلقه ی دوم عبور بدین. یه نخ روی قلاب بندازین. دو حلقه ی باقیمانده رو یکی کنید.

توجه کنید خونه آخر انتهای ردیف در بغلِ دو زنجیره می باشد. در ادامه اتصال رو برقرار کنید. دو زنجیره بزنید.

ردیف سوم رویه: قلاب رو از بیرون بافت وارد نمایید. مانند ردیف قبل روی هر کدام از خونه ها یه بافت پایه بلند جناغی بزنید.

ردیف های دوم و سوم بافت رویه رو تکرار کنید. تا ایجاد انگشت شست برسیم. برای کودک سه ساله 3.5 الی 4 سانت این قسمت از رویه رو بافتم.

برای بافت جای انگشت:

در این ردیف با توجه به خونه ها باید تقسیم بندی انجام بدین. تا هم پهنای دست رو افزایش بدیم و هم جای انگشت ایجاد شود.

برای 16 خونه تقسیم بندی: روی خونه های 1 تا 4 یه بافت جناغی داخل هر خونه، روی خونه های 5 و 6، داخل هر کدام دو بافت جناغی در کنار هم، خونه های 7 تا 10 رو بدون بافت رها کنید ( این خونه ها با توجه به سایز دور انگشت باید رها کنیم). روی خونه های 11 و 12 داخل هر کدام دو بافت جناغی در کنار هم، روی خونه های 13 تا 16 یه بافت جناغی داخل هر خونه باید بزنید.

چناچه برای بزرگسال می بافید مثلا برای 26 خونه تقسیم بندی به صورت زیر است:

روی خونه های 1 تا 6 یه بافت جناغی داخل هر خونه، روی خونه های 7 تا 9، داخل هر کدام دو بافت جناغی در کنار هم، خونه های 10 تا 17 رو بدون بافت رها کنید ( این خونه ها با توجه به سایز دور انگشت باید رها کنیم). روی خونه های 18 تا 20 داخل هر کدام دو بافت جناغی در کنار هم، روی خونه های 21 تا 26 یه بافت جناغی داخل هر خونه باید بزنید.

در ردیف بعد و سایر ردیف ها ( به اندازه ی 8 سانت برای کودک سه ساله) باید روی هر کدام از خونه ها یه بافت جناغی بزنید. این ردیف ها رو باید تا جایی تکرار کنید که به نوک انگشت سوم برسید.

در انتهای ردیف آخر یه زنجیره بزنید. از نخ 20 سانت جای بزارین و برش بزنید. سوزن رو نخ کنید. سوزن رو مطابق فیلم از زیر شیار جلویی هر خونه وارد کنید. تا بالای رویه دستکش جمع شود. محکم کاری بدوزید تا درز و شکاف باز نشود. اضافی نخ رو لابلای بافت مخفی کنید.

بافت انگشت شست:

در ادامه‌ی آموزش بافت دستکش قلاب بافی مطابق فیلم بافت را مرتب نمایید. قسمت مچ بافت رو به بالا باشد. دو شیار روی کار می بینید. قلاب رو مانند فیلم از شیار دومی وارد نمایید. نخ روی قلاب بندازین. داخل این شیار دو زنجیره بزنید. در ادامه روی شیار بعدی یه بافت جاغی بزنید. در این ردیف روی تمامی شیارهای ظاهر شده در لبه ی بافت و تمامی خونه هایی که برای ایجاد انگشت رها کرده بودیم باید یه بافت جناغی بزنیم. توجه کنید خونه ی آخر در کنار دو زنجیره می باشد.

در انتهای ردیف دو زنجیره بزنید. و کار رو برگردونید.

ردیف دوم بافت انگشت: خونه های اول و دوم و دو خونه ی آخری رو با هم یکی کنید. روی سایر خونه های ای ردیف یه بافت جناغی بزنید.

یکی کردن خونه ها: یه نخ روی قلاب بندازین. قلاب رو وارد خونه ی اول کنید. دور کاموا بپیچید. از داخل این خونه بیرون بیارید. سه حلقه روی قلاب قرار داره. بدون این نخ روی قلاب بندازین. قلاب رو وارد خونه ی دوم کنید. دور کاموا بپیچید. از داخل این خونه بیرون بیارین. چهار حلقه روی قلاب قرار گرفته. حلقه ی چهارم رو از داخل حلقه های سوم و دوم رد بدین. یه نخ روی قلاب بندازین. از داخل حلقه ی دوم رد بدین. یه نخ روی قلاب بندازین. دو حلقه ی باقیمانده را یکی کنید.

توجه کنید. دو خونه ی آخری را حتما یکی کنید.

در ردیف بعد و سایر ردیف ها روی هر خونه باید یه بافت جناغی بزنید. این ردیفها رو تا جایی می بافید تا اندازه ی طول انگشت شست برسید. در انتها یه زنجیره بزنید. از نخ جای بزارین و برش بزنید. مانند قسمت رویه اینجا را هم بدوزید.

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  اخبار از پلیکان

  نمای روز

  اخبار از پلیکان

  داغ

  حواشی پلاس

  صفحه خبر - وب گردی

  آخرین اخبار