گوناگون

فال ابجد امروز ۲ اسفند ۱۴۰۰

فال ابجد امروز ۲ اسفند ۱۴۰۰

پارسینه: فال ابجد امروز ۲ اسفند ۱۴۰۰ را در ادامه ببینید.

فال ابجد یکی از فال‌های بسیار جالب است. فال ابجد بر اساس ۴ حرف الفبای فارسی انجام می‌شود. در فال ابجد مشاهده می‌کنید که ۴ حرف الف، ب، ج، د بر اساس ماه تولدتان چگونه چیده می‌شود. فال ابجد را بسیاری به دانیال نبی نسبت می‌دهند. فال ابجد امروز ۲ اسفند ماه ۱۴۰۰ خود را در ادامه ملاحظه کنید.

فال ابجد ۲ اسفند ۱۴۰۰ برای متولدین فروردین

فال ابجد امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

متن فال:
حروف ابجد فال شما: آ د ج
طالعت خوب است، اما از نیتی که کرده‌ای منصرف شو تا عاقبت کارت خیر شود. از بدی‌ها پرهیز کن. رازت را نگه دار تا در حق تو دروغ نگویند از خوابی که دیده‌ای نترس عاقبت خوب خواهد شد، اما آن را برای کسی بازگو نکن. از همنشین بد دوری کن یک نفر که نان و نمک تو را میخورد و ادعای دوستی با تو را دارد، با تو روراست نیست البته نمیتواند صدمه‌ای به تو بزند، ولی مراقب او باش و به خدا توکل کن.

فال ابجد ۲ اسفند ۱۴۰۰ برای متولدین اردیبهشت

فال ابجد امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

متن فال:
حروف ابجد فال شما: ب ب آ
طالعت خوب است و نیتت بر آورده می‌شود، اما نباید عجله کنی، بلکه باید صبور باشی تا عاقبت اوضاع بر وفق مراد تو گردد. به زودی گشایشی در کارت پیدا میشود. اگر قصد فروش چیزی را داری صبر کن، چون به نفع تو نخواهد بود. اگر منتظر رسیدن خبر از جانب کسی هستی، به زودی خبری از او به تو میرسد و از آن خبر شاد میشوی. هیچ تشویشی به دل راه نده، زیرا در آینده نزدیک همه چیز به نفع تو تغییر خواهد کرد و با توکل به خدا به مراد و خواسته‌ی خود خواهی رسید.

فال ابجد ۲ اسفند ۱۴۰۰ برای متولدین خرداد

فال ابجد امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

متن فال:
حروف ابجد فال شما: د ج د
طالعت روشن است و موفقیت و سعادت به تو روی خواهد کرد پس غم مخور. مال یا چیزی را از دست داده‌ای آن را به دست خواهی آورد. در کار‌ها به خدا توکل کن و به فکر سود و زیانش نباش. تا چند روز آینده خبر خوشحال کننده‌ای خواهی شنید و کار‌ها بر وفق مراد تو پیش خواهد رفت و به مقصود خواهی رسید انشا الله.

فال ابجد ۲ اسفند ۱۴۰۰ برای متولدین تیر

فال ابجد امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
متن فال:
حروف ابجد فال شما: د ب آ
طالعت روشن است. تشویش را از خودت دور کن. کار‌ها بر وفق مراد تو خواهد شد. اگر چیزی را از خدا طلب کردی به آن می‌رسی. اگر قصد سفر و یا انجام معامله‌ای داری، آن را انجام بده برایت سودبخش است.

فال ابجد ۲ اسفند ۱۴۰۰ برای متولدین مرداد

فال ابجد امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

متن فال:
حروف ابجد فال شما: آ آ د
روز‌های خوبی در پیش داری. نا امید نباش. از کسی جز خدا یاری نخواه و از رحمت حق غافل نشو افکار و نیات پاک در سر داشته باش تا بخت به تو روی آورد و گشایشی در کارت ایجاد شود. از افراد بد دوری کن. غیبت نکن. هدف یا کاری را که داری دنبال کن تا به توفیق برسی. انشا الله.

فال ابجد ۲ اسفند ۱۴۰۰ برای متولدین شهریور

فال ابجد امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

متن فال:
حروف ابجد فال شما: ب ب د
طالع خوبی است و نیتت بر آورده می‌شود. به زودی از غم‌ها رها میشوی، زیرا فالت نوید خیر و سعادت میدهد. در کارهایت همچنان کوشا باش تا موفقیت و پیروزی نصیب شود. مراقب بدخواهان باش و رازت را به هرکس نگو با کسی خویشی یا دوستی خواهی کرد که بسیار خوبست. در زندگی دو دل نباش و در نماز کاهلی نکن تا به مراد و مقصود برسی انشا الله.

فال ابجد ۲ اسفند ۱۴۰۰ برای متولدین مهر

فال ابجد امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
متن فال:
حروف ابجد فال شما: آ ب ب
فکری را که در سر داری ترک کن. صبر پیشه کن تا گشایشی در کارت ایجاد شود. قیل و قال و تلاش بیهوده مکن. از بدی دوری کن و به امر و مشیت الهی تسلیم شو و جز در راه او کوشش و عمل نکن. از دروغ بر حذر باش، چون عده‌ای قصد تهمت زدن به تو را دارند. تا چند روز دیگر گشایشی در کار تو ایجاد میشود. صبور باش و به خدا توکل کن تا از بدی و سختی دور شوی و به مرادت برسی انشا الله.

فال ابجد ۲ اسفند ۱۴۰۰ برای متولدین آبان

فال ابجد امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

متن فال:

حروف ابجد فال شما: ب آ ب

نیتت بر آورده می‌شود و به آرامش و سلامت و سعادت میرسی. اگر بیمار هستی بهبود پیدا میکنی. اگر قصد معامله و خرید و فروش داری از آن سود خواهی برد. اگر قصد سفر تجاری داری سودبخش خواهد بود خلاصه اینکه هر قصد و نیتی که داری به آن عمل کن، چون طالعت سعد است و همه چیز بر وفق مراد تو خواهد بود.

فال ابجد ۲ اسفند ۱۴۰۰ برای متولدین آذر

فال ابجد امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

متن فال:
حروف ابجد فال شما: ج د ج
فالت خوب است. اگر صبر داشته باشی به مقصود میرسی. گشایشی در کارت دیده میشود. باید برای رسیدن به مقصود خود همت و کوشش کنی. کسی با تو دشمنی میکند مراقب خودت باش. اگر گم شده‌ای داری آن را پیدا میکنی. اگر مسافر یا غایبی داری از او خبر بدست می‌آوری.

فال ابجد ۲ اسفند ۱۴۰۰ برای متولدین دی

فال ابجد امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

متن فال:
حروف ابجد فال شما: د ب ب
نیت خوبی کردی. قصد انجام هر کاری را داری، در آن به توفیق می‌رسی. به زودی از رنج و غم رهایی می‌یابی. عیب تو اینست که راز دلت را به همه میگویی از این کار پرهیز کن. در هر کاری به خدا توکل کن تا کارت کامل انجام شود.

فال ابجد ۲ اسفند ۱۴۰۰ برای متولدین بهمن

فال ابجد امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

متن فال:
حروف ابجد فال شما: د د د
نیت خوبی کردی به خواسته و آرزویت می‌رسی. در روزی به رویت گشوده میشود و به سعادت و خوشی دست می‌یابی. اگر قصد سفر یا معامله‌ای داری به آن عمل کن به نفع تو خواهد بود. به دیگران اعتماد کن، اما رازت را به هر کس مگو. به زودی خبر خوشی به تو میرسد.

فال ابجد ۲ اسفند ۱۴۰۰ برای متولدین اسفند

فال ابجد امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

متن فال:
حروف ابجد فال شما: ج ج ج
آینده‌ی خوبی در انتظار توست. اگر کمی همت کنی، زندگی خوبی خواهی داشت. راه موفقیت برای تو باز است. اگر نیاز به کمک و یا حمایت کسی پیدا کنی به آن پاسخ خواهد گفت. ترفند بد خواهان را پشت سر میگذاری و به مراد و خواسته ات میرسی. در همه‌ی امور به خدا توکل کن.
منبع: پارسینه

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  اخبار از پلیکان

  نمای روز

  اخبار از پلیکان

  داغ

  حواشی پلاس

  صفحه خبر - وب گردی

  آخرین اخبار