گوناگون

مدت خدمت سربازی برای چه کسانی ۱۸ ماه است؟

مدت خدمت سربازی برای چه کسانی ۱۸ ماه است؟

پارسینه: مدت زمان خدمت سربازی بسته به محل گذراندن خدمت سربازی در مناطق مختلف، متفاوت است.

به گزارش فارس، سربازی مهمترین بخش زندگی فرزندان ذکور ایرانی است چرا که بعد از رسیدن به سن ۱۸ سالگی تمام، باید وضعیت خدمت سربازی خود را تعیین تکلیف کنند یا ادامه تحصیل داده و از معافیت تحصیلی استفاده کنند یا به خدمت سربازی رفته و خدمت خود را انجام دهند.

در سال های اخیر در راستای خوشایندسازی خدمت سربازی اقدامات مهمی صورت گرفته است که از جمله مهمترین آنها، افزایش حقوق سربازان و در ادامه کاهش مدت زمان سربازی با توجه به وضعیت بومی و غیربومی بودن فرد مشمول و همچنین حضور در مناطق درگیر و بد آب و هواست.

در حال حاضر مدت خدمت سربازی در مناطق :عادی» برای سرباز بومی ۲۴ ماه و برای مشمول غیر بومی ۲۱ ماه در نظر گرفته شده است.

اگر سرباز در مناطق «امنیتی غیر درگیر یا بد آب و هوا« دوره خدمت سربازی خود را بگذراند اگر سرباز بومی آن منطقه باشد ۲۱ ماه و اگر سرباز غیر بومی باشد به میزان ۱۸ ماه خدمت سربازی دارد؛ همچنین برای سربازان بومی و غیربومی که در مناطق« درگیر عملیاتی» خدمت سربازی خود را بگذرانند هفده ماه دوره سربازی در نظر گرفته شده است.

البته باید گفت سربازانی که در مناطق امنیتی، بد آب و هوا و درگیر عملیاتی خدمت می‌کنند نسبت به سربازانی که در مناطق عادی خدمت سربازی خود را سپری می کنند حقوق بیشتری هم دریافت می کنند

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  اخبار از پلیکان

  نمای روز

  اخبار از پلیکان

  داغ

  حواشی پلاس

  صفحه خبر - وب گردی

  آخرین اخبار