گوناگون

آقای فخیم زاده ، فهیم و فخرِ گونه ی سینمای پلیسی اند

آقای فخیم زاده ، فهیم و فخرِ گونه ی سینمای پلیسی اند

پارسینه: سردار دکتر سعید منتظر المهدی ، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیسِ کشور بااشاره به مباحث مطرح شده در برنامه هفت سیما و جناب فخیم زاده در خصوص گونه ی سینمای پلیسی گفت:هرچند انواع پر تنوع و پر تفاوت ژانرهای سینمایی ، جذبه و جذابیت زیادی برای همراهیِ گسترده ی مخاطب را دارند لیکن توانِ رقابت با گونه " سینمایِ پلیسی " را نداشته و این خود نشان از علتِ استمرارِ این شکل سینما ، در اثرگذاری بر مخاطب در کل دنیا است.

سردار دکتر سعید منتظر المهدی ، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیسِ کشور بااشاره به مباحث مطرح شده در برنامه هفت سیما و جناب فخیم زاده در خصوص گونه ی سینمای پلیسی گفت: هرچند انواع پر تنوع و پر تفاوت ژانرهای سینمایی ، جذبه و جذابیت زیادی برای همراهیِ گسترده ی مخاطب را دارند لیکن توانِ رقابت با گونه " سینمایِ پلیسی " را نداشته و این خود نشان از علتِ استمرارِ این شکل سینما ، در اثرگذاری بر مخاطب در کل دنیا است.


مخاطب سیما و سینمای ایران از دیرباز شکل جناییِ آثار پلیسی را در نمونه های داخلی ، همچون مزد ترس / خواب وبیدار/ و تولیدات خارجی چون پوآرو/ شِرلوک هلمز/ دریافته و انواع اکشنِ پلیسی را در فیلمهای داخلی و خارجی، دنبال کرده است.


آقای فخیم زاده ، فهیم و فخرِ گونه ی پلیسی و مطابق با قرارداد های مخاطب شناسیِ محتواییِ کشورمان میباشند. درونمایگیِ آثار ایشان با فرهنگِ مخاطبِ ایرانی ، شکل گرفته و چنین است که پس از گذشتِ سال ها، همچنان همچون نمونه ایی بی تکرار ، در هنرِ این سرزمین می درخشد.


هر چند هنرمندانِ دیگری چون مسعود آب پرور با مجموعه های هوش سیاه و سیروس مقدم با مجموعه های پلیسیِ میکائیل و دیوار و برادران محمودی با سریال پوست شیر، مبتنی بر دلخواستنی های مخاطب و البته حفظ ملاحظات سازمانیِ پلیس، دست به ساخت آثار بسیار خوب و بیاد ماندنی ای زده اند.


طبیعتا در فرآیندِ تولیدِ آثار پلیسی ، که نتیجه ی دلخواهِ کارگردان و البته حفظِ ملاحظات سازمانی و قوانین پلیس باشد امکانِ تطبیقِ عین به عینِ قواعد هنرهای نمایشی با محدودیتهایی مواجه است، این محدودیت نه ناشی از سانسور یا تشدید نظارت بلکه تعاملی ست تا اثرات ضدِ تبلیغی و البته کاهش امنیت اجتماعی را موجب شود.


معاونت فرهنگی و اجتماعی فراجا و موسسه ناجی هنر، اهتمام ویژه ای در تسهیل و تسریع تعامل پلیس با هنرمندان را داشته و دارد که این خود البته از ایده تا تا تولید و تدوین و پخش، مستمرا تاثیراتِ شناختی ، عاطفی و رفتاری را با ملاحظاتِ سازمانی پلیس و البته ویژگی های دراماتیک ، متوازن و متعادل می کند.


از اینرو درب حوزه فرهنگ وهنر در پلیس به روی عزیزانمان باز است و حضورشان را مغتنم میشماریم

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  اخبار از پلیکان

  نمای روز

  اخبار از پلیکان

  داغ

  حواشی پلاس

  صفحه خبر - وب گردی

  آخرین اخبار