گوناگون

عضو شوراى شهر: بازار تهران ناايمن است و هيچ موقع هم ايمن نمى شود

عضو شوراى شهر: بازار تهران ناايمن است و هيچ موقع هم ايمن نمى شود

پارسینه: به گفته عضو شوراى شهر تهران، معابر بسيار تنگ و تاسيسات فرسوده داخل بازار تهران وجود دارد، با توجه به وضعيت اين بازار، فقط مى توانيم خودمان را زماني آماده كنيم كه اتفاق بيقتد و زودتر مقابله كنيم.

*رقیه اسدی| عضو شوراى شهر تهران گفت: همیشه در تمامى ادوار تذکراتى درباره بازار تهران داده شده، اما طرح و لایحه جدیدى به شورا نیامده است.

احمد صادقى گفت: بازار تهران ناایمن است و هیچ موقع هم ایمن نمى شود؛ شاید بتوان گفت زمانى امنیت آن مناسب مى شود که در مرحله اول تخلیه و هیچ فردی در آن جا حضور نداشته باشد.

به گفته عضو شوراى شهر تهران، معابر بسیار تنگ و تاسیسات فرسوده داخل بازار تهران وجود دارد، با توجه به وضعیت این بازار، فقط مى توانیم خودمان را زمانی آماده کنیم که اتفاق بیقتد و زودتر مقابله کنیم.

او گفت: بازار تهران یکى از ناایمن‌ترین مجموعه هاى شهر تهران است و انتقال افراد این بازار تنها راه ایمنى است. همیشه در تمامى ادوار تذکراتى داده شده، اما طرح و لایحه جدیدى به شورا نیامده است.

به گفته صادقى، بازار مجموعه ملى أست و تنها شهرداری وظیفه ایمن سازى ندارد و تمامى ارکان نظام باید به میدان بیایند.
*خبرنگار پارسینه

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  اخبار از پلیکان

  نمای روز

  اخبار از پلیکان

  داغ

  حواشی پلاس

  صفحه خبر - وب گردی

  آخرین اخبار