گوناگون

پذیرنده ملی

پذیرنده ملی

با کارت هر بانکی از کارتخوان بانک ملی جایزه بگیرید.

پارسینه: بانک ملی ایران به عنوان یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور، از دیرباز به عنوان بانک مورد اعتماد کسب و کارها، با تمرکز بر ارائه خدمات متناسب برای ایشان در حال ارائه خدمت است.

بانک ملی با بیشترین تعداد دارندگان کارت بانکی در کشور و شبکه گسترده پشتیبانی در سطح ملی، سعی دارد در قالب «طرح پذیرنده ملی» کمک ‌نماید تا کسب و کارها نیازمندی‌های متنوعِ خدمات بانکداری و پرداخت خود را به صورت متمرکز و به کمک شبکه گسترده شعب بانک ملی ایران دریافت نمایند تا از این طریق ضمن جلوگیری از پراکندگی امور بانکی و اتلاف وقت‌ ناشی از آن، بر فعالیت‌های کسب و کاری خود تمرکز نمایند.

این جشنواره در 2 بخش دارندگان کارت های شبکه بانکی کشور و دارندگان دستگاه های کارتخوان بانک ملی ایران می باشد

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  اخبار از پلیکان

  نمای روز

  اخبار از پلیکان

  داغ

  حواشی پلاس

  صفحه خبر - وب گردی

  آخرین اخبار