گوناگون

اخلاقا باید از دستاوردهای دوران افشانی قدردانی صورت گیرد

اخلاقا باید از دستاوردهای دوران افشانی قدردانی صورت گیرد

پارسینه: رییس شورای اسلامی شهر تهران پس از انتخاب سرپرست شهرداری تهران و با اشاره به پایان یافتن مهلت خدمت شهردار تهران گفت: هرچند که همانند دوره مسئولیت جناب آقای نجفی، شهردارمنتخب این شورا، کوتاه بود ،اما متضمن دستاوردهایی بود که اخلاقا بایست از این دستاوردها قدردانی صورت گیرد .

محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران در جلسه فوق العاده بعداظهر امروز یکشنبه بست و هفتم ابان ماه برگزار شد با اشاره به اینکه آخرین روز تصدی جناب آقای افشانی در شهرداری تهران محسوب شده و شهرداری امکان استفاده از خدمات ایشان و سایر مصادیق این قانون را نخواهد داشت گفت: حضور حدود شش ماهه جناب آقای افشانی در شهرداری تهران، هرچند که همانند دوره مسئولیت جناب آقای نجفی، شهردارمنتخب این شورا، کوتاه بود ،اما متضمن دستاوردهایی بود که اخلاقا بایست از این دستاوردها قدردانی صورت گیرد.

وی ادامه داد: تعیین تکلیف و فعال شدن مجدد پروژه های عمرانی نیمه تمام شهری که تونل آرش، ادامه بزرگراه شهید صیاد شیرازی و چندین زیرگذر و روگذر در بزرگراه ها از جمله آنان محسوب می شد یکی از اولویتهای جناب آقای افشانی بود که در دوران مسئولیت ایشان انجام و به افتتاح رسید.

رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: تقویت نظارت بر حوزه خدمات شهری، ارائه برنامه سوم توسعه شهرتهران به شورای شهر و اجرای طرح ترافیک جدید از جمله اقداماتی بود که در زمان مسئولیت ایشان در شهرداری صورت گرفت.

وی ادامه داد: شورای پنجم تمایل داشت جهت حفظ ثبات در مدیریت شهری، از تداوم خدمات ایشان در شهرداری استفاده کند اما با تصویب قانون جدید این امکان ممکن نشد.

رییس شورا همچنین از سایر مدیران وکارکنان شهرداری تهران که مشمول اصلاحیه قانون منع بکار گیری بازنشستگان می شوند نیز جهت انجام خدمات صادقانه و دلسوزانه طی دوران خدمت آنها قدردانی کرد و گفت: امیدواریم مدیریت شهری بتواند از دانش و تجربه آن جهت بهبود توانمندی مدیران وکارکنان استفاده کند.

محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران در جلسه فوق العاده بعداظهر امروز یکشنبه بست و هفتم ابان ماه برگزار شد با اشاره به اینکه آخرین روز تصدی جناب آقای افشانی در شهرداری تهران محسوب شده و شهرداری امکان استفاده از خدمات ایشان و سایر مصادیق این قانون را نخواهد داشت گفت: حضور حدود شش ماهه جناب آقای افشانی در شهرداری تهران، هرچند که همانند دوره مسئولیت جناب آقای نجفی، شهردارمنتخب این شورا، کوتاه بود ،اما متضمن دستاوردهایی بود که اخلاقا بایست از این دستاوردها قدردانی صورت گیرد.

وی ادامه داد: تعیین تکلیف و فعال شدن مجدد پروژه های عمرانی نیمه تمام شهری که تونل آرش، ادامه بزرگراه شهید صیاد شیرازی و چندین زیرگذر و روگذر در بزرگراه ها از جمله آنان محسوب می شد یکی از اولویتهای جناب آقای افشانی بود که در دوران مسئولیت ایشان انجام و به افتتاح رسید.

رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: تقویت نظارت بر حوزه خدمات شهری، ارائه برنامه سوم توسعه شهرتهران به شورای شهر و اجرای طرح ترافیک جدید از جمله اقداماتی بود که در زمان مسئولیت ایشان در شهرداری صورت گرفت.

وی ادامه داد: شورای پنجم تمایل داشت جهت حفظ ثبات در مدیریت شهری، از تداوم خدمات ایشان در شهرداری استفاده کند اما با تصویب قانون جدید این امکان ممکن نشد.

رییس شورا همچنین از سایر مدیران وکارکنان شهرداری تهران که مشمول اصلاحیه قانون منع بکار گیری بازنشستگان می شوند نیز جهت انجام خدمات صادقانه و دلسوزانه طی دوران خدمت آنها قدردانی کرد و گفت: امیدواریم مدیریت شهری بتواند از دانش و تجربه آن جهت بهبود توانمندی مدیران وکارکنان استفاده کند.

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  اخبار از پلیکان
  تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت پارسینه هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

  نمای روز

  اخبار از پلیکان
  تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت پارسینه هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

  داغ

  حواشی پلاس

  صفحه خبر - وب گردی

  آخرین اخبار