گوناگون

 شرکت توسعه منابع انرژی توان

پارسینه:      شرکت توسعه منابع انرژی توان در نظر دارد کاغذ پلیت (Cotton Paper) مورد نیاز خود را با شرایط زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی و از شرکت های واجد شرایط تدارک نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت تهیه اسناد و تحویل پاکت های مربوط به مناقصه برابر روش زیر اقدام نمایند.

شرکت توسعه منابع انرژی توان

آگهی مناقصه عمومی

شماره میم الف 872

مناقصه شماره 40210

شرکت توسعه منابع انرژی توان در نظر دارد کاغذ پلیت (Cotton Paper) مورد نیاز خود را با شرایط زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی و از شرکت های واجد شرایط تدارک نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت تهیه اسناد و تحویل پاکت های مربوط به مناقصه برابر روش زیر اقدام نمایند.

*ارائه ضمانتنامه بانکی معادل 5 درصد مبلغ پیشنهادی در پاکت دربسته * ارائه سابقه فعالیت، اساسنامه، روزنامه رسمی و مشخصات کامل اعضای هیات مدیره * تاریخ دریافت اسناد مناقصه: 5 روز از انتشار آگهی * آخرین مهلت ارسال پیشنهادات : ساعت 15 روز ده‌ام از انتشار آگهی * بهای اوراق مناقصه: مبلغ 000/500 ريال واريز به حساب جاري طلایی 1177800626802 بانك سپه شعبه شهید چمران بنام شركت توسعه منابع انرژی توان * محل تهیه اسناد و تحویل پیشنهادات: خیابان پاسداران، نرسیده به میدان نوبنیاد، ابتدای بزرگراه شهید بابایی، شرکت توسعه منابع انرژی توان، معاونت بازرگانی* به پیشنهادهایی که فاقد سپرده کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و پیشنهاد هایی که پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاٌ ترتیب اثر داده نخواهد شد.*شرکت توسعه منابع انرژی در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.* قیمت های ارائه شده فقط به صورت تحویل در مقصد (CPT)، (CFR) و یا (FOB) و بصورت ارزی مورد قبول خواهد بود. * سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به این مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.* تلفن هماهنگی: 02122586221

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  اخبار از پلیکان
  تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت پارسینه هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

  نمای روز

  اخبار از پلیکان
  تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت پارسینه هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

  داغ

  حواشی پلاس

  صفحه خبر - وب گردی

  آخرین اخبار