۱۹ مهر ۱۳۹۱ - ۰۰:۱۷
۰
برخي افراد كثيرالتصادفند! برخي نيز حتي يك تصادف هم طي مدت رانندگي‌شان به نام خود ثبت نكرده و وقتي با اولين تجربه‌ تصادف روبه‌رو مي‌شوند، سردرگم و مضطرب مي‌شوند و نمي‌دانند چه كنند. اين آگاهي‌ها شايد به كارتان آيد:

ناراحتي و جار و جنجال چيزي را عوض نمي‌كند. اگر قصد مصالحه و گذشت نداريد با 110 تماس بگيريد. نشاني و خلاصه‌اي از رخداد را بگوييد تا آنها نزديك‌ترين كارشناس راهنمايي و رانندگي به شما را فراخوانده، به نشاني گفته ‌شده بفرستند.

گاهي به حضور مامور نيازي نيست. شركت‌هاي بيمه موظفند تا سقف دو ميليون و 250 هزار تومان خسارت را بدون نياز به كروكي به خسارت‌ديده پرداخت كنند. كافي است كوپن بيمه‌ فرد مقصر را با شماره‌اي براي تماس در صورت لزوم بگيريد و به واحد پرداخت خسارت بيمه‌ فرد مقصر برويد.

‌ در كارت بيمه‌ خودتان شماره‌ تماس صادركننده‌ بيمه‌نامه قيد شده است. تماس بگيريد و نظر و راهنمايي آنها را بخواهيد. اگر اصول جلب و نگهداري مشتري را بدانند بدقت شما را راهنمايي مي‌كنند.

‌ در صورتي كه مقصر زير بار قصور خود نمي‌رود، با تلفن همراه خود از صحنه عكس بگيريد و خودروها را به حاشيه‌ راه هدايت كنيد و منتظر رسيدن افسر بمانيد. ماندن هر دو خودرو در اين شرايط علاوه بر امكان وقوع تصادفي ديگر، به خطر افتادن جان خود يا ديگران و بسته‌شدن راه و افزايش ترافيك، سبب جريمه‌ هر دو طرف خواهد شد.

‌ در تصادفات منجر به خسارت مالي ممكن است مقصر براي استفاده از تخفيفات بيمه‌ خود در سال‌هاي بعد به شما پيشنهاد تعمير و پرداخت هزينه را دهد. فقط اگر اطمينان داريد، با دريافت بيمه‌نامه يا كارت خودرو و شماره‌ تماس به چند تعميرگاه برويد و با برآورد اوليه‌ هزينه تا تسويه حساب كامل مدارك را نزد خود نگاه داريد.

بجز تصادفات منجر به خسارت مالي، در تصادفات جرحي يا منجر به فوت به هيچ‌وجه نبايد خودروها را جابه‌جا كرد يا صحنه‌ تصادف را تغيير داد. پس از تماس با 110 به اورژانس نيز اطلاع دهيد تا كار رسيدگي يا انتقال مجروحان از طرف آنها صورت گيرد.

مشخص‌كردن مقصر تصادفات منجر به جرح، فوت، حاكي از عدم سازش و زير بار تقصير نرفتن يكي از طرفين، بايد در مراجع قضايي صورت گيرد. همراه نداشتن مدارك حين كشيدن كروكي نيز به چنين نتيجه‌اي مي‌انجامد.

رشيد حسام / جام‌جم

پــنــجــره
آخرین اخبار