کد خبر: ۶۶۱۵۶
تعداد نظرات: ۳۷ نظر
تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۹:۱۰

نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران جهت تامين نيروي انساني خود از بين دارندگان ديپلم جهت آموزشگاه نظامي بصورت پيماني داوطلب پسر مي پذيرد.

الف) شرايط عمومي :

1ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2ـ متدين به دين مبين اسلام و اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و احكام اسلامي

3ـ داشتن سلامت رواني و جسماني برابر گواهي اداره بهداشت و درمان نهاجا (حداقل قد 160 سانتي متر )

4ـ نداشتن سوء پيشينه كيفري ، سياسي ،اخلاقي

5ـ نداشتن اعتياد به مواد مخدر و محروميت از خدمات دولتي

6ـ موفقيت در آزمايش هاي ورودي ( علمي ، عقيدتي ،مصاحبه حضوري و ورزش )

7ـ با توجه به شبانه روزي بودن دوره آموزشي لازم است داوطلبان مجرد بوده و تا اتمام دوره آموزشي مجرد باقي بمانند.

يادآوري مهم

(1) داشتن مدرك تحصيلي قبولي ديپلم متوسطه در يكي از رشته هاي زير با حداقل معدل كل و كتبي مندرج در جدول مذكور .

ديپلم رياضي فيزيك ديپلم علوم تجربي ديپلم علوم انساني

ديپلم رياضي فيزيك

ديپلم علوم تجربي

ديپلم علوم انساني

معدل كل

معدل كتبي

معدل كل

معدل كتبي

معدل كل

معدل كتبي

14

10

15

10

16

10

تبصره: دارندگان معدل بالاتر داراي اولويت بوده و فرزندان شاهد از اعمال شرط معدل معاف مي‌باشند.

(2) فقط از متولدين اول شهريور ماه سال 70 تا آخر اسفند ماه سال 73 ثبت نام بعمل مي آيد (داوطلباني كه خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد).

تبصره: مدت 5 سال به حداكثر سن فرزندان شاهد اضافه خواهد شد.

(3) استخدام مشمولين وظيفه عمومي مستلزم ارايه مدركي دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي مي باشد (استخدام مشمولين غايب و دارندگان كارت معافيت پزشكي ممنوع است).

(4) كليه قبول شدگان مراحل گزينش بر اساس اولويت هاي كميته نهايي گزينش انتخاب خواهند شد.

(5) در هر مرحله از گزينش كه مشخص گردد داوطلب فاقد شرايط اعلام شده مي باشد از ادامه مراحل گزينش وي جلوگيري بعمل خواهد آمد.

(6) مدت قرارداد خدمت پيماني 5 سال است و تمديد و تجديد آن مجاز نمي‌باشد ولي كاركنان پيماني مي‌توانند در صورت نياز نهاجا و تمايل فردي و دارا بودن شرايط لازم در طول مدت قرارداد براي كادر ثابت استخدام شوند.

(7) متقاضيان استخدام پيماني كه قبلاً داراي سابقه خدمت پيماني در نيروهاي مسلح بوده‌اند واجد شرايط استخدام نمي‌باشند.

(8) خدمت پرسنل پيماني به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي گرديده و در صورتي كه قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفي يا بركنار گردند برابر قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد.

ب) امتياز ها

1ـ دانش آموزان در طول مدت آموزش حداقل يك ساله ، شبانه روزي بوده وكليه هزينه ها از قبيل: وسايل كمك آموزشي ، خوراك ،پوشاك ،بهداشت و درمان ،مسكن و وسايل زيست به عهده نيروي هوايي خواهد بود و ماهيانه مبلغي به عنوان حقوق ، برابر قوانين و مقررات به آنان پرداخت خواهد شد.

2ـ دانش آموزان ، پس از پايان دوره آموزش ، به درجه گروهبان يكمي نايل و از ديگر امتيازهاي مربوط برابر طرح نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت برخوردار مي گردند.

3ـ فرزندان معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان ، از امتيازات مصوب برخوردار خواهند شد.

4ـ بسيجيان فعال و فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح در شرايط مساوي داراي اولويت مي باشند.

پ)مدراك مورد نياز براي ثبت نام:

1ـ يك قطعه عكس 4×3 پشت نويسي شده.

2ـ اصل گواهي موقت و ريز نمرات ديپلم.

3ـاصل شناسنامه .

4ـ اصل كارت ملي يا ابلاغيه ملي .

5ـ اصل كارت پايان خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت يا برگه اعزام به خدمت.

6ـ خانواده درجه 1 شهداء ، جانبازان ،آزادگان ، فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح و بسيجيان فعال بايستي هنگام ثبت نام اصل و روگرفت نامه معتبر از مراجع ذيصلاح دال بر مشموليت آنان را ارائه نمايند.

ت) نحوه ثبت نام

1ـ داوطلبان لازم است با همراه داشتن اصل و روگرفت مدارك خواسته شده از تاريخ 21/05/ 91 در ساعات اداري (8:00 الي 13:00 ) يكي از روزهاي هفته حضوراً به يكي از حوزه‌هاي ثبت نام مراجعه و ضمن تحويل مدارك نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.

تبصره: پايان مهلت ثبت نام براي داوطلبان تهران و شهرستان 16/06/ 91 مي باشد.

2ـ ثبت نام بصورت حضوري است ، لذا به مداركي كه بصورت پستي ارسال شده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ث) نشاني محل هاي ثبت نام

1- تهران: خيابان پيروزي- روبروي تالار بهمن نهاجا-دفتر استخدام ستاد نهاجا- تلفن: 39964785-021.

2- تهران : ميدان امام حسين- خيـابـان دمـاونـد – ايسـتگاه فرودگاه – فرماندهي آموزشهاي هوايي شهيد خضرائي – دايره گزينش و استخدام –تلفن :33341798-021

3- شيراز :بلوار مدرس – درب دوم پايگاه هوايي –دفتر استخدام نيروي هوايي – تلفن :7209357-0711

4- اصفهان : خانه اصفهان – خيابان گلخانه - چهار راه نيروي هوايي- منازل سازماني– دفتر استخدام نيروي هوايي – تلفن :4439767- 0311

5- تبريز :ميدان آذربايجان – خيابان فرودگاه –پايگاه دوم شكاري – دفتر استخدام نيروي هوايي –تلفن :2642400-0411

6- همدان :شهرستان كبودر آهنگ – پايگاه سوم شكاري شهيد نوژه – ساختمان هتل H – جنب دفتر سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح - دفتر استخدام نيروي هوايي تلفن:5552724-0812

7- دزفول : پايگاه چهارم شكاري – بين دزفول و انديمشك – دفتر استخدام نيروي هوايي – تلفن :6268741 -0641

8 -بوشهر: پايگاه ششم شكاري – ميدان حر(بهمني) – درب جنوبي پايگاه – دفتر استخدام نيروي هوايي – تلفن 4563300-0771

9- بندر عباس : بلوار علي ابن ابيطالب – روبروي شهرك توحيد - دفتر استخدام نيروي هوايي – تلفن :3701515-0761

10- محمودآباد: كيلومتر6 جـاده محمودآبـاد به فريدونكنـار – روبروي روسـتاي درياسر – مجتمع آموزشي نجـات خدمه نهاجا – دفتر استخدام نيروي هوايي – تلفن 39964441-021

11- مشهد : انتهاي خيابان نخ ريسي – منطقه پدافند هوايي شمال شرق – دفتر استخدام – جنب بانك سپه – تلفن :3442828 -0511

12-كرمانشاه: بلوار شهيد كشوري- نرسيده به ميدان امام- مهمانسراي نگين- دفتر استخدام- تلفن: 4234838-0831.

ج) زمان و مكان برگزاري آزمون ورودي:

زمان برگزاري آزمون ساعت 00/08 صبح روز دوشنبه مورخه 20/06/91

محل برگزاري آزمون:

تهران، پايگاه هوايي شيراز، اصفهان، تبريز، همدان، دزفول، بوشهر، بندرعباس، محمودآباد (بيشه‌كلا) و پدافند هوايي مشهد، كرمانشاه

مواد امتحاني:

زبان انگليسي – زبان و ادبيات فارسي – دين و زندگي – رياضي - رايانه و آزمون هوش و اطلاعات عمومي در سطح سه سال دبيرستان

زمان برگزاري آزمون

ساعت 00/08 صبح روز دوشنبه مورخه 20/06/91

محل برگزاري آزمون

تهران، پايگاه هوايي شيراز، اصفهان، تبريز، همدان، دزفول، بوشهر، بندرعباس، محمودآباد (بيشه‌كلا) و پدافند هوايي مشهد، كرمانشاه

مواد امتحاني

زبا ن انگليسي – زبان و ادبيات فارسي – دين و زندگي – رياضي - رايانه و آزمون هوش و اطلاعات عمومي در سطح سه سال دبيرستان

مديريت گزينش و استخدام معاونت نيروي انساني نهاجا

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۶
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳۷
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۴۹ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
1
1
اگر ممکن است معدل کتبی را از شرایط استخدام حذف کنید
محمد آقایی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۱۲
62
16
باسلام :
من دانش آموز سال سوم ریاضی هستم آیا در آزمون نیروی هوایی سال دیگر یعنی سال 92 میتونم شرکت کنم با تشکر؟
پاسخ ها
عباس محمودی
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۸:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۱۶
در آزمون سال 92 متولدین چه سال هایی می توانند شرکت کنند؟
عباس محمودی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۸:۴۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۱۶
56
40
باسلام
من دانش آموز سال سوم ریاضی هستم آیا در ازمون سال 92 میتونم شرکت کنم؟
پاسخ ها
علی
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۲۰:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۹/۰۷
سلام...من الان دارم پیش رو میخونم و امسال هم برای کنکور خلبانی نیرو میخونم.بشین سال سوم بکووب بخون تا معدلت بالای 14 شه...تا مثل من واسه 20 صدم جون به لب نشی.
یا علی
محمد
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۰:۲۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۱۸
103
46
با سلام
من دانش آموز سال سوم ریاضی ومتولد شهریور ماه 1375 هستم آیا می توانم در آزمون سال 92 شرکت کنم.
با تشکر
پاسخ ها
ابوالقاسم
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۰۲:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۱/۱۵
سلام محمد جان شما میتونید تو ساله 93 شرکت کنید
عرفان
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۲:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۹/۰۵
1
0
من دانش آموز سال سوم ریاضی ومتولد شهریور ماه 1375 هستم آیا می توانم در آزمون سال 92 شرکت کنم.
لطفاهرچه زودترنسبت به پاسخ به سوال بنده اقدام فرمایید.باتشکر.
amirali
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۰:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۹/۱۰
8
52
اگر میشه شرایط فیزیکی راهم بنویسید
رضا
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۰۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۸
8
31
سلام.معدل كتبي ديپلم من 10نشده ميتونم تو آزمون سال 92 شركت كنم
پاسخ ها
ابوالقاسم
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۰۲:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۱/۱۵
حداقل معدل کتبیه دیپلم 10 هستش واسه همین متاسفانه نمیتونی تو نیرویه هوای شرکت کنی ولی تو نیرویه زمینی ونیرویه انتظامی میتونی شرکت کنی چون اونجا به معدله کتبی توجه خاضی ندارن ونظرشون بیشتر رو معدله کل هستش که اونم تو ساله 91 واسه نیرو زمینیه ارتش 13 بوده ولی واسه نیرو انتظامی 14 ولی نمیدونم واسه ساله92 این معدلارو تعغییر میدن یانه
علی اسدی فلاح نیا
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۲:۴۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۹
15
3
دیبلم گرافیک
پاسخ ها
ابوالقاسم
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۰۲:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۱/۱۵
شاید
asef solimani
|
CHINA
|
۱۲:۲۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۷
0
1
دیپلم فنی هستم میتونم تو ازمون شرکت کنم.؟؟؟
مهدی گل محمدی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۹:۵۸ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۴
0
14
سلام من دانش آموز سال سوم ریاضی و متولد دی ماه 1374 هستم آیا می توانم امسال ثبت نام کنم تا در آزمون سال 92 شرکت کنم
مرتضی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۵:۲۵ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۲
0
0
سلام من دانش اموز سال سوم هستم ایا رشته کامپیوتر می شه شرکت کرد
خسرو و دوستان
|
UNITED STATES
|
۲۲:۳۱ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۶
0
0
من تو کار این ایرانیا مندم دلیل منفی زدنشون چیه یا بر عکس ؟
اسماعیل
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۵:۱۴ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۹
0
0
من دانشجویی ترم اخر کامپیوتز نرم افزار هستم ایا می توانم ثبت نام کنم جون هرکی دوست دارید جواب بدید
امیر حسین خانی
|
UNITED KINGDOM
|
۲۱:۵۷ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۲
2
4
اگر فردی مشکل پرانتزی شدن پا را داشته باشد می تواند درارتش مشغول به کار شود
سینا
|
UNITED STATES
|
۱۶:۰۹ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۵
1
1
با سلام من دانش اموز پیش دانشگاهی هستم میخواستم بدونم معدل کتبی من در سال سوم 10 نشده میتونم در ازمون 92 شرکت کنم
سید جاوید
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۹:۳۸ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۹
1
1
با سلام من متولد1367هستم دانشجو مهندسی صنایع ام معافیت پزشکی بند3 ماده33 دارم میخواستم ببینم راهی نیست واسه استخدام حتی با همون دیپلم .مرسی
امیر حسین
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۹:۳۶ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۰
3
2
من متولد سال 74 هستم ایا می توانم در ازمون سال بعد شرکت کنم؟
محمد
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۷:۴۶ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۵
0
0
سلام من سال سوم برق هستم متولد1374....میخاستم بدونم میتونم برم نیرو هوایی؟
تاریخ ثبت نام و امتحانش کیه؟
محمد
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۰
0
0
سلام.میخواستم ازتون خواهش کنم فوق دیپلم رشتهای فنی کاربردی مثل برق-عمران-مکانیک رو هم ثبت نام کنید
متشکر
علی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
0
0
رشته ی فنی هم مورد قبول است
مجتبی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۲۵ - ۱۳۹۲/۰۳/۰۵
0
0
سلااااااااام داشتن مدرک فنی چرا نمیتونه ثبت نام کنه؟
امیر
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۵:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
0
0
سلام خسته نباشید،ببخشید رشته ی کارودانش نمیتونه برای استخدامیه نیرو هوایی شرکت کنه؟
سعید
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۲:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۱۳
0
0
سلام من معدل کتبی بالای 10 ومعدل کل15 به بالا است ایا میتوانم در رشته خلبانی شرکت کنم لطفا اگه میشه جوابم را بدید .باتشکر
محمد
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۵:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۰۶
0
0
آقای ابوالقاسم
شرط سنی 17سال است نه18سال .پس در سال 92میتونم شرکت کنم. با تشکر
اسماعیل
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۰
0
1
سلام من فوق دیپلم کامپیوتر دارم معدلم 16است میشه ؟چرا رشته های فنی رو نمیگیرن؟
جوا ب بدید؟esmaeil13_72@yahoo.com
حمید
|
-
|
۰۹:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۹
0
0
سلام من در نیرو هوای شرکت کردم می خواستم ببینم که باید در ارتش چی کار کنیم یا کارش چیه .............
ali
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۷:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۵
0
2
با سلام من متولد 77 هستم خیلی دوس دارم عضو نیرو هوایی باشم ایا در سال 93 میتوانم شرکت کنم
فرشیدرحیمی
|
GERMANY
|
۲۰:۱۶ - ۱۳۹۲/۱۲/۰۴
0
0
باسلام اینجانب متولد1365دارای مدرک لیسانس ساخت وتولیدوفرزندبازنشسته نیروی هوایی شیرازودوره خدمت سربازی راگذرانده ام وعلاقه مندبه خدمت به نیروی هوایی جمهوری اسلامی میباشم
شاهین باقری
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۲:۳۶ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۲
0
0
من دیپلم الکترونیک هستم شاخه ی فنی حرفه ای خیلی دوست دارم در نیروی هوایی ارتش شرکت کنم آیا با داشتن دیپلم فنی میشود شرکت کرد؟
شاهین باقری
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۲:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۲
0
0
من دیپلم الکترونیک هستم شاخه ی فنی حرفه ای خیلی دوست دارم در نیروی هوایی ارتش شرکت کنم آیا با داشتن دیپلم فنی میشود شرکت کرد؟٠٩٣٠٩٠۴١۵۴۴
امیر
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۲:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۸/۳۰
0
0
سلام من دانش آموزسال سوم ریاضی هستم میتونم امسال درآزمون شرکت کنم یابایددوره پیش دانشگاهیم بگذرونم
فردین
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۰:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۷
0
0
من متولد 74 هستم دیپلم تجربی هم دارم.میتونم بعد از سربازی شرکت کنم؟ (خواهش میکنم جواب بدید)
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه ها از هر سو
عکس خبری
موسیقی و فیلم
آرشیو نرخ روز
پربازدید ها
نظرسنجی
با طرح جدید ترافیکی پایتخت موافقید؟
بله موافقم
خیر مخالفم