۲۲ مرداد ۱۳۹۱ - ۲۲:۱۰
۵

زلزله

زلزله


زلزله

زلزله
زلزلهزلزلهزلزله

زلزله

زلزله

زلزله

زلزله

زلزلهزلزله

زلزله
زلزله
زلزله
پــنــجــره
نظرات
مهری
خدا صبرشون بده.امواتشون رو رحمت کنه.ما که روسیاهیم ولی خدا به حق علی اصغر به کودکان معصوم ما رحم کنه
حاج محمد علی زارع
خدا به داد دلشون برسه
راحمه
خدا چرا؟!چرا اینجوری؟! مگه این مردم پاک مردم فقیر این مردم بی ریا چه بدی کرده بودن؟! مگه بدی در حق کسی کرده بودن؟
خدا جونم خودت به دادشون برس...
جز تو اخه کی و داریم؟!.......
ناشناس
ای خدااااااااااااااااااااااا اخه چرااااااااااااااااااا.جیگر ادم کباب میشه.
مهسا
خدا صبرشون بده نمیدزنم چی بگم تسلیت
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار