از فرهنگ شفاهی و غیر دقیق به فرهنگ مسئولانه مکتوب/از فرهنگ واکنش های سریع به خویشتن داری/ از رفتارها و کارهای کوتاه مدت به گستره دراز مدت و ....
۳۰ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۷:۰۵
۵
به گزارش پارسینه، اخیراً کتابی با عنوان "اقتدار گرائی ایرانی در عهد قاجار" با قلم استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر محمود سریع القلم به بازار نشر عرضه شده است.  دکتر سریع القلم در ابتدای کتاب یک صفحه "تقدیم"  گنجانده است که این متن شاید به اندازه خود کتاب،  خواندنی و قابل تامل باشد.

متن تقدیمی به این شرح است:

تقدیم به ایرانیان زیر ده سال، که در آینده برای کسب ثروت، به نهاد دولت نزدیک نخواهند شد!

برای افزایش قدرت کشور، ثروت تولید خواهند کرد؛  ظرفیت نقدپذیری و اصلاح تدریجی را در خود پدید خواهند آورد.

از فرهنگ واکنش های سریع به خویشتن داری، ارتقاء فرهنگی پیدا خواهند کرد.

از فرهنگ شفاهی و غیر دقیق به فرهنگ مسئولانه مکتوب، انتقال تمدنی پیدا خواهند نمود.

از رفتارها و کارهای کوتاه مدت به گستره دراز مدت، رشد فکری پیدا خواهند کرد.

تضعیف، تخریب و انتقام را از فرهنگ سیاسی خود حذف خواهند نمود.

به رشد فکری و استقلال فکری از طریق مطالعه حداقل دو ساعت در روز روی خواهند آورد.

برای ایرانیان دیگر از رانندگی گرفته تا کسب قدرت، حقوق قائل خواهند شد.

از رشد و موفقیت دیگران به طور واقعی خوشحال شده و درس خواهند آموخت.

غرور بی جا، حسادت و ناجوانمردی را به سکوت، احترام و گذشت تبدیل خواهند کرد.

 دروغ گوئی و وارونه جلوه دادن واقعیت ها را از نظام معاشرتی خود با دیگران حذف خواهند نمود.

برای کسب قدرت،به اصل رقابت و فرصت برای دیگران اعتقاد خواهند داشت.

و پس از رسیدن به قدرت، فقط دوره محدودی، صرفاً برای تحقق کارهای بزرگ، در قدرت خواهند ماند.

برای آنانی که دغدغه ایران فردا را دارند بفرستید در دنيا هيچ چيزي به اندازه آموختن براي ساختن يك زندگي انساني اهميت ندارد و اين آموزش از هر قوم و مليتي ميتواند باشد.

پــنــجــره
نظرات
ناشناس
چه نام فامیلشان با مسماست!سریع القلم!
محمدرضا
درود بر اقای سریع القلم که از دل خیلی ها میگوید .
ناشناس
اینها شامل بچه های راننده های تاکسی هم میشود؟
سریع القلم
نه اون ها غذای خوب نخوردند هواپیما سوار نشده اند انگلیسی بلد نیستند و...ما بچه های وزرا رو فقط آدم حساب می کنیم
ناشناس
انشا...
آخرین اخبار