کد خبر: ۵۶۰۵۴
تعداد نظرات: ۱۹۶ نظر
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۰ - ۱۷:۳۸
به روایت قرآن کریم و تصاویر شگفت‌انگیز
به گزارش پارسینه، اولین یافته‌های جنین‌شناسی که درباره جنین مرغ می‌باشد در سال‌های ۴۶۰ - ۳۷۷ پیش از میلاد در کتاب‌های بقراط آمده است. جالینوس نیز در کتابی تحت عنوان «چگونگی شکل گیری جنین» درباره جفت و پرده‌های اطراف جنین توضیحاتی نوشته است اما با این حال به نظر می‌رسد که تا قرن ۱۵، هیچ اطلاعاتی در مورد چگونگی روند رشد و تکامل مرحله‌ای جنین مرغ را توضیح داده اما تا قرن هفتم بعد از میلاد هیچ توضیحی در مورد مراحل رشد و تکامل جنین انسان نوشته نشده است.

نخستین تصویر از جنین داخل رحم نیز توسط لئوناردو داوینچی کشیده شده است.

در سال ۱۶۷۳ لیوونهوک با استفاده از میکروسکوپ ساده تواتست در مورد مراحل اولیه رشد جنین مرغ توضیحات دقیق‌تری بدهد اما تا سال ۱۹۴۱ در مورد تکامل جنین انسان توضیحی داده نشد.

آیات زیر، بخش‌هایی از کلام خداوند در قرآن کریم پیرامون مراحل آفرینش و رشد جنین و تولد انسان است:


● لقاح یا عمل باوری


آنگاه حقیقت‌ نژاد بشر را از آب بی‌قدر (نقطه بی‌حس) مقرر گردانید (سجده ۸)

آیا انسان ندید او را از نطفه خلق کردیم.. (یس ۷۷)

خداست آنکه می‌نگارد صورت شما را در رحم مادران هرگونه اراده کند (آل عمران ۶ کهف ۳۷)

خدا شما (نوع بشر را) نخست از خاک بیافرید و سپس از نطفه خلق کرد (صبح ۵)

و بعد از آن شما را جفت قرار داد... (فاطر ۱۱)

او است خدائی که شما را از خاک بیافرید و سپس از قطره آب نطفه و آنگاه از خون بسته (غافر ۶۷).

ما او را از آب نطفه مختلط (بی‌حس و شعور) خلق کردیم و دارای قوای چشم و گوش (و مشاعر و عقل و هوش) گرداندیم (انسان ۲)

خدا او را از آب نطفه بی‌قدر به این صورت خلق کرد... (عبس ۱۹)

انسان مغرور از بدو خلقت خود بنگرد که از چه آفریده شده (انفطار ۸ و ۷)

از آب نطفه جهنده‌ای خلق شده که ازمیان صلب پدر و سینه مادر بیرون آمده (طارق ۵ تا ۷)

عمل لقاح یک سری اتفاقات پشت سر هم می‌باشد که با برخورد اسپرم و تخمک آغاز می‌شود. عمل لقاح معمولاً در یک سوم خارجی لوله‌های رحمی اتفاق می‌افتد. در مرحله بعد تخم لقاح یافته به شکل متوالی تقسیم می‌شود. جنسیت رویان به نوع اسپرمی دارد که تخمک را بارور می‌کند. (از نظر ژنتیکی اسپرم به دو دسته x و y تقسیم می‌شود).

پس آنگاه از او دو صنف نر و ماده پدید آورد (قیمت ۳۹)

این یکی از بزرگ‌ترین جملات علمی قرآن است.

و او خلق را برای انس با هم نر و ماده آفرید. از نطفه‌ای که از مردان به رحم زنان می‌ریزد (نجم ۴۶ ۴۵)

و خداست تنها مالک زمین و آسمان‌ها، هر چه بخواهد می‌آفریند و به هر که بخواهد فرزند اناث و به هر که بخواهد فرزند ذکور عطا می‌کند. یا در یک رحم دو فرزند پسر و دختر قرار می‌دهد و هر که را خواهد عقیم گرداند (شوری ۵۰ و ۴۹)


● لانه گزینی

آیا ما شما آدمیان را از آب نطفه بی‌قدر بدین زیبائی نیافریدیم؟ و آن نطفه را (از صلب پدر) به قرارگاه رحم منتقل ساختیم. تا مدتی معین و ما تقدیر مدت رحم (و تعیین سرنوشت او) کردیم و... (مرسلات ۲۰ تا ۲۳).

تقسیمات متوالی تخم لقاح یافته منجر به تشکیل یک مجموعه سلولی دایره‌ای شکل به نام «بلاستوسیت» می‌شود. که این مجموعه دایره‌ای شکل یا بلاستوسیت قطری حدود ۱/۰ میلی متر دارد. بلاستوسیت توسط مژک‌های موجود در لوله‌های رحمی به آهستگی به طرف جلو رانده شده و بعد از ۴ تا ۵ روز به درون رحم می‌رسند.

تقریباً دو روز بعد این مجموعه سلولی به دیواره رحم چسبیده و در آن‌ها لانه گزینی می‌کنند. مناسب‌ترین محل لانه گزینی در یک سوم فوقانی دیواره خلفی رحم می‌باشد.

ابن حجر در کتاب خود به این مطلب اشاره می‌کند که مایع منی (که حاوی اسپرم می‌باشد) قادر است به مدت ۶ روز قبل از لقاح یا تخمک در رحم زنده بماند.

همچنین او از قول ابن‌القائم (قرن ۱۳) نقل می‌کند: «بعد از ورود مایع منی به داخل رحم، این مایع به شکل دایره دایره درآمده و قادر است تا ۶ روز زنده بماند».

سپس ما نطفه را در محلی برای آرامش قرار دادیم (المؤمنون ۱۳)

کلمه «نطفه» که در این آیه آمده توسط مور (Mooreh یکی از دانشمندان مفسّر می‌باشد) به تخم یا «زایگوت» تعبیر شده است که البته صحت این تفسیر با توجه به سایر آیات که اشاره به آفرینش انسان از آب مختلط دارد، تقویت می‌شود.

آیا ما شما را از آب مختلط نیافریدیم (مرسلات ۲۰).

منظور از آب مختلط‌‌ همان ترکیب واحدی است که از لقاح اسپرم و تخمک به وجود می‌آید. تخم تقسیم شده و مجموعه سلولی دایره‌ای شکل یا بلاستوسیت تشکیل می‌شود و بلاستوسیت در دیواره رحم لانه گزینی می‌کند (محل استراحت).

«ما انسان را از خون بسته شده آفریدیم». (علق ۲)

مور می‌گوید بلاستوسیت در این مرحله شبیه به خون لخته شده می‌باشد که یا در دیواره رحم لانه گزینی می‌کند و یا به شکل خودبخودی سقط می‌شود.

● رویان سه لایه‌ای

«شما نوع بشر را از یک تن آفرید پس از آن جفت او قرار داد... و شما را در باطن رحم مادران در سه تاریکی (مشیمیه، رحم، بطن) با تحولات گوناگون بدین خلقت زیبا بیافرید»(زمر ۶).

همان‌طور که قبلاً ذکر کردیم تا سال ۱۹۴۱ مراحل تکامل جنین انسان توضیح داده نشده بود اما مفسران قرآن کریم وجود سه لایه که شامل دیواره قدامی شکم، دیوره رحم و کیسه چنین می‌باشد را توضیح داده‌اند.

«انبار» مشاهده جالبی انجام داده و ذکر می‌کند که هرکدام از این لایه‌ها تقویت شده و لایه‌های متوالی را می‌سازند. لایه خارجی در ساخت لایه عضلات خارجی شکم نقش دارد که به دنبال آن عضلات مایل داخلی و عضلات عرضی قرار دارد.

دیواره رحم نیز از سه لایه تشکیل شده که شامل غشاء بیرونی رحم (اپی متر)، لایه عضلانی میانی (میومتر) و لایه داخلی رحم (اندومتر) می‌باشد. پرده هائی که رویان را دربرمی گیرند شامل کیسه جنین (آمنیون)، مشیمه (کورئید) و لایه داخلی رحم در زمان حاملگی می‌باشد.

لایه داخلی رحم در زمان حاملگی دچار تغییراتی می‌شود و در تشکیل جفت نیز شرکت نمی‌کنند. این غشا در زمان زایمان از لایه زیرین خود جدا می‌شود و به همین علت به آن دسیدوا به معنی موقت و غیرهمیشگی می‌گویند. این لایه قسمتی از آن مواردی می‌باشد که در زمان قاعدگی یا زایمان از دیواره رحم جدا شده و دفع می‌گردد.

● دوران رویانی

آنگاه نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و باز آن گوشت را استخوان و سپس بر استخوان‌ها گوشت پوشاندیم و پس از آن خلقتی دیگر انشاء نمودیم؛ آفرین بر قدرت کامل بهترین آفریننده، (مؤمنون ۱۴).

کلمه علق در قرآن به دو معنا آمده است. یکی به معنای چیزی که به چیز دیگر چسبیده و بین آن‌ها پیوستگی ایجاد شود که ممکن است اشاره‌ای به روند چسبیدن مجموعه سلولی بلاستوسیت به دیواره رحم و ایجاد پیوستگی بین آن‌ها بعد از لانه گزینی باشد و چقدر زیبا این روند شگفت آور در ۱۴ قرن قبل در قرآن به آشکارا بیان شده است.

در جائی دیگر «علق» به معنای خون بسته شده یا زالو آمده است. رویان انسان به دیواره داخلی رحم چسبیده و از مواد غذائی موجود در خون مادر به عنوان منبع تغذیه برای رشد و تکامل استفاده می‌کند و این شبیه چسبیدن زالو به پوست و تغذیه از این طریق می‌باشد.

هر چند قرآن کریم به ذکر این مطلب پرداخته اما قبل از دسترسی به تجهیزات پیشرفته مانند میکروسکوپ، پزشکان قادر به اثبات آن نبودند.

سپس ما علقه را تبدیل به گوشت پاره (مضغه) کردیم... (مؤمنون ۱۴)

کلمه مضغه در زبان عربی به معنای جویده شده و پاره پاره شده می‌باشد.

در قرآن در جائی از رویان انسان با کلمه مضغه یاد می‌کند که علت آن این می‌باشد که در ۴ هفتگی از ابتدا تا انتهاء رویان انسان جوانه‌هایی دیده می‌شود که محل رویش آن‌ها شبیه به جای دندان می‌باشد. این جوانه‌ها پایه اصلی تشکیل اسکلت مرکزی بدن و عضلات می‌باشند.

آن گوشت پاره را به استخوان تبدیل کردیم و به استخوان‌ها گوشت پوشاندیم... (مؤمنون ۱۴)

در قرآن کریم شکل‌گیری استخوان‌ها هم در محور مرکزی و ستون فقرات و هم اندام‌ها زود‌تر از تشکیل عضلات بیان شده است که این به شکل شگفت‌آوری با روند تکاملی جنین‌شناسی مطابقت دارد.

ابتدا استخوان‌ها به شکل غضروفی تشکیل می‌شوند و سپس عضلات از لایه سلولی میانی در قسمت حاشیه‌ای (مزودرم سوماتیک) در اطراف آن تکامل می‌یابند.

.. ما نخست شما را از خاک آفریدیم، آنگاه از آب نطفه، آنگاه از خون بسته، آنگاه از پاره گوشت و تمام و ناتمام. تا در این تحولات و انتقالات قدرت خود را بر شما آشکار کنیم... (حج ۵)

این آیه به بافت‌های تمایزیافته و تمایزنیافته رویان اشاره دارد. در رویال بعضی بافت‌ها مانند بافت همبندی اطراف آن تمایز نیافته‌اند. در مرحله بعد و در روند تکاملی رویان، این بافت تمایزنیافته به عضله و رباط‌ها تمایزیافته و به استخوان متصل می‌شود. آیه ۱۴ سوره مؤمنون اینگونه ادامه می‌یابد که:

«پس از آن خلقتی دیگر انشاء نمودیم».

یکی از مباحث نظریه تکامل تدریجی به شباهت بین جنین انسان و حیوانات اشاره دارد و بر این مبنا نتیجه گیری می‌کند که انسان از تکامل حیوانات پست‌تر به وجود آمده است.

در حالی که در قرآن کریم، شکل گیری استخوان‌ها و عضلات که در پایان ۸ هفتگی می‌باشد را نشأت گرفته از آفرینش دیگری می‌داند. در این زمان رویان تمام مشخصات انسان را دارد و می‌توان تمام اران‌ها و قسمت‌های اصلی بدن او را تشخیص داد و در این مرحله او را «جنین» (Fetus) می‌نامند. شاید منظور از آفرینش دیگر این تبدیل باشد.

«پس از آن نطفه بی‌جان را نیکو بیاراست و از روح خود قسمتی در آن بدمید و شما را دارا چشم و گوش و قلب با حس و هوش گردانید.» (سجده ۹)

در این آیه اشاره شده که قوه و توانائی شنیدن، دیدن و احساس کردن به این ترتیب در نزد ما به امانت گذاشته شده است.

جنین‌شناسان معتقدند بهترین روند تکاملی حس‌های اختصاصی به این ترتیب است. مور می‌گوید تشکیل قسمت‌های اصلی گوش قبل از تشکیل قسمت‌های اصلی گوش قبل از تشکیل ساختمان چشم‌ها می‌باشد و مغز که محل درک احساسات شنیداری و دیداری می‌باشد. بعد از آن تشکیل می‌شود.

● پایان دوران حاملگی

آن خدائی که تو را از عدم به وجود آورد و به صورتی تمام و کامل بیاراست و به اعتدال برگزید و حال آنکه به هر صورتی که می‌خواست، می‌توانست خلق کند. (انفطار ۷ و ۸)

خداست آنکه زمین را آرامگاه شما قرار داد و آسمان را برافراشت و شما را به نیکو‌ترین صورت‌ها بیافرید (غافر ۶۴).

خداوند در این آیه‌ها بیان می‌کند که خواست اوست که جنین‌ها را تا پایان حاملگی در رحم حفظ می‌کند.

امروزه به خوبی می‌دانیم که تعداد زیادی از رویان‌ها به دلیل اختلالات ژنتیکی در‌‌ همان ماه‌های اول خودبه خود سقط شده و فقط ۳۰ درصد از تخم‌های لقاح یافته که تبیدل به جنین شده‌اند در پایان دوران حاملگی زنده به دنیا می‌آیند.

خداوند در سوره شوری در آیات ۴۹ ۵۰ می‌فرماید او است که جنین (دختر یا پسر بودن) و مشخصات ژنتیکی و ظاهری از قبیل (قد، رنگ پوست، شکل، اندازه، زیبائی یا زشتی) او را مشخص می‌کند.

«او است که این نعمت‌ها را به ما اعطاء کرده است».

هر چند خداوند روند تکامل جنین انسان را در قرآن بیان کرده، اما درک صحیح و کامل آن‌ها حتی تا ۵۰ سال قبل هم امکان نداشت. آنچه جنین‌شناسان امروزی می‌دانند مرهون پیشرفت تکنولوژی می‌باشند. افزایش دانش علمی و دسترسی به تجهیزات مدرن‌تر و پیشرفته‌تر، بشر را در درک سایر آیات قرآن کمک می‌کند.
 
(منبع: فصلنامه عطارنامه/ نویسنده: ابراهیم ب سید، پزشک، Ph. D استاد بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه لوئیزویل/ ترجمه: طیبه طاهری پناه (عضو گروه تحقیقاتی طب سنتی ایران؛ مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران)

به گزارش پارسینه، سایت WeAre گزارشی تصویری از مراحل لقاح و تشکیل و رشد جنین به همراه توضیحات فارسی آن ارائه کرده است:

لینارت نیلسون (Lennart Nilsson) دوازده سال از عمر خود را صرف تهیه تصاویری از رشد نوزاد درون رحم کرد. این تصاویر باورنکردنی با استفاده از دوربین‌های معمولی مجهز به لنز ماکرو و همچنین میکروسکوپ الکترونی گرفته شده است. در این تصاویر مراحل رشد نوزاد از ابتدای لقاح تا کامل شدن جنین و تبدیل به یک نوزاد را می‌بینیم.


اسپرم در لوله فالوپ (لوله شیپور رحمی)

اسپرم در لوله فالوپ (لوله شیپور رحمی)

 

تخمک

تخمک

 

یه قرار ملاقات... اما نه معمولی!

یه قرار ملاقات... اما نه معمولی!

 

لوله فالوپ

لوله فالوپ

 

دو اسپرم در تماس با تخمک

دو اسپرم در تماس با تخمک

 

اسپرم برنده!

اسپرم برنده!

 

اسپرم

اسپرم

 

روز پنجم-ششم

روز پنجم-ششم

 

روز هشتم. جنین به دیوار رحم چسبده است.

روز هشتم. جنین به دیوار رحم چسبده است.

 

مغز جنین شکل می گیرد.

مغز جنین شکل می گیرد.

 

روز 24ام. بعد از 18 روز قلب شروع به شکل گیری می کند. می دانیم که جنین یک ماه هیچ استخوانی ندارد.

روز ۲۴ام. بعد از ۱۸ روز قلب شروع به شکل گیری می کند. می دانیم که جنین یک ماه هیچ استخوانی ندارد.

 

4 هفته

4 هفته

 

4-5 هفته

4-5 هفته

 

هفته پنجم: تقریبا 9 میلی متر. به وضوح صورت جنین با سوراخ چشم و بینی و دهان مشخص است.

هفته پنجم: تقریبا ۹ میلی متر. به وضوح صورت جنین با سوراخ چشم و بینی و دهان مشخص است.

 

40 روز بعد.

40 روز بعد.

 

40 روز بعد.

هفته هشتم. جنین به سرعت در کیسه رحمی رشد می کند.

 

هفته هشتم. جنین به سرعت در کیسه رحمی رشد می کند.

هفته دهم. پلک ها نیمه باز هستند. در روزهای آتی کاملا بسته خواهند شد.

 

هفته دهم. پلک ها نیمه باز هستند. در روزهای آتی کاملا بسته خواهند شد.

هفته شانزدهم. جنین از دست هایش برای شناخت محیط پیرامونش استفاده می کند.

 

هفته شانزدهم. جنین از دست هایش برای شناخت محیط پیرامونش استفاده می کند.

شبکه ای از رگ های خونی را مشاهده می کنید. در واقع بدن در حال ساخت استخوان است و این رگ ها تغذیه کننده استخوان بدن خواهند بود.

 

شبکه ای از رگ های خونی را مشاهده می کنید. در واقع بدن در حال ساخت استخوان است و این رگ ها تغذیه کننده استخوان بدن خواهند بود.

هفته هجدهم. ابعاد تقریبا ۱۴ سانتی متر. اکنون می تواند صدا های بیرون را درک کند.

 

هفته هجدهم. ابعاد تقریبا 14 سانتی متر. اکنون می تواند صدا های بیرون را درک کند.

هفته نوزدهم.

 

هفته نوزدهم. هفته بیستم. تقریبا 20 سانتی متر. موهای پشمالویی بر روی سر و صورت نوزاد ایجاد می شود. این موها را با نام لانوگو (lanugo) می شناسند.

هفته بیستم. تقریبا ۲۰ سانتی متر. موهای پشمالویی بر روی سر و صورت نوزاد ایجاد می شود. این موها را با نام لانوگو (lanugo) می شناسند.

 

هفته بیست و چهارم

هفته بیست و چهارم

 

هفته بیست و ششم

هفته بیست و ششم

 

6 ماه بعد. جنین کامل شده و نوزاد آماده ترک رحم می شود. در این زمان جنین به سمت پایین می چرخد تا راحت تر بتواند خارج شود

6 ماه بعد. جنین کامل شده و نوزاد آماده ترک رحم می شود. در این زمان جنین به سمت پایین می چرخد تا راحت تر بتواند خارج شود

 

هفته 36 ام. نوزاد چهار هفته دیگر دنیا بیرون را خواهد دید.

هفته ۳۶ ام. نوزاد چهار هفته دیگر دنیا بیرون را خواهد دید.نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۵
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۹۶
mohamak
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۸ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۲
10
60
دستتان درد نکند.
تداوم و مستدام باشید.
بسیار عالی بود.
بنازم خالق زیبایی ها را.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۱ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۰
6
148
نشانگرقدرت وعلم نامحدودخداوندقادرمتعال است.لطفااين عكسهارابرنداريد.متشكرم
پاسخ ها
mohsen
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۳
عالی بود مرسی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۸ - ۱۳۹۰/۱۱/۲۱
4
101
انسان از اين همه قدرت خدا گريه اش مي گيرد.
واقعا مطالب سوددمندي بود.ممنون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۲ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۵
5
17
خيلي عالي بود باتشكر
پونه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۱ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۵
6
58
قربون عظمت خدا یاد بچه خودم افتادم که در8ماهگی توشکمم مرد اینوکه نگاه میکردم اشکم دراومد کاش زنده میموند
پاسخ ها
سيد علي
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۹
ميگن فرزندي كه مرده دنيا بياد يا در كودكي بميره ميره اون دنيا دم درب بهشت مي ايسته ميگه تا مامانم نياد بدون اون نمي رم بهشت.
...
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۷
آخی بمیرم.
ان شا الله بچه بعدیتون
مریم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۳ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۷
6
15
سلام عالی بود بخصوص که با تصویر بود اگردرهفته 2تا4بارداری بچه سقط بشود چقدرخونریزی ایجادمیشود
پاسخ ها
آیدا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۹
نمیدونم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۲ - ۱۳۹۰/۱۲/۱۰
3
34
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ‌ فَتَبَارَ‌كَ اللَّـهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿المؤمنون: ١٤﴾
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۵۰ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۴
تعجبم تو چحوری اینا رو تایپ کردی دی :-)
ناشناس
| United States |
۱۵:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۴
درود
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۷
آفرین
ماشاالله ماشاالله ماشاالله
كفشدار 255
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۷ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۳
3
52
انچه كه خود فكرميكني و ميداني درست است درست است نه انچه كه ديگران فكر ميكنند /پاك به دنيا امديم پس پاك امانت خدارو پس بديم راه حلش فقط برنامه ريزي هستش با توكل به ائمه
hadi
|
Switzerland
|
۲۲:۲۸ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۶
7
25
ای خدابنازم به خلقتت...
ستاره
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۰۹
4
26
عالی حرف نداشت
الهام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۲
3
9
بسیار زیبا و کامل بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
0
10
بسیار ممنونیم . قدرت پروردگار ستودنیست
نقي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۸
7
16
تصوير حاملگي را نشان بدهيد
محیا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۳
92
11
واقعا قربون قدرت خدا گریه ام گرفت
فریده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۷
3
11
ممنون خیلی خوب بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۸
47
7
motmaeni ke animeyshen nabod
پاسخ ها
سيد علي
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۹
اگه مختصري با علم پزشكي و پيشرفتهاي علم طب و .. آشنايي داشتي اين حرفو نمي زدي!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۲
3
3
عکسها کو؟
الهام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۲
2
6
عالی بود دستتون درد نکنه قربونت برم خدا
ملیحه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۵
2
9
خیلی ممنون بابت عکسها.واقعا چه عزمتی داره خدای عزوجل
تيما
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۵
4
13
فوق العاده بود امايه سوال چطوري اين عكساروگرفتن؟
طاهره
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۵
2
13
جالب بود
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۲ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۷
1
23
واقعا آدم بیاد همون آیه ی شریفه ی (فتبارک الله احسن الخالقین) می افته. دستتون درد نکنه، ممنون
mahdieh
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۰ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۸
3
8
واقعا عالیه دستتون درد نکنه از اینا power point ساختم 20 ام رفتم
جنین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۱
0
5
قربون خدا بشم. یعنی من که الان 25 سالمه یه روز تو شکم مامانم این شکلی بودم؟؟؟؟؟/
eli
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۷
0
6
عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۴
1
4
مرسی عالی بوووووووووووووود!
مائده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۰ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۶
2
4
خیلی خوب بود ادم با این عکسا درس و بهتر میفهمه!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
0
7
labbeyk beguid ey kafaran az godrat khodavand motaal
حسینا
|
India
|
۰۸:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
2
5
از خواندن مطالب ویب سایت شما مستفید شدم واقعا مدت ها بود که دنبال چنین معلوماتی سرگردان بودم که بالاخره در آدرس شما دریافتم تشکر لطف نموده اگر مائیل بودید می توانید برای همیشه با هم در تماس بمانیم
لطف نموده تصاویر را در اینجا بگزارید و برندارید
پریسا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۲/۳۰
1
6
عالی دستتون درد نکنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۳۱
1
5
عالی بود دستون درد نکنه
ناهید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۳۱
2
9
ببخشید قلب بچه از چه زمانی میزنه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۷/۰۲
سلام عزیزم هفتهی ششم
ناهید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۳۱
0
3
سلام ببخشید اگه امکان داره جواب سوالمو (تاریخ دقیق زدن قلب بچه)برام ایمیل کنید ،چون اتفاقی اومدم تو این سایت برای همین سوالم ،فکر نکنم دیگه بتونم بیام تو این سایت،ممنون میشم جوابو ایمیل کنید خیلی برام مهمه؟
وحیده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۰ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۱
1
11
فتبارک الله احسن الخالقین
mohsen
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۹ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۳
0
2
عکس های جدید رو برام ایمیل کنید مرسی
فرهاد عطاردی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۴
0
9
فتبارک الله احسن الخالقین
یاشا قارداش دستت درد نکنه اگه اجازه بدین از تصاویرتون استفاده کنم می خواهم به یاری خدا یه مقاله بنویسم .
مریم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۴
16
9
خیلی خیلی............عالی بود خواهش می کنم اجازه دهید متن و عکسها را جایی دیگر بفرستم.آخه من معلمم و وظیفه خود میدانم این کار را بکنم
hedi
|
Iraq
|
۰۳:۲۶ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۶
1
10
همه اینارو میدونیم و یا خواهیم دونست ، ولی ایا از اینا درس میگیریم؟ یا اینکه گذراست و فقط یه یاداوری ساده بوده؟ از همون وقتی که با لگد پاداش دردو رنج مادرو در شکمش دادیم معلوم میشه چقدر نمک نشناسیم در حالیکه مادر اشک شوق از چشمانش با اولین لگد جاری میشه . وقتی که به هیچ کی من جمله مادر رحم نمیکنیم ازمون چه انتظاری میره که قدرت و رحم خدا رو بشناسیمو شاکر باشیم ....
عزیزان ، وقتی خداوند ما رو ادم افرید ما هم سعی کنیم ادم هم باشیم نه دکتر ، مهندس یا... .
سربلند باشید .
سمانه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۸
1
5
سلام
من باردارم وتقریبا دو یا سه هفته یکبار به این سایت سر می زنم .
من الان هفته 21 هستم اومدم ببینم که بچه ام تو چه مرحله از رشد هست اما متوجه یه چیزی شدم بعد از هفته 26 نوشته شده 6 ماه بعد ،من وارد 6 ماهگی شدم اما نمی دونم کدومش رو می تونم با هفته خودم مطابقت بدم.
ممنونم اگه جواب بدید ضمناً چرا این سایت تاریخش به روز نیست
لیلا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۹ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۳
0
39
مرسی خیلی خوب پس همه با توکل برخدا هیچ وقت از یاد نبریم خدارا
داود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۱ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۴
0
4
خیلی خوب بود الان خدا به من هم یکی از این کوچولوها داده . هنوز یه ماهه است
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۰
0
14
یاد دعای امام حسین ع افتادم.که خداوند برای زره زره وجودش سپاس گفت
پردیس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۱
0
7
فقط می شود گفت که چقدر در برابر عظمت و قدرت خداوند ناچیز هستیم.
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند....شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری!
سید محمد جواد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۰ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۶
0
3
عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
بود
زهرا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۹
0
2
اطلاعات خوب و جالبی داشت از حسن سلیقتون ممنونم
ناهید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۳/۳۰
1
2
عااااااااااااااااااااالیییییییییی بود ممنوووووون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۴/۰۱
0
5
عالي زبونم بند اومد قربونت برم خدا ني ني من الان تو شكمم 7 هفتشس ديدم الان چه شكليه مرسي
سعيد ملا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۴/۰۲
0
5
خيلي خوبه اين تصوير نشان مي دهد كه خداوند بر هر چيزي قادر است و بايد هر لحظه شكر اورا بجا بياوريم..............
فاخته
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۴/۰۴
0
6
خیلی عای بود قدرت خدارو بنازم . ممنون لز شما عزیزان
فاطمه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۴/۰۵
0
6
چهار ستون بدنم لرزید سبحان ربی العظیم وبحمده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۴/۰۸
0
2
زیبا بود
زری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۴/۰۸
1
3
خلقت خدا را دوست دارم........
سعيد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۴/۰۹
1
3
اين منفي ها براي چيه ؟من كه نفهميدم
فرزانه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۴/۰۹
0
2
خیلی جالب بود.بخدا اشک تو چشمام حلقه زد. خیلی محشره.یعنی ما هم یه زمانی این شکلی بودیم؟وایییییییییییی...
ملودی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۱
1
1
من الان در هفته22بارداری هستم و از دیدن این عکسها ذوق مرگ شدم. مرسی واقا عالی بود اما عکس از هفته 22و 23ندیدم
سیمین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
1
2
ممنون خوب بود کاش میشد توضیحاتش بیشتر باشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۹ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۳
0
2
عالی تر از اونچیزی بود کهفکر می کردم هرگز تا به امروز اینقدراز قدرت و اعجاز خداوند مطلع نبودم واقعا این عکسها آدم رو به یاد خالق خودش می اندازه عالی بود
محدثه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۳
0
0
من فعلا بچه نمی خواستم اما الان 1 ماهه باردارم
از لطف خدا ممنونم و خیلی خوشحالم
پریسا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۴
1
1
وای خدای من من الان نی نی م این شکلیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۵
2
5
عالي بود
پرفوسر امیری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۷
59
0
شبیه جن بود . والا به خدا
زينب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
3
4
چه موقع جنسیت معلوم ميشه؟ممنون عالی بود قربون خداوعظمتش
مزده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۴
0
2
بسیار عالی بود الله اکبر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۳ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۵
0
2
بی نظیر بود
تنها مثل خودش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۶
0
2
خیییلی عالی بود،توی چه ماهی روح دربدن دمیده میشه؟؟؟؟
الهام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۷
1
2
خیلی عالی بود .........
پرنيان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۷
0
0
من در 28 هفتگي هستم و يك دختر دارم.من در سونو گرافي سه بعدي او را ديدم.دقيقا همين شكلي بود.فقط مو نداشت
کامران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۸
35
0
چه سایت بدی داری
زهرا
|
United States
|
۱۷:۲۶ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۹
0
3
واقعا دستتون درد نكنه خیلی قشنگ بود تحت تأثیر قرار میگیره خدارو خیلی بیشتر از قبل شكر میكنم و با تمام وحيد دوسش دارم
زیبا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۴/۳۰
0
2
ممنون عالی بودمن 26اردیبهشت زایمان زودرس داشتم در29هفتگی .بعد از15روز که توNICUبود فوت کرد.عکس از 29 هفتگی نبود بنظرتون میتونم دوباره بارداری موفقیت امیزی داشته باشم
پاسخ ها
ناشناس
| United States |
۱۵:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۴
انشالا قطعا و با توكل بر خدا و مشيتش..........
یلدا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۴/۳۱
0
7
خیلی خیلی ممنونم من دارم مادر میشم تو رو خدا واسم دعا کنین. منم دعا میکنم این لذت و همه خانومای ایران تجربه کنن. هر کسی پیام منو میخونه و دلش مخواد مادر شه من بهش میگم توکل کنه به حضرت فاطمه اطمینان دارم بی جواب نمیمونی. چون خودم یکی از اونام که در خونه حضرت فاطمه نشستم تا جواب گرفتم. خیلی از اطلاعاتی که دادین همراه با عکسا ممنون.
پریسا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۴/۳۱
0
1
سلام خیلی خیلی عالی بود یه سوال دارم چرا بلاستوسیت نمیتواند به خوبی لانه گزینی کند و سقط میشود این مسئله برلی سومین بار برای من اتفاق افتاده 6تا 7 روز بعد از عقب افتادن عادت ماهیانه دچار سقط میشوم من و همسرم هیچگونه مشکلی لز نظر علمی نداشتیم با سپاس فراوان به خاطر تفسیر آیه ها و عکس ها
فاطمه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۰۴
2
7
عالی بود فتبارک الله احسن الخالقین
فاطمه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۰۴
0
2
خیلی خوب بود بنازم قدرت خدای مهربان را ، التماس دعا
ياسمن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۰۴
0
2
خيليييييييي خوب بود بعد 5سال ازاين ماه اگه خدا بخواد حامله بشم برام دعا كنين زود مامان بشم.
حسین ط
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۰۵
0
2
واقعا خیلی عالیه خدایا دمت گرم
تنها
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۵/۰۵
0
2
مرسی.واقعا محشره.خیلی وقت بود دنبالش بودم از سایت عالیتون واقعا ممنونم.انشالله روز به روز بهتر وبهتر بشین.
فتبارک الله احسن الخالقین
ادم باید بادیدن این چیزا جلوی خدا زانو بزنه وبه ناچیز بودنش در برابر عظمت خدا اعتراف کنه.
خدایا بزرگیتو شکر
sajedeh
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۲۸ - ۱۳۹۱/۰۵/۰۷
0
6
((لا اله الا الله))
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۰۷
2
2
عالی بود
نینا
|
France
|
۲۳:۵۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
0
0
خدایاعاشقتم و ممنون از شمامن نینیمو در سونوگرافی 3بعدی دیدم و هر روز عکساشو نگاه میکنم
سلی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۰۹
1
1
عالی
mamoshi
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۰۹
1
1
وای...واقعا نمیدونم چی بگم.مغزم درد گرفت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۱
0
3
الله اکبر.خیلی خدا بزرگه.....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۲
0
4
خدایا نمی دونم از کجای مهربونیات بگم
فقط خدایا شکرت .
سمیه
|
France
|
۱۸:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۳
1
0
سلام.لطفا عکسه هفته پنجم را حذف کنید.خیلی ترسناکه
پاسخ ها
صبا
| Iran, Islamic Republic of |
۰۷:۰۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
یه روزی ما هم تو هفته ی پنجم بودیم.پس بهتره ببینیم چی بودیم و چی شدیم.خدایا شکرت
مامان شیما
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۵
1
1
سلام خیلی جالبه که انسان بتواند معجزه پروردگارشو ببینه وحس کنه خدایا زبانم قادر به شکر این همه نعمت ولطف شما نیست انشا الله به حق این ماه مبارک همه مادر بشن التماس 2آ
سمیه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
1
5
سلام از زحمتی که کشیدید و این عکسهای بسیار بسیار زیبا و دوست داشتنی رو گذاشتین ازتون ممنونم واقعاً خدارو شکر باید گفت و از این همه قدرت و لطفی که در حق ما بنده های ناشکر انجام می ده باید خجالت بکشیم امیدوارم توهمین ماه عزیز وبه حق شبهای قدر و فرق شکسته حضرت علی (ع) همه اونائی که آرزو دارن مادر و پدر بشن خدا بهشون این لطفو بکنه و با توکل به خدا و توسل به ائمه بتونن طعم شیرین مادر و پدر شدن روبچشن. خدایا ما کوچکیم و توبزرگ پس به بزرگی و جلالی که داری قسمت می دهیم کمکمون کنی. التماس دعا
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
1
1
عالی بود
ما هم تصمیم گرفتیم بجه دار بشیم وهردو پسرمیخوایم انشاا...
مادر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۰
0
1
سلام... فتبارك الله احسن الخالقين.... واقعا متشكرم... بسيار زيبا بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۱
0
0
دستتون درد نکنه خیلی عالی بود.
واقعا در شگفتم!!!
ببخشید اخه چرا عکسارو برنداریم؟؟؟؟
من میخواستم واسه دوستام میل کنم.
اخه همه که نمی ان توی این سایت منم شانسی اومدم.
اینجوری ادمای بیشتری میتونن قدرت خدا رو ببینن.
سحر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۳
0
6
خیلی عالی بود . فهمیدم الان جنینم چطوریه مرسی
گزل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۴
0
1
من همش 15 سالمه... شانسی اومدما! اما یه خورده ترسناک نیسن؟؟؟ مخصوصا اون حفره هایی که مثلا جشم و دهنه نی نیه!!!!!
مطمعنا این عکسا به خیلیا کمک کرده تا ببینن نینیشون تو کدوم مرحلست
اما بدرد من که نخورد!! ممنون
شهین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۹
1
1
واقعا خوب بود .
ana
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۳ - ۱۳۹۱/۰۶/۰۱
1
0
خدا جون عاشقتم بوس
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۲ - ۱۳۹۱/۰۶/۰۲
0
2
واقعا عالی بود ؛ حرف نداشت . از قدرت خدا اشک درون چشمم حلقه زد و از ترس وجود معاد و آخرت با دیدن اینهمه قدرت و نشانه باز ما انسانها دست به چه گناههایی میزنیم ؛ مرا به اینکه انسانها عقل بصیر دارند به شک میاندازد .
ناشناس
|
Armenia
|
۱۹:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۶/۰۲
0
2
سبحان الله
masod
|
United States
|
۰۲:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۶/۰۶
0
0
فقط میشه تو یه جمله گفت واقعا زیباس
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
0
4
جل الخالق
لاله اله الا الله..........................
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۳ - ۱۳۹۱/۰۶/۱۹
0
2
بنازم قدرت خالق همه عالم را
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۲
0
1
بسیار زیبا وهیجان انگیز بود بخصوص برای مادران باردار ممنون
یاسمن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۳
0
5
خیلی زیبا بود . قربونت برم خدا
تازه بچه ها برید فیلم تشکیل جنین و ببینید نمیدونید چقدر زیباست تو سایت تبیان
من که گریم گرفت
من روز 10 بارداریمه
کلی خدا رو شکر کردم
یادتون نره فیلمو ببینید زیبا ترینها ست
اگه دیدید برا فرج امام زمان صلوات یادت نره
یا علی
نسرین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۱ - ۱۳۹۱/۰۶/۳۰
0
0
عالی بود به هر چیز که نگاه می کنیم خدا را باید ببینیم . چه نظمی قربون خدا بشم
نسیم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۷/۰۲
0
1
وهو احسن الخالقین.خیلی ممنون از عکساتون.من خودم الان 1ماهه باردارم خیلی خوشحال شدم عکس بچمو دیدم و نا خواسته گریه م گرفت.و خدارو شکر میکنم
sadaf
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۷/۰۴
0
2
عالیه بخصوص برای کسایی که حامله هستن .خدایا قربونت برم با اون عظمتت
وانیا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۱۰
0
6
چی میشه گفت بجز الللللللللللله اکبر ،

فتبارک الله احسن الخالقین

هذا من فضل ربی
محبوب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۱۲
0
4
من الان 21هفتمه وخوشحالم که بچمو دیدم.خدایا شکرت بخاطر عظمتت.
ساناز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۱۳
0
1
فوق العاده بودن.خدای من بی نظیره
محمد رضا ماندگار
|
France
|
۲۱:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۱۴
4
1
مستدام باشید ممنون زحمت کشیدید
عبدالغفور
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۲۸
0
0
بسیار متشکرم. عالی بود.
شهرام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۹/۰۱
0
3
اشکهام ناخداگاه روی چشمهام رو پوشیده و به این می اندیشم که :
من هم این گونه بودم! چگونه ام !
بعدازین دنیا چگونه خواهم بود؟؟؟...
سینا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۹/۰۱
0
1
عالی بود عالیه عالی
ثنا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۹/۰۱
0
1
خیلی خوب بووووووووود بازم میام تا استفاده کنم
لاله
|
United States
|
۰۰:۳۹ - ۱۳۹۱/۰۹/۰۷
0
2
خلقت خداوند بسیار زیباست خدایا شکرت از شما هم سپاسگزارم
مهدي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۰ - ۱۳۹۱/۰۹/۱۵
0
0
واقعا كه انسان بايد اينارو ببينه
تا يه كم از غرورش كم كنه
همه چي دست خداست
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۹/۱۹
0
1
افتخارمیکنم که خداونن بهم دوتابچه پاک وسالم داه وتمام دوران زنده بودن شکرگذارخداوندم هستم وهرچه ازاسرارالهی بیشترتوسط شما بزرگوارا ن بااطللاع میشیم سپاس ودردودخداروبرای شما خواستاریم ممنونم خدا
مامان کوچولو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۹/۲۰
0
0
وایییییییییی ممنونم که نی نی 8 هفته ام رو نشونم دادید.خیلی دوست داشتم ببینم چه شکلیه الان.تشکر.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۹ - ۱۳۹۱/۰۹/۲۰
0
0
ازخدابهخاطر این همه لطف وبزرگیش ممنونم.ازشماهم به خاطرمطالب خوبتون ممنونم
عاطفه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۹/۲۳
0
0
خيلي خوب بود
لطفا در مورد انواع جفت مطالبي را همراه با عكس در سايت بگذاريد يا به ايميل بفرستيد تشكر
نی نی دوهفته ای
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۹/۲۶
0
0
واقعا عالی بود.مخصوصا عکس های ابتداکه کمتردیده شده
نگار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۹ - ۱۳۹۱/۰۹/۲۷
0
1
افسردگی گرفتم فهمیدم چقدرناچیزم وچقدرمادرابه گردنمون حق دارندمرسی خدا
زینب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۵ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۹
0
2
عالی بود اشکام روی گونه هام جاری شد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
0
0
واقعاعالی بود.قربون عظمت خدابرم.
نسترن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۸
0
0
خیلی باحال بود.منم الان یه داداش کوچولو دارم که 6ماهشه.بووووووووس.
مامان عاطفه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۲۴
0
1
سلام.من یه نی نیه 3ماهه تو دلم دارم.خیلی عاشقشم.هر ماه میرم عکسشو نگاه میکنم تا ببینم چه شکلی شده فداش بشم
بهناز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۱ - ۱۳۹۱/۱۰/۳۰
0
0
وای باورم نویشود دنبال این مطالب بودم پیداش کردم دستتون درد نکنه
بهناز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۱ - ۱۳۹۱/۱۰/۳۰
0
0
وای باورم نویشود دنبال این مطالب بودم پیداش کردم دستتون درد نکنه
عویدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۶
0
0
خبلی زیبا بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۲ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۰
0
4
سبحات الذی خلق هذه جمال
محبوبه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۷ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۳
0
0
من هفته 17 بارداریم بادیدن این تصاویر به قدرت نا محدود خدا پی بردم وبا تمام وجود شکرش کردم از شمام ممنونم
پریشان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۴ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۵
0
0
کاشکی ندیده بودم حالا فهمیدم.......
hadi
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۹ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
0
1
ضمن تشکرفراوان
من اگه خدا بخاد تا چند وقت دیگه پدر میشم.این عکسهارو یکی از دوستام قبلا ایمیل کرده بودمن با اتفاق همسرم این عکسهارو مرور کردیم وهر دو از اینکه خدایی با یه همچین قدرتی داریم بغض کرده بودیم.این تصاویر حاصل 12 سال تحقیقات یک پزشک خارجی بوده.ما انسانها چقدر پاک ومعصوم به دنیا میایم ولی وقتی عقلمون کامل میشه دست از پاکیها میکشیم.
برای همه مادرهای مملکتمون آرزوی سلامتی و آرزوی تربیت فرزندانی سالم وصالح دارم.
خدایا نگاه مهربونتو از ما بر مدار...
papana
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۶
0
1
الله اکبر
الله اکبر
Arezu
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۲
0
0
Vageaan man fagat be kare khoda joonam mabhut mundam,alhag ke yeduneyi khodaye mehrabunam
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۲ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
0
0
سلام خیلی ممنونم از زحماتتون قربون عضمتش
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۱/۱۷
2
0
پاور پوينت هم بزاريد بد نميشه ها....!
Neda71
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۱
0
1
واقعاممنون ازعکساتون باعث شدن که بفهمیم یه زمانی چی بودیم والان به کجارسیدیم بااینکه14سالمه ولی متاسفم که دست ازپادرازتردرجواب حرفا ونصیحت های مادر ازیه گوش میشنوم وازاون گوش میکنم بیرون.فقط خواهشا اگه میشه پاورپوینتش همراه لینک دانلوددراختیارمون بذاریدواقعایه دنیا ممنون میشم.بای
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۰
0
0
بنازم قدرت خدا رو که ما ها غافلیم از این همه قدرت خدا
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۰
0
0
بنازم قدرت خدا رو که ما ها غافلیم از این همه قدرت خدا
yasaman
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۷
0
0
فقط می تونم بگم بی نظیر بود.
سمیه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۲/۳۱
0
0
قربون قدرتت برم خداجون ممنون از عکساتون
الهام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۴ - ۱۳۹۲/۰۳/۱۱
0
0
خدایا عظمتت بی انتهاست
ایلار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۷
0
0
مامان من حامله است خیلی سایت قشنگیه ممنووووووووووووووووووون از سایتتون
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
0
0
دبیو خیلی باهاله
فئواد وحدی
|
Afghanistan
|
۱۳:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۱۰
0
0
واقعاً که جالب بود اما ما انسانها خود را نشناخته ایم که چرا به این دنیا آم
سحر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۷
0
0
خیلی باحال بود مرسی
فاظمه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۱
0
1
خیلی جالبه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۱
0
3
چه حس قشنگی وقتی میبینی چی بودی وحالا چی هستی از همه قشنگتر اینکه خدارو بیشتر حس میکنی چه حال عجیبی دارم اشکم داره میاد فقط میتونم بگم خدایا تورو به عظمتت مارو به حال خودمون رها نکن.جوونا تورو به خدا به خودتون بیاین یادتون نره همون یروز همینجوری پاک ومعصوم بودیم..... عاشقتم خداجونم
یه چشم اتظار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۱
0
1
واقعا تنها باید به عظمت خدا فکر کرد و بهش پناه برد.منم منتظر به دنیا اومدن هدیه ی قشنگ و باارزشی هستم که خدا بهم داده.
رویا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۰
0
3
سلام مرسی من الان 33هفته باردارم برایم دعا کنید زایمان راحتی داشته باشم
لنا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۷
1
0
خیلی خوب بود ولی کاش یکم بیشتر بود
سودابه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
0
1
خدایا شکرت حقا که اوستا کریمی
ستاره
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
0
0
خیلی خیلی عالی بود باور نکردنیه
هنگامه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
0
1
واقعا زیباست
حسن
|
-
|
۱۲:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۱
0
3
شهادت می دهم که جز ا... معبود دیگری نیست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۸ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۹
0
1
واقعا گریم گرفت. من و همسرم تصمیم داریم بچه دار بشیم با دیدن این تصاویر واقعا اشتیاقم دو چندان شد و برام گریه آور بود.
فاطمه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۴ - ۱۳۹۳/۰۳/۲۷
0
1
سلام خیلی عالی بودممنون...
منم منتظر دخترم هستم که خدای مهربون بهم داده تا بدنیا بیا دعا کنین سالم و صالح باشه.
فاطمه
|
United States
|
۰۳:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۰
0
0
ماشاا...لاحول ولا قوة الا باالله العلی العظیم.....
من توی هفته 13بارداری هستم .
التماس دعا
سیاوش
|
United Kingdom
|
۲۲:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۶
0
1
ممنون از تصاویر واطلاعات خوبی که گذاشتین.برای من که دی ماه بابا میشم خیلی خیلی جالب بود
آسمان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۹ - ۱۳۹۳/۰۷/۰۸
0
0
بد نبود
هادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۵ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۹
0
0
خدارو شک
مهم نیست
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
0
1
سبحان الله ببینید و سجده کنید و به عشقش گریه کنید یا الله
بهناز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
0
0
لا حول ولا قوه الا بالله خدایا واقعا بزرگی...واقعا ازتون ممنونم خیلی دگرگون شدم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۲ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۵
1
0
حمد و ستایش مخصوص خداوند یگانه است
سپهر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۰
0
0
دمت گرم خیلی مشتی هستی
عسل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۸
0
0
خیلی عالی بود خدایا به وجودت شک ندارم

قربون قدرتت برم خدای بزرگم
زهرا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۳
0
0
سلام به همه دوستان
میخواستم بدونم چطور باید فیلم تشکسل جمجه و دستگاه ادراری و تناسلی جنین رو دانلود کنم،بصورت مجزا میخام
setare
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۸
0
0
و دیگر هیچ
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۴
0
0
سلام .به نظرم عالی بود .من دوتا دختر دارم الانم واسم دعا کنید نینیم سالم باشه وصالح
ایرج
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۷
0
0
در شناخت قدرت خدا خوب بود..انشاالا در قسمت بعدی در بعد روحی (دمیده شدن روح ) هم موفق به کشفیاتی بشوید. ایا روح در رشد و نمو چه تاثیری دارد؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۳
0
0
الله اکبر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۷
0
0
خداوند همه بندهاشودوست داره بیایین ما هم دوسش داشته باشین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
0
0
ممنون خیلی عالی بود وتبارک الله احسن والخالقین
فرزانه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۳۰
0
0
احسنت ....وتبارک الله احسن الخالقین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۷
0
0
عالی بود استفاده کردم خدا به همه اولاد سالم و صالح نصیب کنه
بنده خدا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
0
0
فقط بايد گفت فتبارك الله احسن الخالقين
رامین لیلا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۹ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
0
0
ما بچمون الان هفته هجدهمه ولی هیچ حسی نداشتم تا الان که این عکسارو دیدم خدا شاهده بوقض گلومو گرفته از خوشحالی خدا شکرررررررررت خدا شککککرت به داده ات
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
0
0
لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ‌ عَلَى‌ جَبَلٍ‌ لَرَأَيْتَهُ‌ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ‌ خَشْيَةِ اللَّهِ‌ وَ تِلْکَ‌ الْأَمْثَالُ‌ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ‌ لَعَلَّهُمْ‌ يَتَفَکَّرُونَ‌
سوره حشر آیه 21.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می‌کردیم، می‌دیدی که در برابر آن خاشع می‌شود و از خوف خدا می‌شکافد! اینها مثالهایی است که برای مردم می‌زنیم، شاید در آن بیندیشید!
واقعا منقلب شدم
ترگل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۴ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۴
0
0
سلام واقعا عالی بود
جوان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۴
0
0
الله اکبر
پالیز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
0
0
سلام دوستان منم مامان شدم خدا روشکر الآن هفته دهم هستم.بااینکه خدا خودش میدونه خونواده شوهرم چقدر برامون ایجادکردن وچقدرمنو زجر دادن وچقدر تو این اوایل بارداریم غصه خوردمواسترس کشیدم اما از خدا میخوام جگرگوشموبرام نگه داره.چون شنیدم استرسو وغصه تو رشدش تاثیر داره.درسته خودم یه بیمار مغزی هستم اما از خدامیخوام بچم سالم باشه به زندگی ویران شدم برکت بده.خدانگهدارهمگی...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۵
0
0
خیلی جالب بود واقعاخدایی جزخدایه یکتا نیس
Amina
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
0
0
سلام مطالب عالی بود فقط میخواستم بدونم ست ن فقرات جنین چ‌موقع تشکیل میشه؟
مریم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
0
0
بسیار عالی بود
صدیقه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
0
0
سلام.من عمل کاشت انجام داده ام در اصفهان . هفته پنجم رفتم سونو دادم.فقط باکسش تشکیل شد.خبری از جنین نبود.دوباره هفته هفتم رفتم سونو دادم بازم بچه تشکیل نشد باکس فقط بزرگتر شد.هفته پنجم باکس 5 میل بود هفته هفتم 10 میلی شد.خواستم راهنماییم کنید.باتشکر
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
0
0
پدرهای آینده به همسرتون حین بارداری استرس وارد نکنید
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه ها از هر سو
عکس خبری
موسیقی و فیلم
آرشیو نرخ روز
پربازدید ها
نظرسنجی
نتیجه دربی حساس پایتخت از نظر شما:
بُرد پرسپولیس
بُرد استقلال
مساوی