کد خبر: ۵۱۹۴۸
تعداد نظرات: ۹۶۵ نظر
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۰ - ۱۸:۴۹
به گزارش پارسینه، لیست کامل بیماری هایی که موجب معافیت پزشکی می شود، به شرح ذیل است:

بيماريهاي عمومي


ماده 29: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي عمومي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا ميشوند
از معافيتهاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند 1- عدم كفايت رشد و نمو جسمي و عضلاني كافي كه موجب ناتواني در انجام تكاليف
نظامي ميشود معاف دائم.
بند 2- ابتلاء به بيماريهاي قابل علاج كه مدت درمان آنها بيشتر از يك ماه باشد و همچنين اعمال جراحي و
كسانيكه در دوران نقاهت بيماري ميباشند
با تشخيص شوراهاي پزشكي از 6 ماه تا يكسال معاف موقت.
بند 3- پائين افتادگي احشاء توام با اختلالات عملي معاف دائم.
تبصره: نوع خفيف-معاف از رزم.
بند 4- طول قد مشمولان كمتر از 150 سانتي متر معاف دائم.

بيماريهاي غدد مترشحه داخلي

ماده 30: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي غدد مترشحه داخلي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند
از معافيتهاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند 1- بيماريهاي غدد هيپوفيز اكرومگالي،ژيگانتيسم،سندروم كوشينگ،ديابت بي مزه،
آدنوم هيپوفيز،هيپوفونكسيون كلي هيپوفيز معاف دائم.
بند 2- بيماريهاي غدد تيروئيد.
الف) گواتر توكسيك معاف دائم.
ب) هيپرتيروئيدي و هيپوتيروئيدي معاف دائم.
ج) گواترهاي حجيم معاف دائم.
د) ندولهاي گرم و سرد معاف دائم.
ه) تيروئيديتهاي حاد شش ماه معاف موقت.
و) گواتر عمل شده خدمات غيررزمي.
بند 3- بيماريهاي غدد پاراتيروئيد.
هيپر پاراتيروئيدي و هيپوپاراتيروئيدي معاف دائم.
بند 4- بيماريهاي غدد فوق كليوي.
پركاري و كم كاري غده فوق كليوي معاف دائم.
بند 5- بيماريهاي غدد بيضه
الف) تومورهاي بيضه معاف دائم.
ب) ژنيكوماستي شديد معاف دائم.
ج) سندروم كلاين فلتر معاف دائم.
بند 6- بيماريهاي غدد ديگر
الف) تومورهاي هيپوفيز معاف دائم.
ب) هرمافروديسم‌ها معاف دائم.
بند 7- بيماريهاي تغذيه و متابوليك
الف) ديابت قندي معاف دائم.
ب) هيپوانسولينيسم معاف دائم.
ج) بيماريهاي ويلسون معاف دائم

بيماريهاي پوست و بافتهاي زير پوست

ماده 31: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي پوست و بافتهاي زيرپوست با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء مي‌باشند
از معافيتهاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند 1- انواع اگزماهاي وسيع وشديد
الف) در صورتي كه مزمن و مقاوم به درمان باشد معاف دائم.
ب) در ساير موارد خدمات غير رزمي.
بند 2- عفونتهاي قارچي عميق و وسيع پوست
الف) در صورتي كه مزمن و مقاوم به درمان باشد معاف دائم.
ب) كچلي 6 ماه معاف موقت.
بند 3- هيپرئيدروز (عرق كردن كف دست) شديد معاف دائم.
بند 4- ليكن پلان پوستي و مخاطي شديد و گسترده معاف دائم.
بند 5- بسوريازيس كف دست و يا زيس‌هاي شديد و گسترده وانور سه معاف دائم.
بند 6- سل‌هاي پوستي معاف دائم.
بند 7- لوپوس اريتماتوسيستميك و لوپوس ريتمانوديسكوئيد معاف دائم.
بند 8- خال‌هاي پيكمانته آنژيوم‌هاي وسيع و غيرقابل عمل
الف) توام با اختلالات عملي و يا در سر و صورت كه كراهت منظر ايجاد كرده باشد معاف دائم.
ب) در ساير موارد خدمات غيررزمي.
بند 9- ميكوزيس فونكوئيد و ساير لنفوماي پوستي و پارابسوريازيس با پلاكهاي بزرگ معاف دائم.
بند 10- سيكاتريس‌هاي جلدي در صورتي كه وسيع و ضخيم بوده يا چسبندگي به اطراف داشته بطوري كه مانع
حمل تجهيزات و تمرينات نظامي بوده
يا تمايل به زخم شدن داشته باشد يا اختلالات عملي توليد نموده باشد معاف دائم.
بند 11- اسكلرودرمپها-آتروفي‌هاي پوستي در صورتي كه وسيع و پيش رونده باشند معاف دائم.
بند 12- ويتيليگو گسترده صورت و يا هر دو دست و يا بيش از 40% كل بدن معاف دائم.
بند 13- عوارض پوستي شديد كه در اثر اختلالات عروقي ايجاد شده باشد مانند فلبيت‌هاي عمقي
و سطحي كه با ورم مزمن اندام توام باشد معاف دائم.
بند 14- هيپودرميتهاي ندولر و شديد و منتشر و مقاوم و توام با علائم سيستميك معاف دائم.
بند 15- درماتيتهاي بولوز غيرميكروبي اكتسابي و درماتيتهاي بولوز مادرزادي و اكرودرماتيت مزمن هالوپو،
آكرودرماتيس،آنتروپاتيكا معاف دائم.
بند 16- هيپركراتوزكف هر دو دست و يا هر دو پا:
الف) در مورد شديد معاف دائم.
ب) در موارد خفيف خدمات غير رزمي.
بند 17- فرنكولوز شديد و وسيع يكسال معاف موقت
بند 18- بيماريهاي پوستي كه در حين انجام خدمت وظيفه يا در اثر حساسيت و يا مسموميت
نسبت به مواد شيميايي (شغلي،داروئي،جنگي)
ايجاد شده و به درمان مقاوم باشد معاف دائم.
بند 19-كهير
الف) همراه با آنژيوادم معاف دائم.
ب) در ساير موارد خدمات غير رزمي.
بند 20- آلويسي آرآتا همراه با كراهت منظر يا توتاليس و يا
يونيورساليس معاف دائم.
بند 21- بيماريهاي كلاژن- اسكلرودرمي ها-پلي آرتريت نودوزا، و اسكوليتهاي لنفوسيتي، و
اسكوليتهاي دارويي در صورتي كه وسيع بوده
و سبب اختلال عملي گردند معاف دائم.
بند 22- انواع آكنه وقتي كه شديد باشد و يا منظره صورت را تغيير دهد و يا اينكه ناحيه وسيعي از گردن، كتف‌ها،
سينه و پشت را فرا گرفته باشد معاف دائم.
بند 23- ليشمانيوز (سالك پوستي)
الف) فعال شش ماه معاف موقت.
ب) در صورتيكه پس از بهبودي كراهت منظر يا اختلال عملي اعضاء را ايجاد نمايد معاف دائم.
بند 24-ساركوئيدوز پوست معاف دائم
بند 25-بيماري ژنودرماتوز مانند تو بروز اسكلر وزيس ، ركلين هوزن، آلبينيسم ، اكتيوزمادرزادي،گزرودرماپيگمانتوزا،
پور فيري معاف دائم.
بند 26- ايكتيوز گسترده مادر زادي يا اكتسابي معاف دائم.

بيماريهاي داخلي مغز و اعصاب

ماده 32: مشمولان مبتلا به بيماريهاي داخلي مغز و اعصاب با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيتهاي مندرج
در هربند
به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند 1-اختلالات استحاله اي سلولهاي عصبي (مانند فريدرش و....)معاف دائم.
بند 2- اختلالات تعادلي مخچه اي معاف دائم.
بند 3- انواع ميليتها و سكل آنها
الف) درصورتيكه شديد باشد معاف دائم.
ب)درموارد خفيف (زماني كه براساس طبقه بندي بين المللي (0تا5)درحد 4 باشد)خدمات غير رزمي.
بند 4- انسفاليتها و انسفالوباتيها درصورتيكه عوارض جسمي يا رواني پايدار وناتوان كننده داشته باشد معاف دائم.
بند 5- موليتپل اسكلروزيس يا MS معاف دائم.
بند 6- انواع صغر عضلاني عضلات بزرگ مشروط بر اينكه اختلال شديد و مشهود ايجادكرده باشد معاف دائم.
بند 7- انواع ميوپاتي هاي اوليه و ثانويه معاف دائم.
بند 8- اختلالات مادرزادي سيستم اعصاب مركزي از هرنوع معاف دائم.
بند 9-انواع پارپلژي ها، پاراپارزي ها همي پلژي ها ، همي پارزيها و منو پلژيها معاف دائم.
بند 10- انواع اختلالات و حركات غير طبيعي عضوي مربوط به دستگاه خارج هرمي معاف دائم.
بند 11- انواع صرع به شرط ثبوت كلينيكي و يا پاراكلينيكي در يكي از مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي معاف دائم
تبصره : درمواردي كه شروط فوق تحقيق نيابد ولي مدارك قابل استناد دال بر سابقه صرع موجود باشدبه خدمت غير رزمي اعزام
و در مشاغل مناسب گمارده شوددر صورتيكه درحين خدمت صرع ثابت شود معاف دائم.
بند 12- انواع پلي نوريتهاي بهبود يافته و سكل آنها باتاييد الكترود يا كنوزيس به شرط ثبوت كلينيكي وپاركلينيكي در مراكز درماني
دانشگاهي يا نظامي معاف دائم.
بند 13- انواع نوروفيبرو ماتوزها
الف) درمورد شديد (اختلال عملكرد ، كراهت منظر)معاف دائم
ب)درموارد خفيف خدمات غير رزمي.
بند 14-سابقه مننژيت هاي مزمن و سكل انواع مننژيت در صورت داشتن اختلال عملي وعصبي به شرط ثبوت در مراكز درماني
دانشگاهي يانظامي معاف دائم.
بند 15-انواع نورالژيها معاف ازرزم.
بند 16- انواع فلج اعصاب كراينال
الف) درموارد شديد و مقاوم به درمان با اثبات كلينيكي يا پاركلينيكي معاف دائم.
ب)درموارد خفيف خدمات غيررزمي.
بند 17-انواع سكته هاي مغزي و ضايعات عروقي مغز
الف)با عارضه عصبي(ارگانيك يا غير ارگانيك)معاف دائم
ب) بدون عارضه خدمات غير رزمي
بند18-بيماري مياستني گراويس با اثبات كلينيكي يا پاركلينيكي در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي معاف دائم.
بند 19- تورتيكولي معاف دائم

بيماريهاي روانپزشكي

ماده 33: مشمولان مبتلا به بيماريهاي روانپزشكي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيت هاي مندرج
در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند 1-انواع پسيكوزها شامل (اسكيزوافكتيو، اختلالات هذياني ، پسيكوزهاي آتيپيك مزمن)معاف دائم.
بند 2- اختلالات خلقي
الف) شديد در فازمانيك يا فاز افسردگي اعم از حاد ويا مزمن معاف دائم
ب)اختلال افسردگي اساسي معاف دائم
ج)انواع اختلال خلفي افسردگي خفيف (ديس تايمي و سايكلوتايمي)،اختلال خلقي نوع دوم (هيپومانيا)درصورتيكه با دارو
تحت كنترل بوده و ياتهديد كننده خود
و اطرافيان نباشد معاف ازرزم .
بند 3- انواع اختلالات شخصيتي
الف) انواع سايكو پات و نوع مرزي و نوع اسكيزوئيد معاف دائم.
ب)انواع ديگر اختلال شخصيت درصورتيكه ناتوان كننده باشد معاف دائم.
ج)درصورتيكه ناتوان كننده نباشد معاف ازرزم
بند 4- انواع نوروزهاي شديد ومقاوم به درمان و مزاحم معاف دائم
بند 5- انواع نقيصه هاي عقلاني و كند ذهني ها (عقب ماندگي)
الف)با ضريب هوشي زير 60 معاف دائم
ب)باضريب هوشي بين 75-60 معاف از رزم
بند 6- اختلالات تكلم و لكنت زبان در صورتي كه علت رواني پانورولوژيك داشته باشد
الف)درصورت شديد بودن معاف دائم
ب)درموارد خفيف خدمات غير رزمي
بند 7-بيماريهاي رواني ناشي از جنگ و حوادث
الف)درصورتي كه استقرار يافته باشد به شرط ثبوت در مراكز درماني نظامي يا دانشگاهي توسط دو نفر روانپزشك معاف دائم.
ب)درصور ت عدم استقرار خدمات غيررزمي
بند 8- اختلال رفتار (عدم تعادل عصبي و رواني )وكژخوئيها بطوري كه مغاير شئونات نظامي باشد همچنين انحرافات اخلاقي
و جنسي مانند ترانس سكسواليسم معاف دائم
بند 9-اختلالات كنترل تكانه معاف دائم.
تبصره :تيك ها (تكانه هاي)ضعيف و گذرا مثل پلك زدن و....معاف ازرزم

بيماريهاي جراحي مغز و اعصاب

ماده34: مشمولان مبتلا به بيماريهاي جراحي مغز واعصاب با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيت هاي
مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند 1- معايب ستون فقرات (مادرزادي يا اكتسابي)
الف) در موارد شديد يا اشكال عملي معاف دائم.
ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي.
بند2-اسپونديلوليزيس و اسپونديلوليستزيس معاف دائم.
بند3-انواع هرني ديسكال با علائم كلينيكي و راديولوژي عمل شده و عمل نشده معاف دائم.
(در موارد بيماران عمل شده انجام ميلوگرافي و يا
MRI ستون فقرات كه در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي انجام شده باشد منضم به تاكيد راديوگرافي ضروري است)
بند4-تومورهاي استخواني خوش خيم ستون فقرات
الف) در صورتيكه از نظر حجم و موقعيت اختلال عملي ايجاد نمايد معاف دائم.
ب) بدون اختلال عملي خدمات غيررزمي.
بند5-انواع شكستگي‌هاي تازه و مهره‌ها(بدنه،تيغه،زوائد مفصلي) معاف دائم.
بند6- تغيير شكلهاي مادرزادي و واضح جمجه مانند هيدروسفالي، ميكروسفالي معاف دائم.
بند7-اختلالات عروقي مغز با و بدون علائم كلينيكي (مثل انوريسم و A.V.M) معاف دائم.
بند8-سابقه عمل جراحي روي مغز معاف دائم.
بند9-كمپرسونهاي نخاعي مانند تومورهاي استخواني مهره‌ها و يا سكل عفونتها و آراكنوئيديتها خواه به مرحله فلج
رسيده باشد يا نرسيده باشد معاف دائم.
بند10-هر نوع جسم خارجي در داخل جمجمه و كانال نخاعي معاف دائم.
بند11-دنده گردني
الف)با عوارض شديد معاف دائم.
ب)بدون عوارض خدمات غيررزمي
بند12-توراسيك اوت لت سندرم با تائيد كلينيكي و يا راديولوژي معاف دائم.
بند13-انواع خونريزيهاي سربر و مننژ
الف)با عارضه عصبي (ارگانيك يا غيرارگانيك)معاف دائم.
ب)بدون عارضه خدمات غيررزمي.
بند14-تروماهاي عصبي
الف)فلج اعصابي كه سبب اختلالات عملي و ناتوان كننده معاف دائم.
ب)صدمات عصبي حسي خدمات غيررزمي

بيماريهاي ريه و قفسه صدري

ماده 35: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي ريه و قفسه صدري با توجه به نوع بيماري كه بدان مبتلاء مي‌باشند از معافيتهاي مندرج
در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند1-تغيير شكل و نقص‌هاي مادرزادي حجاب حاجز (نبودن ديافراگم يا فلج حجاب حاجز) معافيت دائم.
بند2-تغيير شكل‌هاي مادرزادي قفسه صدري مانند سينه فرورفته (سينه قيفي شكل)، جناغ برجسته يا فقدان عضلات تنفسي:
الف) همراه با اختلال باليني واضح در عمل قلب يا ريه معاف دائم.
ب) بدون اختلال تنفسي و قلبي خدمات غيررزمي.
بند3-عدم تشكيل قسمتي از ريه(آژنزي ريه) و آپلازي كامل يا جزئي كه ايجاد اختلال در عمل تنفسي نموده باشد معاف دائم.
بند4-استنيت و استئوميليت دنده‌ها يا ترقوه يا جناح سينه يا كتف:
الف) در نوع مزمن (بيش از 6ماه) معاف دائم.
ب) در نوع حاد شش ماه معاف موقت.
ج) در نوع بهبود يافته خدمات غيررزمي.
بند5-شكستگي دنده‌ها يا جناغ يا كتف يا ترقوه كه موجب اختلال عمل تنفسي يا تغيير شكل شديد آنان شده باشد به شرط ثبوت
در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي معاف دائم.
بند6-سيكاتريس سوختگي وسيع و يا سيكاتريس‌هاي اعمال جراحي كه ايجاد اختلال عملي تنفسي نمايد معاف دائم.
بند7-انواع پلورزيها:
الف) از نوع مزمن (بيش از 6ماه) معاف دائم.
ب) از نوع حاد شش‌ماه معاف موقت.
بند8- سابقه پنوموتوراكس خودبخودي:
الف) سابقه پنوموتوراكس خودبخودي (يك بار تاييد شده) معاف از رزم.
ب) سابقه پنوموتوراكس خودبخودي تكرار شونده (بيش از يكبار) معاف دائم.
بند9-ساركوئيدوز،فيبروز ريه،سندرم كارتاژنز معاف دائم.
بند10-تومورهاي حجاب حاجز و يا جنب اعم از خوش خيم و بدخيم معاف دائم.
بند11-بيماريهاي قارچي مزمن ريه معاف دائم.
بند12-پنوموكونيوزها معاف دائم.
بند13-آمفيزم ريه:
الف) بصورت منتشر معاف دائم.
ب) لوكاليزه خدمات غيررزمي.
بند14-كيستهاي مختلف ريه (هيداتيك،درموئيد) پلوروپري كارديال و كيستهاي هوايي بزرگ و متعدد معاف دائم.
بند15-آبسه ريوي و سكلهاي وسيع عفوني معاف دائم.
بند16-برونشكتازي:
الف) دو طرفه يا دو لب در يك ريه معاف دائم.
ب) يك لوب يك طرفه معاف از رزم.
بند17-برونشيت مزمن كه توليد عوارض باليني نموده باشد معاف دائم.
بند18-آسم به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي.
الف) در موارد متوسط و شديد معاف دائم.
ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي.
بند19-تومورهاي برونش بطور كلي اعم از بدخيم يا خوش خيم معاف دائم.
بند20- اجسام خارجي ريه، برونش و مدياستن كه عارضه ريوي ايجاد كرده و باعث اختلال در فونكسيون ريه شده باشد
به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي معاف دائم.
بند21-سابقه اعمال جراحي سينه اعم از برداشتن بيش از يك دنده و توراكوپلاستي ورزكسيون ريه و دكورتيكاسيون معاف دائم.
بند22-تنگي‌هاي تراشه برونشها كه ايجاد اختلالات عملي كرده باشد معاف دائم.
بند23-تومورهاي مدياستن،مدياستنيتهاي مزمن علائم فشار به مدياسيتن معاف دائم

بيماريهاي استخوان - اسكلت


ماده 36: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي استخوانها(اسكلت) با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء مي‌باشند از معافيتهاي مندرج
در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند1-انحرافات ستون فقرات مادرزادي يا اكتسابي:
الف) در اشكال شديد و ناتوان كننده معاف دائم.
(1) انحرافات جانبي مادرزادي و اكتسابي ستون فقرات (اسكوليوز بيش از 30 درجه معاف دائم)
(2) جبران نشده و يا منجر به تغيير شكل قفسه صدري شده باشد معاف دائم.
(3) كيفوز شديد بيش از 70درصد معاف دائم.
ب) در اشكال خفيف (انحرافات جانبي مادرزادي و اكتسابي ستون فقرات كمتر از 20درجه) معاف از رزم.
بند2-اسپينابيفيدا اكولتا، ساكراليزاسيون، لومباريزاسيون خدمات غير رزمي.
بند3-هر گونه اعمال جراحي (استخواني) ستون فقرات معاف دائم.
بند4-شكستگي‌هاي قديمي حفره كوتيل (استابولوم) چنانچه با تغيير شكل حفره و يا عارضه ديگر مفصلي همراه باشد معاف دائم.
بند5-نكروز آواسكولار سر استخوان ران به هر علت-معاف دائم.
بند6-شكستگي‌هاي لگن:
الف) نوع مالگين معاف دائم.
ب) نوع Open Book معاف از رزم.
بند7-بيماري شوئرمان خدمات غيررزمي.
بند8-استئوميليت:
الف) از نوع حاد شش ماه معاف موقت.
ب) عفونتهاي سخت حاد و عفونتهايي كه عليرغم 6ماه درمان بهبود نيافته و منجر به تغيير شكل استخوان يا ترشح مكرر باشد معاف دائم.
بند9-تومورهاي استخواني خوش خيم.
الف) تومورهاي استخواني متعدد و يا با ايجاد اختلال مشهود در كار عضو معاف دائم.
ب) تومورهاي داخل استخواني منفرد بدون عارضه خدمات غيررزمي.
بند10-كيستهاي استخواني:
الف)كيستهاي بزرگ با خطر شكستگي يا به اندازه بيش از قطر استخوان معاف دائم.
ب) كيستهاي كوچك و بدون عارضه خدمات غيررزمي.
بند11-شكستگي‌ها:
الف) شكستگي‌هاي استخوانهاي بلند كه منجر به نصب پيچ و پلاك و يا كونچر شده باشد و يا در گچ باشد چنانچه كمتر از شش‌ماه از عمل گذشته باشد، شش‌ماه معاف موقت.
ب) شكستگي‌هاي جوش خورده‌اي كه با پيچ و پلاك، يا كونچر بوده و يا اختلال عملكرد ايجاد كرده باشد خدمات غيررزمي.
ج) شكستگي‌هايي كه پس از يكسال جوش نخورده باشد و مفصل كاذب ايجاد كرده باشد و يا در وضع نامناسب جوش خورده و اشكال عملي ايجاد نموده باشد معاف دائم.
بند12-قطع يا فقدان يكي از اندامها معاف دائم.
بند13-كوتاهي پا:
الف) كوتاهي بيش از 5/3 سانتي متر معاف دائم (به استناد اسكنوگرام)
ب) كوتاهي از 5/1 تا 5/3 سانتي متر خدمات غيررزمي.
بند14- سينوويال كندروماتوزيس مفاصل همراه با اختلال عملي معاف دائم.
بند15-آنكيلوز كليه مفاصل بزرگ (هانش،زانو،آرنج،شانه،مچ پا، مچ دست) معاف دائم.
بند16-محدوديت حركات مفاصل:
الف) در مورد مفاصل هانش، زانو و شانه معاف دائم.
ب) محدوديت حركات ساير مفاصل بزرگ در صورتي كه نيمي از حركات محدود شده باشد معاف دائم.
ج) در موارد خفيف تر همراه با اختلال عملكرد خدمات غيررزمي.
تبصره: در موارد مشكوك زير بيهوشي اندازه گيري شود.
بند17-دررفتگي مكرر و يا قديمي و مادرزادي مفاصل بزرگ (مستند به 2 راديوگرافي در حال دررفتگي در بيمارستانهاي ن.م و يا مورد وثوق)
عمل شده و نشده معاف دائم.
بند18-شلي ليگامانهاي زانو و مچ پا و در رفتگي عادتي مفاصل كه مانع تمرينات نظامي باشد خدمات غيررزمي.
بند19-سندرم ايسكميك ولكمن:
الف) در صورتيكه شديد و مانع خدمت باشد معاف دائم.
ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي.
بند20-فقدان كامل شست (از مفصل M.C.P ) و يا فقدان ارزش كاري آن در يك دست معاف دائم.
بند21-فقدان انگشتان دست:
الف) بيش از يك انگشت در يك دست معاف دائم.
ب) تا سه بند انگشت در يك دست خدمات غيررزمي.
توجه: در مورد انگشتان بصورت زير عمل شود كه هر انگشت كامل يك و هر‌‌‌‌بند محسوب شود يعني اگر بند اول چهار انگشت قطع شده باشد
بيش از يك انگشت محسوب و معاف دائم مي‌شود.
بند22-عوارضي كه مانع باز شدن و يا تا شدن انگشتان دست شود مانند سنداكتيلي و...
الف) در بيش از دو انگشت (مركب) معاف دائم.
تبصره: چنانچه يك انگشت قطع شده و انگشت ديگر همان دست بيش از 50% عملكرد خود را از دست داده باشد،معاف دائم.
ب) در دو انگشت (ساده) خدمات غيررزمي.
بند23-كوتاهي اندام فوقاني در مقايسه با يكديگر در صورتيكه بيش از 5سانتيمتر باشد معاف دائم.
بند24-سينوستوز استخوانهاي ساعد:
الف)در دو دست معاف دائم.
ب) در يك دست خدمات غيررزمي.
بند25-كوبيتوس واروس و والكوس:
الف) همراه با اختلال عملكرد يا ضايعه عصبي معاف دائم.
ب) بيش از 10 درجه انحراف خدمات غيررزمي.
بند26-كوكساپلانا و كوكساوارا،كوكساماكنا،كوكساوالكا معاف دائم.
بند27-پارگي منيسك زانو عمل شده يا نشده خدمات غيررزمي.
بند28-پارگي شديد و كامل رباطهاي جانبي و متقاطع زانو كه باعث ناپايداري مفصل گردد:
الف) در موارديكه چند رباط پاره شده باشد معاف دائم.
ب) در موارد پارگي رباط ACL و PCL همراه با پارگي منيسك معاف دائم.
ج) در افراد جراحي شده همراه با اختلال عملي معاف دائم.
د) در نوع منفرد خدمات غيررزمي.
ه) در افراد جراحي شده بدون اختلاف عملي معاف از رزم.
بند 29- ژنووالگوم،ژنووارم،ژنوركورواتوم
الف) در موارد شديد (فاصله بين دو قوزك يا دوكونديل بيش از 10 سانتي‌متر) معاف دائم.
ب) در موارد خفيف (فاصل بين دو قوزك يا دو كونديل كمتر از 10 سانتي‌متر) خدمات غيررزمي.
بند30- صافي كامل كف پا هر دو پا در انواع سخت (Rigid) و يا با تحدب شديد استخواني و يا با انحراف پاشنه پا معاف دائم.
بند 31- پارگي بهبود يافته تاندون آشيل معاف دائم.
بند 32- تغير شكل اكتسابي يا مادرزادي استخوانهاي تارس و متاتارس (هالوس والگوس شديد) خدمات غيررزمي.
بند 33- قطع انگشتان پا:
الف) قطع سه انگشت كامل از يك پا و يا قطع شست در هر دو پا معاف دائم.
ب) قطع شست در يك پا خدمات غيررزمي.
بند34- اكي‌نيسم معاف دائم.
بند 35- اوريب بودن مفصل مچ پا:
الف)در موارد شديد معاف دائم.
ب) در موارد خفيف خدمات غيرزمي.
بند36- از بين رفتن قسمتي از استخوانهاي كف پا يا هر نوع تغييرات استخواني ديگري كه مانع انجام تمرينات نظامي باشد و يا در پوشيدن پوتين اشكال ايجاد نمايد معاف دائم.
بند37- بيماريهاي اسكلتي استخواني نظير
استئوژنس ايپرفكتا، آرتروكريبوزيس، سكلهاي شديد ناشي از CP، پوليو و انهدام كام پاشنه (نكروز استخوان تالوس) در انواع شديد معاف دائم.
بند38- استئوكوندريت ديسكانت زانو، هيپ و مچ پا معاف دائم.
بند 39- بيماريهاي جوش نخوردگي اسكافوئيد وكن باخ همراه با اختلال عملكرد معاف دائم

بيماريهاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي

ماده 37- مشمولان مبتلاء به بيماريهاي شكم و دستگاه گوارش و رشته جراحي عمومي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء
مي‌باشند از معافيتهاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده مي‌كنند.
بند1- اعمال جراحي روي كبد، كيسه صفرا، مجاري صفراوي و پانكراس معاف دائم.
بند2- فيبروز و سيروز كبدي معاف دائم.
بند3-آسيت به هر علت معاف دائم.
بند4- كيست‌هاي دستگاه گوارش و طحال معاف دائم.
بند5- همانژيوم كبدي:
الف) بزرگتر از 40 ميلي‌ليتر معاف دائم.
ب) كوچكتر از 40 ميلي‌ليتر خدمات غيررزمي.
بند6- سنگ كيسه صفرا و مجاري صفراوي معاف دائم.
بند7- بيماريهاي مادرزادي و اكتسابي مجاري صفراوي معاف دائم.
بند8- پورتال هايپرتانسيون به هر علت معاف دائم.
بند9- هپاتيت‌هاي مزمن به هر علت معاف دائم.
بند10- بيماريهاي متابوليك كبدي معاف دائم.
بند11- بيماريهاي عروقي كبد معاف دائم.
بند12- پانكراتيت:
الف) حاد 6ماده معاف موقت.
ب) مزمن معاف دائم.
بند13- لب حلقوي پانكراس، سنگهاي پانكراس، كيستهاي پانكراس، فيستول پانكراس معاف دائم.
بند14- اسپلنكتومي يا فقدان مادرزادي طحال معاف دائم.
بند15- اسپلنومگالي قابل لمس معاف دائم.
بند16- تومورهاي خلف صفاقي معاف دائم.
بند17- فيستولهاي مقعدي فوق اسفنگتري و بين اسفنگتري معاف دائم.
بند18- فيستولهاي نافي ويپلونيدال در كليه موارد خدمات غيررزمي.
بند19- بواسپرهاي داخلي با درجه‌هاي «3 » و «4 » معاف دائم.
بند20- فتق‌هاي جدار شكم (داخلي و خارجي) و ديافراگماتيك.
الف) عمل نشده معاف دائم.
ب) عمل شده عود كرده معاف دائم.
ج) عمل شده بدون عارضه منع خدمتي ندارد.
بند21- مگاكولون با اختلالات عملي معاف دائم.
بند22- كليه بيماريهاي التهابي دستگاه گوارش (IBD) به ثبوت رسيده مانند كرون، كوليت اولسر و000 معاف دائم.
بند23- سندرمهاي سوء جذب (مانند بيماري سلياك، اسپروي تروپيكال، بيماري ويپل) وتلانژكتازي عروق روده معاف دائم.
بند24- تنگيهاي كولون و ركتوم و مقعد به هر علت معاف دائم.
بند25- كليه سندرمها پوليپوزير و انواع پوليپهاي همراه با عوارض معاف دائم.
بند26- پرولاپس ركتوم معاف دائم.
بند27- سيكاتريسهاي عمل جراحي روي شكم با اندازه بيش از 20 سانتي‌متر خدمات غيررزمي.
بند28- هر گونه عمل جراحي روي دستگاه گوارش كه توليد اختلالات گوارشي كرده باشد و منجر به برداشتن قسمتي از عضو (بجز آپانديس) شده باشد و يا آناستوموز شده و يا چسبندگي وسيع ايجاد كرده باشد معاف دائم.
بند29- بيماريهاي پيتيك مقاوم به درمان و يا همراه با عوارض (انسداد،سوراخ شدگي،خونريزي) معاف دائم.
بند30- ديورتيكولهاي مري،معده،اثني عشر و ديورتيكولوز عمل شده، عمل نشده معاف دائم.
بند31- آشالازي (عمل شده و نشده) معاف دائم.
بند32- بي اختياري مدفوع مادرزادي و اكتسابي معاف دائم.
بند33- پريتونيتهاي مزمن (از هر نوع و به هر علت كه باعث اختلال در كار احشاء شده باشد اعم از چركي،سلي،قارچي) معاف دائم.
بند34- سل دستگاه گوارش معاف دائم.
بند35- وجود اجسام خارجي داخل شكم:
الف) با عوارض معاف دائم.
ب) بدون عوارض خدمات غيررزمي.
بند36- تمام فلاپهاي پديگوله عضلاني،آزاد:
الف) اگر نقص عضو يا اختلال عملكرد ايجاد كرده باشد معاف دائم.
ب) ساير موارد بدون عارضه خدمات غيررزمي.
بند 37- ديورتيكول مكل:
الف) با عارضه معاف دائم.
ب) بدون عارضه خدمات غيررزمي.
بند38- هپاتومگالي شديد به هر علت معاف دائم.
بند39-آبسه‌هاي چركي و آميبي كبد معاف دائم.
بند40- خونريزيهاي مكرر دستگاه گوارش با علت ناشناخته معاف دائم.
بند41- بيماري كليگر نجار نوع 1 و 2، كلستاز دوبين جانسون و روتور معاف دائم.
بند42- بيماري ژيلبرت خدمات غيررزمي.
بند43- ازوفاژيتها:
الف) ازوفاژيت شديد كه منجر به اولسربارت شده يا ديسپلازي شديد (گزارش پاتولوژي) داده باشد معاف دائم.
ب) ازوفاژيت در مراحل يك تا چهار معاف از رزم.
بند44- فيستول وريدي شرياني اندام فوقاني و تحتاني مادرزادي ياتروماتيك
الف) همراه با اختلاف عملكرد معاف دائم.
ب) بدون اختلال شديد معاف از رزم

بيماريهاي خون و انكولوژي - بدخيمي ها

ماده 38- مشمولان مبتلاء به بيماريهاي خون با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء هستند از معافيتهاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده مي‌نمايند.
بند1- كم خوني‌هاي مگالوپلاستيك معاف دائم.
بند2-اختلالات ساختماني ارثي گلبول قرمز ( مانند ميكرواسفروسيتوزارثي، اولوسيتوزيز، اليپتوسيتوز) معاف دائم.
بند3- كم خوني‌هاي مزمن اكتسابي به علت بيماريهاي خوش خيم:
الف) در موارد هموگلوبين زير 10 معاف دائم.
ب) در موارد هموگلوبين مساوي و يا بيشتر از 10 خدمات غيررزمي.
بند4- پلي گلبولي اوليه (پلي سيتمي) و ترومبوسيتوز اوليه معاف دائم.
بند5- اختلالات كمي و كيفي پلاكتها و فاكتورهاي انعقادي (بيماريهاي خونريزي دهنده و هايپركوآگولانت) معاف دائم.
بند6- بدخيمي‌هاي خون و دستگاه لنفاوي بطور كلي معاف دائم.
بند7- اختلالات خوني ارثي و اكتسابي با منشا ايمونولوژيك معاف دائم.
بند8- اگرانولوسيتوز معاف دائم.
بند9- بيماريهاي هموگلوبينوپاتي ارثي با سطح هموگلوبين كمتر از 10 معاف دائم.
بند10- تالاسمي ماژور، تالاسمي اينترمديت و سندرمهاي سيكل سل معاف دائم.
بند11- هيپراسپلنيزيم معاف دائم.
بند12- بيماري فاويسم خدمات غيررزمي در نزديكي مراكز درماني.
بند13- آپلازي مغز استخوان به هر علت معاف دائم.
بند14- تومورهاي بدخيم از هر نوع و در هر عضو كه باشد ولو اينكه درمان شده باشد معاف دائم.
بند15- تومورهاي خوش خيم:
الف) چنانچه سبب اختلال مشهود در كار عضو يا بصورت عودكننده و يا با كراهت منظر همراه باشد معاف دائم.
ب) در غير موارد فوق به مبحث مربوطه رجوع شود

بيماريهاي دستگاه دراري تناسلي

ماده 39: مشمولان مبتلاء به بيماريها دستگاه ادراري تناسلي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي‌باشند از معافيتهاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند1- انسداد ادراري به دلايل عضوي يا عفوني يا فونكسيوني:
الف) در صورتيكه برطرف كردن انسداد امكان پذير باشد خدمات غيررزمي.
ب) در صورت عدم امكان برطرف كردن انسداد معاف دائم.
بند2- برگشت ادرار به حالبها:
الف) اگر دو طرفي يا يك طرفه شديد باشد معاف دائم.
ب) يك طرفه و خفيف خدمات غيررزمي.
بند3- بيماريهاي عفوني مزمن (سلي،ميكروبي،انگلي،قارچي) كليه، لنگچه،حالب،مثانه،بيضه‌ها،مجاري ادرار
هر يك به تفكيك معاف دائم.
بند4- سنگهاي حالب،كليه،پروستات،مثانه و سنگهاي شاخ گوزني و نفروكلسيوز:
الف) در صورتيكه انسداد ايجاد كرده باشد معاف دائم.
ب) در صورت عدم ايجاد انسداد معاف از رزم.
بند5- سنگهاي حالب،كليه،مثانه عمل شده خدمات غيررزمي.
بند6-تومورهاي خوش خيم و بدخيم مجاري ادراري تناسلي معاف دائم.
بند7-بيماريهاي رتروپريتوان،فيبروزر رتروپريتوان، تومورهاي خوش خيم و بدخيم و كيست‌هاي رتروپريتوان معاف دائم.
بند8-بيماريهاي طبي كليه: سندروم نفروتيك، گلومر و لونفريت مزمن، پيلونفريت مزمن، بيماريهاي كلاژن كليه،
پروتئين اوري بيش از 300ميلي‌گرم و هماتوري اسانسيل و نارسايي مزمن كليه معاف دائم.
بند9-گلومرولونفريت و پيلونفريت حاد 6ماه معاف موقت.
بند10-هيدرونفروس و اتساع لگنچه معاف دائم.
بند11-نفركتومي يك طرفه، نفركتومي پارسيل ويپلاپلاستي معاف دائم.
بند12- كليه نعل اسبي-كليه اكتوپيك داخل لگن،اكتوپي يك طرفه(يعني هر دو كليه در يك طرف قرار گرفته باشند) معاف دائم.
بند13-پتوزكليه:
الف) درجه2 خدمات غيررزمي.
ب)درجه3معاف دائم.
بند14-هيپوپلازي و آپلازي و آژنزي كليه معاف دائم.
تبصره: هيپوپلازي يك طرفه و بدون علامت معاف از رزم.
بند15-كليه ميان اسفنجي معاف دائم.
بند16- فيستول سيستم اداري به دستگاه گوارش يا پوست معاف دائم.
بند17- نكروزكورتكس كليه:
الف) در صورتي كه منجر به نارسايي يا كم كاري كليه شده باشد معاف دائم.
ب) در ساير موارد خدمات غيررزمي.
بند18-پيوند كليه معاف دائم.
بند19- بيماريهاي عروقي كليه مثل: آنوريسم شريان كليوي، انفاركتوس كليه، ترومبوز وريد كليوي، فيستول شرياني وريدي،
آنوريسم شرياني وريدي معاف دائم.
بند20-دوبليكاسيون حالب در صورتيكه بطور جداگانه تا مثانه ادامه داشته باشد معاف دائم.
بند21-مگااورتر خدمات غيررزمي.
بند22-هيدرواورتر معاف دائم.
بند23-اورتروسل يك طرفي يا دو طرفه خدمات غيررزمي.
بند24- مثانه نوروژنيك معاف دائم.
بند25- كاهش ظرفيت مثانه به دلايل اعمال جراحي قبلي پاسيتيت و يا راديوتراپي معاف دائم.
بند26- سيستكتوميتوتال و پارسيل معاف دائم.
بند27- تنگي كردن مثانه:
الف) بدون عارض خدمات غيررزمي.
ب) در صورتيكه عارضه داشته باشد بر حسب عارضه اظهار نظر شود.
بند 28- از بين رفتن قدرت انقباضي كردن مثانه كه منجر به بي‌اختياري ادرار شود معاف دائم.
بند29- هيپوسپادياز تنه آلت و ميان دو راه معاف دائم (هيپوسپادياز درجه يك مانع خدمتي ندارد)
بند30- ايسپادياز معاف دائم.
بند31- انواع فيستولهاي مجرا به تنه آلت، ركتوم و پرينه و اسكروتوم معاف دائم.
بند 32-بيماري بيروني:
الف) نوع شديد معاف دائم.
ب) نوع خفيف خدمات غيررزمي.
بند33- ديورتيكول مجرا معاف دائم.
بند34- تنگي شديد مجرا، انواع والوهاي مجراي خلفي، تومورهاي خوش خيم و بدخيم مجرا،
اورتريت‌هاي مزمن غيرقابل درمان معاف دائم.
بند35- بيماريهاي مقاربتي اگر در ناحيه انتهايي مجرا و آلت دفرماسيون ايجاد كرده يا به فيبروز و
يا تنگي مجرا منجر شود معاف دائم.
بند36- هيدروسل:
الف) نوع حجيم معاف دائم.
ب) ساير موارد خدمات غيررزمي.
بند37- واريكوسل:
الف) درجه 1 و2 خدمات غيررزمي.
ب) درجه 3 معاف دائم.
بند38- تورسيون حاد بيضه 6ماه معاف موقت.
بند 39- اكتوپي و يا فقدان بيضه:
الف) دو طرفه معاف دائم.
ب) يك طرفه خدمات غيررزمي.
بند 40- آتروفي شديد بيضه:
الف) دو طرفه معاف دائم.
ب) يك طرفه خدمات غيررزمي.
بند41- هماتوسل حاد 6ماه معاف موقت.
بند42- شكستگي آلت خدمات غيررزمي.
بند43- اپي‌ديديمكتومي:
الف) دو طرفه معاف دائم.
ب) يك طرفه خدمات غيررزمي.
بند44- فقدان آلت معاف دائم.
بند45- ترمبوقلبيت وريدهاي سطحي آلت 6ماه معاف موقت.
بند46- دو جنسي معاف دائم.
بند47- بي‌اختياري ادراري و شب ادراري به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح معاف دائم.
بند48-تغير مسير ادراري با عمل جراحي معاف دائم.
بند49- هيدروسل طناب منوي،ايپديديميت مزمن و كيست‌هاي طناب منوي خدمات غيررزمي.

بيماريهاي فك و دهان و دندان

ماده 40- مشمولان مبتلاء به بيماري فك و دهان دندان با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء مي‌باشند از معافيت‌هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده مي‌نمايند.
بند1- ناهنجاريهاي استخواني فك و صورت كه موجب اختلال در عمل جويدن يا تكلم باشد معاف دائم.
بند2-آنگيلوز مفصل تامپورو مانديبولريك يك طرفي و دو طرفي به شرط ثبوت بوسيله راديوگرافي معاف دائم.
بند3- تومورهاي خوش خيم در صورتيكه از لحاظ حجم و موقعيت ايجاد اختلال در جويدن و يا در تكلم بنمايد معاف دائم.
بند4-كام شكاف دار همراه يا بدون لب شكري:
الف) عمل نشده معاف دائم.
ب) عمل شده با عارضه تنقسي يا تغذيه‌اي و يا اختلال تكلم شديد معاف دائم.
ج) عمل شده بدون عارضه خدمات غيررزمي.
بند5- استئوميليتهاي استخوانهاي فك كه بعد از درمان منجر به ناهنجاري مشهود استخوانهاي فك و صورت شوند،معاف دائم.
بند6- ناهنجاريهاي زبان مانند آنكيلوگلوسي،آتروفي و هيپرتروفي زبان، شكاف برداشتن و يا دو قطعه شدن زبان كه موجب
اختلال در جويدن و تكلم و يا بلع شود معاف دائم.
بند7- از بين بردن دندانها بطوريكه در مجموع در دهان كمتر از 14 دندان وجود داشته باشد معاف دائم.
بند8- كليه تومورهاي بدخيم فك و دهان معاف دائم

بيماريهاي چشم و عوارض بينايي

ماده 41: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي چشم و عوارض بينايي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء مي‌باشند از معافيتهاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود:
بند1- هيپرمتروپي با سايكلوپلژي كامل براي مشمولان عادي و ديپلم:
(هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم، با علامت منفي منظور شود ولي محاسبه نگردد)
الف) هيپرتروپي از 5/2 تا 4 ديوپتر داخل هر يك از چشمها خدمات غيررزمي.
ب) مجموع ديوپتر هيپرمتروپي دو چشم از پنج تا هشت ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.
ج) هيپرمتروپي بيش از چهار ديوپتري يك چشم تا پنج ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.
د) هيپرتروپي بيش از پنج ديوپتري يك چشم معاف دائم.
ه) مجموع ديوپتر هيپرمتروپي هر دو چشم بيش از هشت ديوپتري معاف دائم.
بند2- هيپرمتروپي با سايكلوپلژي كامل در مشمولان بالاتر از ديپلم:
(هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم، با علامت منفي منظور شود ولي محاسبه نگردد)
الف) هيپرمتروپي از 3تا5 ديوپتر داخل هر يك از چشمها خدمات غيررزمي.
ب) مجموع هيپرمتروپي دو چشم از شش تا 10 ديوپتر داخل خدمات رزمي.
ج) هيپرمتروپي بيش از ديوپتري يك چشم تا شش ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.
د) هيپرمتروپي بيش از شش ديوپتري يك چشم معاف دائم.
ه) مجموع ديوپتر هيپرمتروپي هر دو چشم بيش از 10 ديوپتر معاف دائم.
بند3- ميوپي با سايكلوپلژي در مشمولان عادي و ديپلم:
(ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد)
الف) ميوپي از 5/2 تا 4 ديپوپتري داخل هر يك از چشمها خدمات غيررزمي.
ب) مجموع ديوپترميوپي از 5تا8 ديوپتر داخل هر دو چشم خدمات غيررزمي.
ج) ميوپي بيش از پنج ديوپتري يك چشم تا شش ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.
د) ميوپي بيش از شش ديوپتري يك چشم معاف دائم.
ه) مجموع ديوپترميوپي بيش از هشت ديوپتري هر دو چشم معاف دائم.
بند4- ميوپي با سايكلوپلژي در مشمولان بالاتر از ديپلم:
(ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بوده با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد)
الف) ميوپي از 3تا5 ديوپتر داخل هر يك از چشمها خدمات غيررزمي.
ب) مجموع ديوپترميوپي بين 6تا10 ديوپتر داخل هر دو چشم خدمات غيررزمي.
ج) ميوپي بيش از 6 ديوپتري يك چشم تا 7 ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.
د) ميوپي بيش از 7 ديوپتري يك چشم معاف دائم.
ه) مجموع ديپوپترميوپي بيش از 10 ديوپتري هر دو چشم معاف دائم.
بند5- آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط با سايكلوپلژي كامل در مشمولان عادي و ديپلم:
(در آستيگماتيسم ساده، يا مركب يا مخلوط ميزان آستيگماتيسم بايستي بيشتر از اسفر باشد)
الف) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط از 5/2 تا 4 ديوپتري داخل هر يك از چشمها خدمات غيررزمي.
ب) مجموع ديوپتر آستيگمات ساده، مركب يا مخلوط از 5تا8 ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.
ج) آستيگماتيسم ساده يا مركب بيش از 5 ديوپتري تا 6 ديوپتري يك چشم خدمات غيررزمي.
د) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط بيش ازشش ديوپتري يك چشم معاف دائم.
ه) چنانچه آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط هر دو چشم در مجموع بيش از هشت ديوپتر باشد معاف دائم.
بند6- آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط با سيكلوپلژي كامل در مشمولان بالاتر از ديپلم:
(در آستيگماتيسم ساده يا مركب ميزان آستيگماتيسم بايستي بيشتر از اسفر باشد)
الف) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط از 3تا5 ديوپتري داخل هر يك از دو چشم خدمات غيررزمي.
ب)مجموع ديوپتر آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط هر دو چشم از 6تا10 ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.
ج) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط بيش از 6 ديوپتري تا 7 ديوپتر داخل يك چشم خدمات غيررزمي.
د) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط بيش از هفت ديوپتري يك چشم معاف دائم.
ه) مجموع ديوپتر آستيگمات ساده، مركب يا مخلوط هر دو چشم بيش از 10 ديوپتر معاف دائم.
بند7- فقدان يك چشم يا آنكه يك چشم عملاً و يا در اثر بيماريهاي غير قابل علاج فاقد بينايي (عدم درك نور) باشد معاف دائم.
بند8- اورام ملتحمه فصلي شديد توام با عوارض قرنيه:
الف) در مشمولان عادي معاف دائم.
ب) در مشمولان ديپلم و بالاتر خدمات غيررزمي.
بند9- عوارض تراخمي ملتحمه و پلك از قبيل سيمبلفارون كزروزيس، آنتروپيون و اكتروپيون:
الف) در يك چشم خدمات غيررزمي.
ب) در دو چشم معاف دائم.
بند10- ناخنك پيشرفته كه تا مركز قرنيه پيشرفت نموده باشد و با چشم غيرمسلح ديده شود معاف دائم.
بند11- لك مركزي قرنيه:
الف) در صورتيكه وسيع باشد و مركز قرنيه را اشغال نموده باشد(لك وسيع در موضعي
كه بيش از 3ميليمتر مربع سطح قرنيه را پوشانيده باشد) معاف دائم.
ب) در موارد خفيف‌تر خدمات غيررزمي.
بند12- كراتيت‌هاي آنترستيسيل و ديستروفيهاي قرنيه يك يا دو چشم معاف دائم.
بند13- كلوبوم مادرزادي مردمك:
الف) همراه با گرفتاري شبكيه (رتين) معاف دائم.
ب) بدون گرفتاري شبكيه (رتين) خدمات غيررزمي.
بند14- ايريدوسيكليتهاي شديد و مزمن يك يا دو چشم كه توليد چسبندگيهاي وسيع نموده باشد معاف دائم.
بند15-اكلوزيون و سيكلوزيون كامل مردمك معاف دائم.
بند16- ايريدكتومي يا اريدودياليز وسيع حاصل از حوادث يا اعمال جراحي.
الف) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض قرنيه و عدسي توام باشد معاف دائم.
ب) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض توام نباشد خدمات غيررزمي.
بند17- كاتاراكت مادرزادي، ضربه‌اي، متابوليك و كاتاراكت عمل شده معاف دائم.
تبصره: كدورتهاي عدسي كه ايجاد اختلال ديد در رتينوسكوپي نمي‌نمايد خدمات غيررزمي.
بند18- كدورت وسيع زجاجيه به هر علت معاف دائم.
بند19- كوريورتينيت مركزي و يا منتشر مزمن يك يا دو چشم معاف دائم.
بند 20- رتينيت پيگمانترو رتينيتهاي غيرپيگمانتر
به شرط اثبات توسط ERG (كه در آن افت ولتاژ حداقل نصف ميزان طبيعي باشد) معاف دائم.
بند21- لوكساسيون كامل يا ناقص عدسي يا لنتيكيونوس و يا فقدان عدسي يك چشم معاف دائم.
بند22- انفاصل شبكيه عمل شده و يا عمل نشده به هر علت معاف دائم.
بند23- آمبولي شريان شاخه‌اي يا مركزي و يا ترومبوز وريد شاخه‌اي يا مركزي و يا هر نوع واسكوليت مزمن
يك يا دو چشم معاف دائم.
بند24- بيماريهاي ناحيه ماكولا و عصب باصره از قبيل آتروفي، هيپوپلازي، سوختگي، سوراخ ماكولا
و يا خونريزيهاي ناحيه ماكولا و آتروفي عصب باصره معاف دائم.
بند25- ميكروفتالمي و بوفتالمي يك يا دو چشم معاف دائم.
بند26- اگزوفتالمي‌هاي تومورال يا پولساتيويك يا دو چشم معاف دائم.
بند27- فلج كامل يك يا چند عضله چشم در صورتيكه استقرار يافته و دائمي باشد معاف دائم.
بند28- لاكوفتالمي‌هاي مربوط به فلج عضلات پلكي معاف دائم.
بند29- افتادگي دائمي پلك (در هر يك از چشمها) در صورتيكه بيش از نصف مردمك چشم را پوشانيده باشد معاف دائم.
بند30- استرابيسم آمبليوپيك يك چشم و استرابيسم متناوب معاف دائم.
بند31- نيستاگموس دائمي و مشهود معاف دائم.
بند32- داگريوسيستيت مزمن و چركي معاف دائم.
بند33- گلوكوم مزمن و مطلق و گلوكوم حاد زاويه بسته با عارضه و گلوكوم‌هاي عمل شده يك چشم معاف دائم.
بند 34- اجسام خارجي داخل كره چشم معاف دائم.
بند 35-پيوند قرينه معاف دائم.
بند 36-كراتوكونوس با گزارش توپوگرافي بيمارستانهاي نظامي و دانشگاهي معاف دائم.
بند 37-تومورهاي خوش خيم به هرصورت خدمات غير رزمي(درصورت ايجاد طبق بند مربوطه رفتار شود)
بند 38-توموركاذب اوربيت درصورتيكه عود كننده ومقاوم به درمان باشد معاف دائم.
بند 39-آمبليوپي يك چشم يا دوچشم خدمات غيررزمي

بيماريهاي گوش و حلق و بيني

ماده42: مشمولان مبتلاءبه بيماريهاي گوش و حلق و بيني با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاءمي باشند از معافيت هاي مندرج درهر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند 1- كاهش شنوايي يكطرفه بطوري كه معدل آن در فركانس هاي چهارگانه(512-1024-2048-4096)بيش از 80دسي بل باشد معاف دائم.
بند 2-كاهش شنوايي يكطرفه اگر درفركانس هاي چهاررگانه بين 50تا 80دسي بل باشد خدمات غيررزمي.
بند 3-كاهش شنوايي هردو گوش بطوري كه معدل كاهش شنوايي در فركانس هاي چهارگانه دريك گوش
بالاي 25 دسي بل و درگوش ديگر بالاي 50 دسي بل باشد معاف دائم.
بند 4-كاهش شنوايي هردو گوش درفركانس هاي چهارگانه بين 25 تا 50 دسي بل خدمات غيررزمي .
بند 5- كري ولالي معاف دائم.
بند 6- فقدان كامل مادرزادي يا اكتسابي لاله گوش يكطرفه يا دو طرفه معاف دائم.
بند 7-آترزي يا انسداد مجراي گوش خارجي درتمام طول مجرا يا قسمتي از آن معاف دائم.
بند 8- عفونت مزمن گوش مياني كه سبب ايجاد پوليپ يا ضايعه در ناحيه شراپنل و يااستثيت و كولستئاتوم نمايد يكطرفه يا دوطرفه معاف دائم.
بند 9- عمل جراحي راديكال ماستوئيدكتومي معاف دائم.
بند 10- عفونت مزمن گوش مياني با ترشح چركي و پارگي پرده تمپان درصورتي كه از نظر راديولوژي تراكم استخواني يا اسكلروز
ناشي از عكس العمل عفونت موجود باشد ويا همراه باكاهش شنوايي دوطرفه بيش از سي و پنج دسي بل درهر گوش باشد:
الف)درموارد دوطرفه معاف دائم.
ب)يكطرفه خدمات غيررزمي.
بند11- عفونت مزمن گوش مياني با ترشح چركي يك گوش كه با تراكم استخواني يااسكلروزناشي از عفونت
باشد درصورتي كه با پارگي پرده گوش سمت ديگر همراه باشد(حتي بدون وجود تراكم استخواني)معاف دائم.
بند 12- فلج عصب صورتي در اثر التهابات قديمي گوش باشكستگي استخوان روشه يا به علت عمل جراحي گوش معاف دائم.
بند 13- فلج كامل عصب صورتي مقاوم به درمان به هرعلتي (علل ناشناخته،بلز سندروم رامس هانت و غيره)كه حداقل شش ماه
از شروع آن گذشته باشد معاف دائم .
بند 14-لابيرنتيت هاي چركي (باكتريال)كه همراه بانيستاكموس واضح و علائم پاراكينيك ثابت شده در بيمارستاهاي
نيروهاي مسلح باشد معاف دائم.
بند15- بيماري و سندروم درصورتي كه با آزمايشات پاراكلينيك در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح تاييد شود معاف دائم.
بند 16- عوارض مادرزادي يا عفوني در بيني ، كام ، لب وحلق كه توليد اختلالات شديد نفسي ، صوتي، گوارشي نموده باشد
و يا كراهت منظر ايجاد كرده باشد در صورتي كه قابل درمان نباشد معاف دائم.
بند 17- شكستگي هاي قديمي بيني همراه با اختلالات تنفسي شديد و ياتغيير شكل شديد ظاهري صورت كه نيار به
عمل جراحي زيبايي داشته باشد معاف دائم.
بند18- رينيت آتروفيك همراه با كروت متعفن (بيماري اوزن)معاف دائم.
بند19-آنژيوفيبروم نازوفارلگس معاف دائم.
بند20- سينوزيت ها توام (پان سينوزيت)مزمن معاف دائم.
بند21-پوليپوزبيني:
الف) درصورتي كه دوطرفه باشد معاف دائم.
ب)درصورت يكطرفه خدمات غيررزمي
بند22-تومورهاي ميكسد غده بنا گوشي و يا تحت فكي عمل شده ويا عمل نشده
(به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح)معاف دائم.
بند23- لارنژيت‌هاي مزمن كه توليد اختلالات شديد و دائمي صوتي يا تنفسي نمايد معاف دائم.
بند24- بيماريهاي مادرزادي، عفوني، ضربه‌اي و يا تومورهاي حنجره كه توليد اختلالات شديد و دائمي نمايد معاف دائم.
بند25- تومورهاي گلوموس ژوگولر، آنژيومهاي وسيع در نقاط مختلف گوش و حلق و بيني، حفره و فضاي دهان، زبان، فكين، سينوسهاي صورت و منضمات اعضاي فوق معاف دائم.
بند26- فلج تارهاي صوتي دو طرفه و يا يك طرفه با بيش از شش ماه سابقه معاف دائم

بيماريهاي قلب و عروق

ماده 43- مشمولان مبتلاء به بيماريهاي قلب و عروق با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء هستند از معافيتهاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده مي‌نمايند.
بند1- كليه عوارض عضوي دريچه‌اي قلب عمل شده و عمل نشده به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح يا دانشگاهي معاف دائم.
تبصره: پرولاپس دريچه‌اي كه منجر به نارسائي نشده باشد خدمات غيررزمي.
بند2- وجود هر گونه بيماري مادرزادي قلب اعم از عمل شده و نشده معاف دائم.
تبصره: دكستروكاردي و سيتوس انورتوس اگر با آنوماليهاي ديگر همراه نبوده و عارضه‌اي نداشته باشد منع خدمتي ندارد.
بند3- هر نوع بيماري عروق كرونر در هر درجه و حالتي كه باشد معاف دائم.
بند4- نارسايي مزمن قلب معاف دائم.
بند5- هر نوع بيماري مزمن پريكارد-آندوكارد-ميوكارد اعم از التهابي، تومورال،مادرزادي و اكتسابي معاف دائم.
بند6- بيماريهاي مادرزادي و يا اكتسابي،تومورال و التهابي آئورت و سرخرگهاي بزرگ، مانند
كواركتاسيون، آنوريسم‌ها، آنژيومها و اتساع سرخرگهاي ريوي، كانال شرياني باز، تنگي شريان ريوي اصلي و فيستولهاي شرياني
وريدي در مورد عمل شده يا نشده معاف دائم.
بند7- ازدياد فشار خون شرياني در صورتي كه فشار خون باز سيتوليك از 160 ميليمتر جيوه
و يا دياستوليك از 100 ميليمتر جيوه بالاتر باشد(مقصود از فشار خون باز آنست كه لااقل بيمار 72 ساعت
در بيمارستان بستري و فشار خون درساعات مختلف شب و روز ثبت گردد) معاف دائم.
تبصره: ازدياد فشار خون شرياني در صورتيكه فشار خون باز سيستوليك بين 160-140 ميليمتر جيوه و يا
دياستوليك بين 100-90 ميليمتر جيوه باشد خدمات غيررزمي.
بند8- ترومبوفلبيت‌ها:
الف) چنانچه عودكننده باشد معاف دائم.
ب) در موارد محدود خدمات غيررزمي.
بند9- واريس‌ها:
الف) شديد و يا همواره با عوارض معاف دائم.
ب) خفيف و متوسط خدمات غيررزمي.
بند10- تومورهاي عروق لنفاوي، لنف آدنوم و الفانتيازيس كه لااقل يكي از اندامها را فرا گرفته باشد معاف دائم.
بند11- اختلالات ريتم به صورت اكستراسيستولهاي فوق بطني به شرطي كه تعدادشان بيش از 10 ضربان در دقيقه
باشد (در صورت تداوم يا اثبات دربيمارستانهاي نيروهاي مسلح يا دانشگاهي) معاف دائم.
بند12- اختلالات ريتم به صورت اكستراسيستولهاي بطني كه تعدادشان بيش از هفت عدد در دقيقه و چند كانوني،
دو تا يا بيشتر پشت سرهم آمده باشد (بصورت R-on-T قرار گرفته باشد) معاف دائم.
بند 13- تاكي آريتمي‌هاي فوق بطني كه شامل تاكيكاردي دهليزي (بيش از 140 ضربان در دقيقه به شرطي كه پس از
سه ساعت استراحت بهبود نيابد)، فيبريلاسيون دهليزي، تاكيكارديهاي نودال يا جانكشنال و تاكيكارديهاي بطني در هر مورد معاف دائم.
بند14- اختلال هدايت داخل دهليزي، بلوك سينوس دهليزي، وقفه سينوس دهليزي و سندرم تاكيكاردي و براديكاردي،
سندرم(اس.اس.اس) براديكاردي سينوزال كمتر از 50 ضربان در دقيقه كه با فعاليت تعداد ضربان به حد لازم افزايش نيابد
(در مورد اخير به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح يا دانشگاهي) معاف دائم.
بند15- اختلالات هدايتي دهليزي بطني مانند سندرم
W.P.W و همچنين اختلالات هدايتي كه منجر به استفاده از پيش دائم يا موقت شود معاف دائم.
بند16- وجود يا سابقه بيماري تب روماتيسمي حاد (به شرط وجود كارديت) معاف دائم

بيماريهاي روماتولوژي و بافت همبند

ماده 44: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي روماتولوژي و بافت همبند با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء مي‌باشند
از معافيتهاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند1- آرتريتهاي عفوني حاد( استاف، بروسلوز، سالمونلا و ساير باكتريهاي ديگر با تاييد ميكروب شناسي)
الف) با تغيير شكل مفصلي و استخواني معاف دائم.
ب) بدون تغيير شكل 6ماه معاف موقت.
ج) در صورتيكه در حين خدمت ايجاد شده باشد معاف دائم.
بند2- آرتريتهاي عفوني مزمن معاف دائم.
بند3- آرتريتهاي التهابي:
الف) آرتريتهاي التهابي حاد: راكتيو، سندروم رايتر، تب روماتيسمي يكسال معاف موقت.
تبصره: در صورتيكه در حين خدمت بروز كرده باشد معاف دائم.
ب) آرتريتهاي التهابي تحت حاد و مزمن: ارتريت روماتوئيد، لوپوس اريتماتوز سيستميك، اسپونديليت انكلوزان،
آرتريتها پسوزيازيسي، آرتريتهاي التهابي روده، بيماري ويپل، آرتريت راكتيو، سندروم رايتر، كلاژنوزها،
واسكوليتها، ساركوئيدوز اسپونديلو آرتروپاتي سرونگاتيو معاف دائم.
ج) هيدر آرتروز مزمن و مشهود معاف دائم.
بند4- واسكوليتها:
الف) واسكوليتهاي نكروزان: بيماري پان كلاسيك، پان ميكروسكوپيك، وگنر، تاكاياسو، بيماري بهجت معاف دائم.
ب) واسكوليتهاي ازدياد حساسيتي به همراه گرفتاري احشاء معاف دائم.
بند 5- كلاژنوزها، اسكلرو درمي‌ها، پلي‌ميوزيت‌ها، درماتوميوزيت معاف دائم.
بند 6- بيماريهاي متابوليك استخوان:
الف) استئوپروز (طبق تعريف بر اساس سنجش تراكم استخوان در صورتيكه توده استخواني در مقايسه با حداكثر توده استخواني
بيش از S.D 5/2 كاهش يافته باشد) معاف دائم.
ب) استئوپني (طبق تعريف بر اساس سنجش تراكم استخوان در صورتيكه توده استخواني
در مقايسه با حداكثر توده استخواني بيش از S.D 5/2-1 كاهش يافته باشد) خدمات غيررزمي.
ج) استئومالاسي معاف دائم.
د) هيپرپاراتيروئيدي معاف دائم.
بند7- بيماريهاي كريستالي: نقرس، نقرس كاذب معاف دائم.
بند8- استئوآرتريت مفاصل بزرگ:
الف) در فرم شديد و ناتوان كننده معاف دائم.
ب) در فرم خفيف يكسال معاف موقت.
بند9- شانه منجمد، پارگي روتاتوركاف معاف دائم.
بند10- اليگونوروديستروفي RSDS معاف دائم.
بند11- آرتروپاتي نورولوژيك (مفصل شاركو) معاف دائم.
بند12- شبه تومورهاي مفاصل: سينوويت، ويلوندولر، استئوكندروماتوز در مفاصل بزرگ، همانژيوم معاف دائم.
بند13- استئونكروز مفاصل معاف دائم.
بند14- ستون فقرات
الف) اسپونديلوليسيت بروسلائي، استاف، سالمونلائي و سلي معاف دائم.
ب) انواع هرني ديسكال با علائم كلينيكي و راديولوژي معاف دائم.
بند15- بيماريهاي بافت همبند نظير استئوژنريس ايمپرنكتا- اهلردانلوس و هموسيتينوري معاف دائم

بيماريهاي عفوني

ماده 45- مشمولان مبتلاء به بيماريهاي عفوني با توجه به نوع بيماري كه بدان مبتلاء مي‌باشند از معافيتهاي
مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند1- بيماران مبتلاء به هپاتيت مزمن(بيش از 6ماه) معاف دائم.
بند2- ناقلين
HBSAg چنانچه HBSAg و HBVDNA و HBEAg سرم آنها مثبت باشد معاف دائم.
بند3- كليه بيماران مبتلاء به هپاتيت حاد 6ماه معاف موقت.
بند4- بيماران مبتلاء به هپاتيت C با تائيد آزمايشگاههاي مورد تائيد مراكز درماني ن.م معاف دائم.
بند 5- سل:
الف) سل ريه فعال معاف دائم.
ب) ادنيت‌هاي سلي يك سال معاف موقت.
ج) سل احشاء
د) سل ريه بهبود يافته و ادنيتهاي سلي درمان شده خدمات غيررزمي.
بند6- جذام به هر شكل و در هر مرحله معاف دائم.
بند7- عوارض بيماريهاي عفوني مداوم (مانند سيفليس‌ها، مننژيت‌ها، استئوميليتها و...)
كه اختلال غيرقابل برگشت ايجاد كرده باشد معاف دائم.
بند8- بيماران مبتلاء به نقص ايمني سلولي اكتسابي و حاملين ويروس HIV معاف دائم

بيماريهايي كه در آيين نامه پزشكي پيش بيني نشده اند

ماده 46: كليه بيماريهاي ناتوان‌كننده كه فرد مبتلاء به آن قادر به انجام خدمت اعم از رزمي و غيررزمي نبوده و در اين آئين نامه نيز پيش‌بيني نشده است به تشخيص شوراي پزشكي مديريت وظيفه عمومي و يا شوراي عالي پزشكي
نيروي مربوطه به شوراي عالي پزشكي ناجا معرفي و طبق نظر شوراي عالي پزشكي ناجا به آنان رفتار خواهد شد.
ماده 47: اين آئين نامه كه در اجراي تبصره يك ماده 39 قانون خدمت وظيفه عمومي در 48 ماده و يك پيوست (49 بندي) در سال 1380 در ستاد كل نيروهاي مسلح بازنگري و در تاريخ به تصويب وزيران بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كشور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
رسيده است و از تاريخ ابلاغ بعنوان جايگزين آئين نامه مصوب سال 1375 قابل اجرا است.
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وزير كشور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
دريابان علي شمخاني سيدعبدالواحد موسوي لاري سدكتر مسعود پزشكيان
پيوست در راستاي اجراي ماده 23 فصل دوم آئين نامه معاينه و معافيت مشمولين در صورتيكه پدر مشمول داراي بيماري يا نقص عضوي بشرح
زير باشد از نظر شوراي پزشكي نياز به مراقبت و نگهداري دارد.
كليه بدخيمي‌هاي دستگاههاي بدن كه موجب ناتواني و از كارافتادگي فرد گردد و يا پيشرفته و مقاوم به درمان باشد و به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد.

تومورها و آدنوپاتيهاي مزمن و غير قابل درمان مدياستن همراه با علائم فشاري برمدياستن.

تبصره: در مورد سرطانهاي قابل درمان و محدود كه متاستاز نداده و عوارض نداشته باشد
اين قسمت مصداق ندارد.
جذام با تشخيص متخصص پوست و تائيد مراكز مبارزه با جذام در مرحله ايزوله شدن بيمار و تا زماني كه خطر واگير بيماري به ديگران وجود دارد و به همين نحو در انواعي از بيماري كه پيشرفته بوده و عوارض شديد پوستي يا عصبي در شخص مبتلاء ايجاد كرده باشد.

سيفليس‌هاي عصبي يا قلبي عروقي شديد و يا سيفليس‌هاي استخواني كه ايجاد ضايعات انهدامي در استخوان يا مفاصال كرده باشد.

مبتلايان به سل فعال كه منجر به محدوديت و از كارافتادگي فرد گردد با تائيد مراكز تخصصي مربوطه.

آرتريتهاي مزمن توام با تغيير شكل در استخوانها و جمود در مفاصل و ستون فقرات بصورت پيشرفته كه مانع انجام فعاليتهاي روزمره شده باشد.

انواع نوروپاتي‌ها و ميوپاتي‌هاي اوليه و ثانوي در مراحل پيشرفته كه منجر به ناتواني و اختلال در ايستادن و حركت شده باشد.

فلج اندام فوقاني يا تحتاني بدن (همي‌پلژي،پارايلژي) كه موجب ناتواني در اعمال روزانه شخص شده باشد.

پاركينسون در مراحل پيشرفته با علائم باليني واضح و با تائيد متخصص بيماريهاي اعصاب.

مولتيپل اسكلروز در مرحله استقرار كامل.

انواع صرع مقاوم به درمان.

كليه ضايعات عروقي مغزي كه موجب ناتواني فرد گردد.

كليه بيماريها، تروماها و اعمال جراحي روي ستون فقرات كه منجر به اختلالات اسفنگتري و فقدان ارزش كاري يك اندام شده باشد.

هر گونه اعمال جراحي روي مغز در صورتيكه منجر به عوارض عصبي يا رواني شديد بعد از عمل شد ه باشد.

پسيكوزها و بيماريهاي رواني مزمن با سابقه معتبر بستري‌هاي متعدد در بيمارستانهاي رواني و يا تائيد متخصص بيماريهاي رواني.

نقص عقلاني و كندذهني با كسب نظر از متخصص مربوطه و مراكز توانبخشي كه ضريب

هوشي به 30% و كمتر نقصان يافته باشد (ميزان كارايي شخص از نظر مراكز توانبخشي 30% باشد)
در مورد قطع يا ازكارافتادگي اندام فوقاني يا تحتاني به شرح زير رفتار شود.

الف) قطع يك پا از زانو به بالا و يا اينكه عملاً يك پاكارائي خود را از دست داده باشد.
ب)قطع هر دو پا از مفصل متاتار سوفلانجيال (MP) به بالا.
ج) قطع يك دست از آرنج به بالا و يا اينكه يك دست عملاً كارائي خود را از دست داده باشد.
د) قطع هر دو دست از هر جا كه باشد.
بيماريهاي مزمن و انسداد شديد ريه همراه كاهش ظرفيت تنفسي ريه به ميزان 50% و بيشتر.

تغيير شكلهاي شديد مادرزادي جدار قفسه صدري كه موجب كاهش ظرفيت تنفسي به ميزان 15% و يا كمتر يا نارسائي قلب شده باشد.

سابقه اعمال جراحي ريه و قفسه صدري (توراكوپلاستي، رزكسيون ريه) كه منجر به كاهش ظرفيت تنفسي به ميزان 50% و يا كمتر شده باشد.

هيپرتيروئيدي شديد همراه با عوارض قلبي، عصبي، چشمي و لاغري مفرط و هيپرتيروئيدي پيشرفته با ايجاد عوارض.

ديابت شيرين مزمن مقاوم به درمان با عوارض چشمي،عصبي و كليوي پيشرفته.

آكرومگالي، ژيگانتيسم، كوشينگ، آديسون در هر مورد به شرطي كه پيشرفته بوده و عوارض جسمي يا رواني يا علائم باليني واضح ايجاد كرده باشد به همراه سوابق معتبر پزشكي و با تائيد متخصص غدد مترشحه داخلي.

چاقي مفرط به قسمي كه وزن شخص 80% و يا بالاتر از وزن مطلوب =(2+100- طول قد) و يا BMI > 40 باشد.

بيماريهاي مزمن كبدي همراه با عوارض مربوطه (آسيت و...)

نارسائي مزمن كليه با علائم واضح باليني و پاراكلينيكي به تائيد متخصص نفرولوژي.

بيماريهاي التهابي مزمن روده (كرون، كوليت اولسرو) كه پاسخ به درمان طبي نداده و دچار عوارض گوارشي شده باشد.

هموفيلي‌هاي شديد كه نياز به مراقبت‌هاي ويژه دارند.

كولستومي‌هاي دائمي.

كليه اعمال جراحي در سرتاسر دستگاه ادراري كه منجر به تغيير مسير اداري بشود و انواع پيوندها نظير پيلوستومي، نفروستومي،اورتروستومي-جلدي،سيستوستومي.

فيستولهاي مثانه به ركتوم غيرقابل درمان.

برداشتن كامل مثانه.

برداشتن هر دو كليه و يا يك كليه بهمراه اختلال عملكرد در كليه مقابل.

پيوند كليه.

فقدان هر دو چشم و يا آنكه هر دو چشم عملاً فاقد بينائي باشد.
تبصره: به هر علتي كه ديد يك چشم به ميزان 100% و ديد چشم ديگر به ميزان 50% از بين رفته باشد و يا ديد هر دو چشم در مجموع به اندازه 50% ديد يك چشم باشد اين نوع مصداق دارد.

كري كامل هر دو گوش كه با سمعك نيز ميزان كاهش شنوائي از 60 دسي بل مجموعاً در هر دو گوش بيشتر باشد.

كري و لالي توام با تاييد متخصص گوش،حلق و بيني.

بيماريهاي مادرزادي، اكتسابي، تومورال، يا التهابي (روماتيسمال) قلبي، آئورت و يا سرخرگهاي بزرگ ديگر مانند كواركتاسيون، آنوريسم‌ها، و يا اتساع سرخرگهاي ريوي، كانال آرتريل باز، تنگي شريان ريوي اصلي، فيستولهاي شرياني و ريوي در صورت عارضه دار بودن.

بيماري عروق كرونر(انفاركتوس ميوكارد و آنژين صدري) كه موجب درجاتي از نارسايي قلبي و از كارافتادگي فرد گردد با تشخيص مراكز تخصصي ن.م.

نارسائي پيشرفته قلب با علائم باليني واضح.

اعمال پيوند عروق كرونر و تعويض دريچه‌هاي قلب و گذاشتن پين ميكرهاي دائمي كه عليرغم انجام عمل درجاتي از نارسايي قلب وجود داشته باشد.

انواع آريتمي‌ها و بلوكهاي قلبي كه موجب نارسايي قلبي شده و امكان انجام فعاليت روزمره را از شخص بگيرد.

انواع كارديوميوپاتي‌ها.

فزايش اوليه يا ثانويه فشار خون شريان ريوي، توام با نارسايي قلبي به هر علت كه باشد (منظور از نارسايي قلبي قرارگرفتن شخص در كلاسهاي 3و4 تنگي نفس مي‌باشد)

اختلالات عروقي كه منجر به فلبيت و پري‌فلبيت همراه با ورم شديد و مزمن اندام گرديده و آندارتريت مسدود كننده.

ليه بيماريهاي ناتوان كننده و شديد پوستي كه به درمان مقاوم بوده و به تاييد متخصصين مربوطه رسيده باشد.

اسكار و كلوئيد ناشي از سوختگي‌ها كه موجب اختلال عملكرد اعضاء شده ويا بيش از 50% از سطح بدن را فرا گرفته باشد

سندرم سوء جذب كه موجب كاشكسي شديد فرد گردد و پاسخ به درمان طبي نداده باشد.

ضعف شديد جسماني (كاشكسي) بعلل مختلف و نواقص و معايبي كه توان جسماني را به ميزاني كاهش داده باشد كه عملاً شخص مورد معاينه
بدون كمك ديگران در انجام حوايج و تكاليف و كارهاي روزمره ناتوان شده و نياز به مراقبت شخص ديگري داشته باشد.

منبع: Police.com
مطالب مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹۶۵
حکیممی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۳ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۸
17
67
این چه استغناست یارب وین چه قادر حکمت است ؟؟
کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست!!
ابراهیمی
|
United States
|
۱۸:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۹/۱۷
2
12
ایترابیسم متناوب یک چشم از نوع اگزتروبیا آیا معاف دائم ژزشکی از خدمت میشود؟؟
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۸ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۵
31
62
خسته نباشید
من سوالی دارم امیدوارم جواب را سریع به اطلاعم برسانید.ممنون
من ناراحتی اعصاب و اختلال عصبی دارم که تشنج میکنم که همیشه نیس به ندرت پیش میاد ولی ناراحتی اعصاب شدیدی دارم که با هرچیز کوچک عصبی میشم و عکس العمل نشون میدم و قرص اعصاب مصرف میکنم.
جراحی شکم هم دارم جراحی اپاندیس البته و کم خونی شدید هم دارم.پدرم هم بازنشسته نیروی انتظامی است ولی سابقه جبهه ندارد ولی 30سال خدمت کرده و سه برادرم هم خدمت سربازی رفتن.

به نظر شما میتوانم معافی بگیرم؟برای معافیم اقدام پزشکی کنم یا سه برادر یا سابقه خدمت پدر؟
ممنونم
فرشاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۲۰
4
39
ميزان درجه ضعيفي چشم جهت معافيت براي مدرك كارشناسي ارشد چقدره؟
پاسخ ها
سعید
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۳۹ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۸
کور باشی معافت میکنن
EH
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
8
پژمان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۱/۱۲
1
25
تالاسمی مینور معاف دایم میشه؟
هيوا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۷
3
8
ايابيماري سندرم نفروتيك ازسربازي معاف ميشود؟
milad
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۲/۲۱
3
28
من یک گوشم کاملا ناشنواست و گوش دیگرم با سمعک کار میکنه...آیا معاف میشوم؟؟
ذکریا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۲/۲۳
5
23
باعرض سلام خدمت دوستان من یک سوال دارم ممنون میشم اگرکسی جواب درستشو بهم بده [بند7- از بين بردن دندانها بطوريكه در مجموع در دهان كمتر از 14 دندان وجود داشته باشد معاف دائم]من الان بیشتردندونهام خراب شده وفقط 10عدد دندون سالم دارم و بقیه دندون هام همه کرم خورده هستن آیا من بااین شرایت معاف میشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اگه کسی چنین تجربه ای داشته ممنون میشم اگه جواب منو بده
مهران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۳/۰۵
0
0
سلام من مادرزادی قلبم سوراخه ایا معافیت به من تعلق میگیره باتشکر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
بله
نبی الله
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۳/۱۸
9
23
سلام من مشکل گوش دارم که استخوان چه هایگوشم چسبیده به هم ولی عمل کردم معافیت دارم یا نه
پاسخ ها
کامران
| Germany |
۱۹:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۷/۲۴
سنگ کلیه معاف میشه
علی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
سلام بله.دوست عزیز
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۹
1
15
پدرم می خواد عمل قلب باز انجام بده وتک پسر هم هستم ایا معافیت کفالت شامل من میشه؟؟؟؟
پاسخ ها
علی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
بله
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۲۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
قاونونا باید بشه.
اما من دیدم طرف بالای 60 سال عمل قلب باز عمل چشم و یه سکته ی خفیف داشته بازم پسرش معاف نشده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۷
0
7
سلام من استخوان مچ پام از سه جا شکسته و پین تو پام گذاشتن و الانم مشمولم اما تازه عمل کردم آی میشه معافیت پزشکی گرفت
حسين
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۹
11
17
سلام
شديد بودن تعريق كف دست چجوري تشخيص داده ميشه؟
مرسي
پاسخ ها
سعيد
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۰۴ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۷
يه دستمال دو دقيقه كف دستت ميزارند اگر عرق شديد كف دست يعني هيپرهيدوز داشته باشي معاف ميشي
ناشناس
|
Poland
|
۰۳:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۳
9
25
من مجموع دندونام12معافم
محمد نصر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
2
4
ایا کسی 4بیمار همزمان باهم داشته باشه (واریکوسل درجه2 -ارتروز زانو- سندروم روده تحریک پذیر شدید- و میگرن) معافیت دایم میدن؟ با تشکر
پاسخ ها
80
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۱۳ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۶
تو ک باید بری تیمارستان اصلا خخخخخ
محسن با
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۰
4
14
سلام من بیماری پوستیه پسوریازیس دارم که روی زانو و آرنجم هست میخواستم بدونم معافیتی برای من حاصل میشه یا نه
صابر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۱
0
5
سلام ببخشيد من نرمي غزروف كشكك زانو دارم شامل معافيت مي شه يا نه؟
پاسخ ها
مریم
| Iran, Islamic Republic of |
۰۳:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۴
همتون تنبل و بدبختین
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۰۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
معاف از رزم
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۲۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
مریم خانم شما که نمیدونی سربازی چقد بدبختیه نظر نده لطفا.
اگه پسر بودی الان در به در دنبال یه بند معافی بودی
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۸
33
7
سلام . من شونه چپم در رفته عکس ام آر آیم گرفتم 3تادکتر رفتم همشون گفتن باید عمل بشی و پیچ ومهره بذاریم بین استخونات. حتی شده در هفته 3بارم از جادر بره ک خیلی درد میکشم .اگه معاف میشم راهنمایم کنید .ممنون میشم
amir
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۸
2
16
سلام این منصاف که کسی که دارای زن وبچه باشد 21 ماه خدمت کند آقایان مسئولین آیا تابه حال شده بخاطر بی پولی در حین خدمت نتونی بچه خود را به مدرسه ثبت نام کنی یا از غلک بچت پول برداری واقعا فکر کنید این انصافه این مسلمون بودنه کدوم دین آمده من یه سر باز بومی هستم تو خرج خوانواده موندم یک شب بخواب نگهبانم شب هایی که پادگان نیست سر کارم برای در آوردن پول اجاره لطفا بخاطر خدا کمکم کنید ای که از عشق علی دم میزنی بریتیمان علی سر میزنی؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۰۷ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
اشتباه کردی که زود ازدواج کردی...مشکل خودته...
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۰۱ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
عزيزم اشتباه رو با اشتباه جواب نميدن فكر كن برادر خودته.
ناشناس
| United States |
۱۹:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
ناشناس خیلی بی شعوری ینی ازدواج نکنن
اخه کی میاد خواهر ترشیدتو بگیره اونوقت
مسیحا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
4
3
آیا بخاطر درد شدید زانو می توان معاف شد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۷:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
آره جونم حتی بخاطر دندون درد هم میشه معاف شد!!!
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۵:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۶
خیر
Shahin
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
4
5
سلام،خسته نباشید،واریکوسل بعد از عمل هم شامل معافی میشه؟
مهران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۷/۲۲
3
8
سلام.منطور از کوتاهی 5.3 سانتی متر پا چیه؟لظفا زود جوابمو بدید
عارف
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۷/۲۲
0
7
سلام عزیزم.
دیسک کمر هم جزو بیماری های معافیت میشه یا نه؟
ممنون میشم منو از سرگردانی نجات بدین... مرسی
پاسخ ها
کامران
| United Kingdom |
۰۰:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۴
صد درصد شک نکن معاف میشی برو دونباش
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۴۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۵
100%
کمال
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۷/۲۹
1
10
سلام خسته نباشین من تصادف کردم وشیشه یا آهن نمیدونم شکمم رو پاره کرد وعضلات شکمم قطع شد الان جای پیوندش خیلی ضعیفه.از دو طرف شکمم عمل شدم یکی از پهلو ودیگری وسط شکم.آیا معاف خواهم شد؟
پاسخ ها
علی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۱۹ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
اکه مهره کمرت آسیب دیده مثلا پاره شده بله
کمال
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۷/۲۹
0
1
سلام خسته نباشین من تصادف کردم وشیشه یا آهن نمیدونم شکمم رو پاره کرد وعضلات شکمم قطع شد الان جای پیوندش خیلی ضعیفه.از دو طرف شکمم عمل شدم یکی از پهلو ودیگری وسط شکم.آیا معاف خواهم شد؟
مهرداد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۳
0
1
سلام من ریوی دارم یک بار هم chest tube شدم البته دردش زیاد سراغم میاد اما از ترس عمل اولی دیگه دکتر نمی رم بگزریم معاف می شم
میثم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
0
2
سلام. من فشار خون بالا دارم معمولا 16 / 10.5 بعضا بالاتر یا پایینتر و همچنین تنگی شریان کلیه سمت چپ. معاف میشم؟
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
0
0
می خواستم بدانم آیا امکان دارد کد معافیت یکی اشتباه باشد؟
محمد4861
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۸
0
4
سلام دوستان" من 4 تا تاندوم هاي دستم پيوند خورده از پام روي دستم هم پوستش پيوند"روي دستم حس نداره"آيا معاف ميشم يا نه؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۸
3
6
میخواستم ببینم واریکوسل گرید 3 عمل شده مشمول معافیت دائم میشو؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
میدن کمیسیون اگه حس نداشته باشه .بله
MOHAMMAD
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۹
1
5
باعرض سلام خدمت دوستان کرامی من دوتابیماری خاص دارم ایا از خدمت سربازی معاف خواهم شد1.سینوزیت شدید سر2.ساییدکی جفت زانو
میثم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۲
3
9
سلام ایا کسانی ک سینوزیت دارن معاف میشن؟
امید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۵
0
6
ایا سرباز فراری دارای اهدا کننده عضو معاف میشو
پاسخ ها
رونالدو
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۱۶ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۵
هرگز
سیاو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
1
4
گوش راستم از بچه گی کار نکرده ایا معاف میشوم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
خیر
میلاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۰
2
3
پارگی پرده گوش سمت چپ دارم معافیت دایم شامل حالم میشه؟لطفا جواب بدین
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۵۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۵
دو تا بالاتر جوابتو دادم
نوید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۰
1
4
یک کلیه خود رو اهدا کردم آیا معاف میشم لطفا زود جواب بدین دارم مشمول میشم
مصطفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۱
6
2
با عرض سلام
سوال در مورد بیماری پرستات داشتم بنده دچار بزرگی پرستات ام 27cc آیا میتونم معاف شم؟
ممنون میشم راهنماییم کنید.
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۳
1
0
من معافيت ماده ٣٣ بند ٣ هستم گواهينامه ام را روزي كه معاف شدم باطل شد گفتند بعد از دو الي سه سال ديگر پس مي دهيم گواهينامه رانندگي را لطفا راهنماي بفرماييد
علی بیرانوند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۷
4
4
متوسط
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۵ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۳
34
4
من خیال پردازم ایا معافم
مسعود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۴ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۵
0
5
با سلام، من چشم راستم قوز قرنیه دارم و چشم چپم هم به اندازه نیم ضعیف است ولی قوز قرنیه ندارد!

آیا معاف می شوم؟
آیا قوز قرنیه هم لیست بیماری های کسر شده از معافیت در سال 93 هست؟
محمد
|
United Kingdom
|
۰۰:۵۴ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۱
2
3
حدود5ماهتصادف کردم ازناحیه ران بام شکسته وpclزانوم باره شده میخواستم بدونم معاف میشم
کاظم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۴ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۱
1
0
سلام من کف هردو پام تخته(ماده36 بند30) ولی دقیق نمیدونم rigid هست یانه عایا این تشخیص رو پزشک عادی هم میتونه بده یا فقط شورای پزشکی میتونه تایید کنه؟
پاسخ ها
سعيد
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۲۹ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۸
اول دكتر سپاه معرفيت ميكنند اگه انحراف شديد پاشنه پا داشته باشي معاف دائم ميشي ولي اگه از نوع انعطاف باشه معاف از رزم ميشي
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۲۲ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
بستگی به کمیسیون داره
محسن
|
United Kingdom
|
۲۱:۱۳ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۸
0
9
من اپیدیدیم سمت راست و چپ بیضه دارم و قطر ورید چپ و راستpan pini form من بالای 3 هست.
واریکوسل درجه 3 دارم.ممنون میشم جواب منو بدین
حسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۹ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۹
2
0
میدونید ماده 31 بند 38 مربوط به چه نوع معافیت پزشکی است
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۱ - ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
1
0
با سلام من ایکتیوز مادر زادی دارم ولی خیلی شدید نیست اما تمام بدنم داره معاف هستم؟
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۸ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
1
0
با سلام
تالاسمی مینور هم معافیت داره؟
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۹ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
1
0
با سلام
تالاسمی مینور هم معافیت داره؟
حامد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۳
0
0
سلام
ببخشید ویتیلیگو کمتر از 40%کسر خدمت شامل میشه
مثلأ 30% چقدر شامل میشه
حامد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۳
0
0
سلام
ببخشید ویتیلیگو کمتر از 40%کسر خدمت شامل میشه
مثلأ 30% چقدر شامل میشه
سجاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۲ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۴
6
3
سلام
ببخشیدواریکوسل وسوختگی شامل معافیت دایم مشود.مر30
هوشنگ
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۰ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۴
0
85
كسي كه ميگرن داشته باشه و علاوه بر آن مشكلات كبدي هم داشته باشه پدرم هم فوت شده باشه معافه؟
مسلم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۰ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۸
1
1
سلام دوست عزیز من چشمام تا نیم متری خوب کار میکنن بعد از آن دیگه همه چی تار میشه و چیزی نمیبینم
شرایط معافی چگونه است ایا بعد از معافی در شرکتی یا جای دیگری قبولم میکنن ممنون میشم پاسخ بدید
ناشناس
|
United States
|
۲۰:۳۳ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۱
1
4
من قدم 149 یا 150 معاف میشم؟ تاندون پای چپمم کوتاهه و پای چپم مادرزادی 2 انشگت نداره. کف پای چپمم صافه.
پاسخ ها
سعید
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۵۴ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۹
بله
شهرام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۵ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۴
1
6
سلام آيا كسي كه طي عمل جراحي يك بيضه خود را از دست داده است معاف ميباشد؟
نوید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۰ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۴
0
2
سلام من یه مشکل پوستی دارم اسکار کلوئید رو گردنم ایا معافیت شاملم میشه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۲۲ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
آقا نوید بله حتما.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۳:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
چه با مزه
vahab moradi
|
United States
|
۱۵:۴۳ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۶
1
4
باسلام خدمت شما . من حدود 2سالی میشه ورم قلب دارم دکتر قلبمو سونو گرافی کرد گفت ورم داره ایا معافیت شاملم میشه یا نه ازتون ممنون میشم جواب بنده حقیر رو بفرمایید
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۲ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
0
0
سلام من مادرزاد اکتسابی یعنی موقعی که متولد شدم زردی داشتم الان که 23 سالمه بازم زردی دارم بعضی موقع ها هم خیلی شدید میشه حتی موقعی که ورزش میکنم کلا رنگ پوستم زرده دور چشم و رنگ صورت ایا به من معافی میدن لطفا جواب بدید
پیام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۱ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
0
0
اینجانب مجموع نزدیک بینی چشم چپ و راستم 7 و همرا با استیگماتم میشود 10 ایا اینجانب برای دوره دیپلم از خدمت سربازی معاف هستم یا خیر ؟
مجید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۰ - ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
0
1
سلام خسته نباید من چند سال پیش عمل اسپل کردم همون تهال کلا درش اوردن ایا الان مشمول معافیت دائم میشم؟
bahram
|
United States
|
۲۲:۵۱ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
2
6
ایا به خاطر ذخم معده میتوان معافیت گرفت
حسين
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۶ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۵
0
0
سلام و خسته نباشد من پسر ارشد خانواده و الان سرباز هستم . پدرم سرطان لنفاوي داره ميخواستم بدونم ميتونم معاف بشم يانه ؟
اگه تجربه ابي داريد پاسخ بدهيد راستي برادرم هم سربازيش تازه تموتم شده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۳۴ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۶
نه باید تنها فرزند پسر پدرتان باشید
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
خیر
اسماعیل
|
United States
|
۲۱:۰۳ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۶
1
8
ایا واریکوسل درجه3 عمل شده معاف میشه
مرتضی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۳ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۲
0
2
با سلام و خسته نباشید
من معدم سوراخ شده بود و عمل کردم آیا میتوانم معافیت بگیرم
سعيد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۴ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۶
0
3
من بيماري نروپاتي دارم آيا از سربازي معاف ميشم
احسان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۷ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۶
0
3
ایا تک کلیه ها معاف می شوند
يوسف
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۷
0
2
آيا كيسه صفرا برداشته شده باشه معافيت دائم رو شامل ميشه يا خير؟
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
0
0
من برامدگی و فرورفتگی استخوان سینه دارم لوز سوم هم دارم مشکل تنفسی هم دارم معاف میشم؟
مهدی
|
Germany
|
۲۱:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۰
3
7
ایا یه کلیه بودن هم شامل معاف داعم می شود؟؟؟
حامد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۸
0
0
سلام پای راست من از ران تا زانو و از زانو تا ساق پلاتین داره.شلی پا هم دارم.اسناد پزشکی هم دارم .معاف میشم یا ن؟؟؟؟
سعید رضا دانش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
0
2
بیماری وگنر جرع از کار افتادگی تامین اجتمای میشود
هاجر فیروزنژاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۸
0
0
برادر من در تاریخ 91/05/08 معافیت پزشکی ماده 32 بند 11 شده و در همان تاریخ گواهینامه رانندگیش توسط نظام وظیفه ضبط شده تا چه تاریخی گواهینامه ایشان توسط نظام وظیفه برگردانده می شود شرایط برگرداندن گواهینامه رانندگی چیست
ali
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
0
3
با سلام..بنده در مچ پام یه تومور استخوانی(مفضل کاذب)ایجاد شده..ایا شامل معافیت میشود؟
هادی محمدزاده سیاکشی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۶
0
0
سلام بنده جانباز 55% درصد جنگ هستم کارت پایان خدمتم معافیت ماده 39 بند4 روی کارتم نوشته شده است بااینکه کارت جانبازی را ارسال کردم بازهم درکارت جدید ماده 39وبند4 نوشته شده لطفا بررسی شود بند حدود4 سال در جنگ بودم این حق من نیست (81035469129) تاریخ صدور 24/2/1393
داود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۷
0
2
سلام و درود به همه. خواهش میکنم جواب بدید لطفا. من ضایعات مغزی دارم که باعث میشه تشنج کنم بطوریکه در عکس ام ای ار کاملا مشهوده و سه تا هستش که دوتاش خونریزی کرده و باعث میشه تشنج کنم ایا معاف میشم???لطفا بگید.
سهیل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۹
0
4
سلام.من بیماری فیستول مقدی دارم ایا معاف از خدمت میشم؟مرسی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۴/۰۲
0
0
ایاتالاسمی مینورمعاف میشود
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۴/۰۴
0
0
با سلام من عمل رینگ و حلقه انجام داده ام ایا معاف میشوم
میلاد حیری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۴/۰۹
0
0
با عرض سلام وخسته نباشید
خدمت شما
من 20 ساله هستم برج 5/92 اعزام به خدمت شدم و برج11/92 ایست زدم برای معافیت ولی اقدام نکردم
من مچ هردوپاهام تاندوم اشیلهاش پاره شده و به خوبی ترمیم نشده و مداوم پیچ میخوره
لطفا بگید من میتونم معاف بشم؟؟؟؟
دیار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
0
11
سلام فتق بیضه معاف میشه ؟
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۳
1
2
با سلام بنده دو سال پیش واریکسل داشتم عمل کردم معاف از رزم می تونم بشم؟چشمامم 75 صدم ضعیفه معاف از رزم تعلق میگیره؟با تشکر
فاطمهـــــ
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۴
0
4
توروخدا یکی جواب منو بده
اگه شوهرِ من چشمـ چپش قبلا اسیب دیده باشه و مردمکشُ عمل کرده باشهُ الان مردمک سمت چپش یه خورده کوچیکتر از سمت راستش باشه و نورها رو از دور تشخیص نده به درستی معاف میشه؟ :(
و یکی از دنده هاش شکسته باشه؟ :(
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۷
0
2
معاف 100
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۸ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
0
0
سلام من دوتا دستم زمانی که از چیزی حول زده میشم یا کار عجله ای انجام میدم و با کامپیوتر کار میکنم خیس عرق میشن لطفن جوابمو بدین
فرهاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۲ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
0
1
با عرض سلام
بنده یکی از رگ های چشمم مسدود شده و مداوم ابریزش داره ایا معاف می شوم؟ با تشکر
فرهاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۳ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
0
2
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دکتر
بنده یکی از رگ های چشمم مسدود شده و مداوم ابریزش داره می خواستم بدونم ایا از خپمت سربازی معاف می شوم؟ با تشکر
ارش
|
United States
|
۰۷:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۱
0
0
عرض سلام و احترام.ایا لکنت زبان مادر زادی معافیت دارد.من 7ماه خدمت کردم و توی سرم قده های مثل زیگیل در اورد که تعدادشون زیاد شد و مدام خارش داشت و معافیت تحصیلی دارم، ایا معافیت دارد و ژینکوماستی معافیت دارد؟ با تشکر
حامد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۱
0
3
سلام بنده چهار سال پیش بیماری هیدروسل شدید و حجیم داشتم ، و با عمل جراحی بیماری من بهبود پیدا کرد و من بدلیل اینکه دانشجو بودم نمی توانستم معافیت پزشکی بگیرم .
آیا بنده الان می توانم معافیت پزشکی بگیرم و یا معاف از رزم شوم ؟؟؟
مازیار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۴
0
0
درود

طبق مطالب بالا من بیماری کولیت اولسرو دارم الان موندم برم معافی بگیرم یا نرم؟
چون میگن معافی پزشکی تو استخدام تاثیر داره؟؟؟؟؟
فغفور
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۴
0
0
امیرجان امیدوارم که گوشی پیدا بشه که حرف تووامسال تورا بشنودوانوقت هوس هرخانواده پنج یاشش فرزندرا تصویب وهرکس خطاکرد زندانش کنند اینها جدورجدپولدار بودند ازحال تو وامثال تو که بعداز یک شب نگهبانیروزرا بریکار کنی اگاهی داشته باشند چه وهزاران مثل تو......
مهدی غ
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۲ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۴
0
3
من دو دستم عرق میکنه چیزی که دستم میگیرم کاغذ یا هر چیز میشه خیسه خیس راهنمایی کنید لطفا خواهش میکنم معافم یا....
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۵
0
0
سلام.من سنگ کلیه داشتم...16میل.سنگ شکن کردم.ولی هنوز اذیت میشم.میخواستم ببینم معاف از پست داره یا نه؟
امیری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۶
0
3
با سلام
با توجه به قوانین جدید- معاف پزشکی سال 80 -ماده 39-تبصره 9 - باید بازم به خدمت بره. متاهل و شاغلم-ودارای یک فرزند
وانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
4
3
با سلام
آیا واریکوسل رو از لیست معافیت پزشکی حذف کردن؟؟؟؟
امیرحسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۴
2
11
سلام خسته نباشید،یه سوالی داشتم،میخواستم ببینم این لیستی که ارائه دادین مال سال 90 بوده،آیا الان هم همین لیست اعتبار داره یا عوض شده؟ ممنون میشم پاسخگو باشید
پاسخ ها
وانی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۵
عوض شده
فرزاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۹
5
8
با سلام.آیا مشمولی که به گفته پزشک عمومی سینه کفتری بوده یعنی جناق سینه کمی جمع تر از حالت عادی است معاف شناخته میشود ؟
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۵
0
3
سلام
خسته نباشید.من درجه هرکدوم چشمام 4.5 و در مجموع نه.به علاوه 2.75 درجه آستیکمات.مدرک کارشناسی.
میخواستم بدونم معاف میشم یا نه؟
ممنون
سجاد
|
United States
|
۱۴:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۷
0
3
سلام من بيماري پوستي صدف ياهمان پسوريازيس دارم چندساله ازخدمت فراكردم ميشه معافي گرفت
مصطفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۷
1
2
سلام من قدم1.88وزنم50کیلو ایا معاف میشم خواهشا زود جواب بدید؟ممنون میشم
علیرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۶
0
5
سلام
درگیری عصب سیاتیک معافیت داره?
محمدي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۵۲ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۲
3
0
من درسال 79 بدليل ماده32بند11معاف شدم اما حلا ازنظر پزشكي خوب شدم وقرص هم نميخورم ---حال ميتوانم سربازي بروم وكارت معافيت خود راباطل كرده ودراخركارت پايان خدمت بگيرم
میثم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۲۸ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۹
1
3
باسلام، من الان بیست سالمه در 8سال پیش بینی آم شکسته و وقتی سرما خوردگی میگیرم تنگه نفس میشم و در سرما هم بینی ام درد میکند آیا بنده از سربازی معاف میشم یا...
پاسخ ها
ا.م
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۸
ooooooooooooooooo
I3x
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۷/۰۳
0
6
سلام اقا اگه یکی کامل بمیره معاف میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ ها
سیامک
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۱۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
این چه سوالیه خوب معلومه که نه. اضافه خدمت میخوره
رببببببب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
0
1
با عرض سلام و خسته نباشید من43 سالمه که من امسال که ابتدا قلبم را عمل کردم وبعد از ان دیسک کمر داشتم که الان پشتم 6 پلاتین دارد ایا من باز نشسته میشم۰ باتشکر
پاسخ ها
سیامک
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۱۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
نه.جانباز میشید
ساتیار محرمی
|
United States
|
۱۶:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
0
2
با سلام من بیماری هپاتیت c دارمو هموفیلی نیم درصد دارم ایا معافیت پزشکی میتونم بگیرم یا باید برم خدمت ؟؟؟ لطفا سریعا جواب بدین با تشکر از سایت زیباتون
فرهاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۷/۰۷
0
1
سلام من بیماری واریکوسل پ دارم اعایا معافیت مشمول من میشود
بهرام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۹ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۳
0
2
سلام من پروپلاپس دریچه ای دارم .آیا معاف میشم؟
امید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۶ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۸
0
1
سلام توروخدا کسی جواب این سوالمو بده.کسی که تو کنکور رتبه 1 تا3یا تک رقمی یا معاف است؟ جواب لطف کنید
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۱
0
8
سللم خسته نباشید ببخشید یک سوال دارم من 7 سال است که بیماری روده دارم وزخم روده میخواستم ببینم معاف شامل میشود ممنون
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۱
0
9
ببخشید درضمن من همراه زخم روده اسهال شدید هم دادم
امین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۳
0
2
سلام من خرج خانواده دارم میدم پدرم دو تا زن داره و معتاد هست خرجی نمیده و من خودم از دوم تک پسر و پنج خواهر دارم و از زن اول دو برادر چجوری میتونم معافی بگیرم
سید محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۷ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۷
0
1
سلام من بینیم کج شده و شکسته وانحراف بینی دارم و هیدرسل یکی از بیضه هم ناراحتیه عصبی دارم و 3 ساله دوا دکتر میکنم من معافم یا نه میترسم برم خدمت فکر کنم زیاد بشه مریضیم و همیشه گوشام زنپ میزنه و سرم بی حس میشه و من اعصابم خیلی ضعیفه لطفا کمکم کنید پدرم هم عمل چشم کرده و لنز گذاشته و درست نمیبینه و سنشم 65 سالست و من فرزند دوم خانواده هستم
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۰۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۹
اگر واقعا کج و شکسته ست ، و انحرافش مشکل در تنفس ایجاد کرده، پوليپوز دو طرفه بيني: معاف دائم!
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۲
0
9
سلام خسته نباشید شمارا به خدا جواب سوال من را بدید من 7سال است که بیماری زخم روده واسهال شدید دارم و نمیتوانم یک جابشینم ازییتم میکند به قران به تهران هم رفتم اما باز هم ناراحتی دارم ایا معاف شامل من میشودممنون
جواد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۲ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۳
0
2
سلام من استرس و تپش قلب دارم میتونم معاف بشم
جواد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۷ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۳
0
0
استرس وتپش قلب دارم
رضا معینی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۵
0
0
بازنشستگی پزشکی به چه صورت انجام می گیرد و چه نوع بیماری هایی را شامل می شود.
با تشکر
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۹/۰۳
0
0
سلام.میخواستم بدونم بیماری ژیلبرت با هیچ شدتی شامل معافیت دایمی نمیشه؟
لطفا جواب بدید
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۹/۰۴
1
0
سلام من ضربه مغزی شدم و جراحی مغزی کردم شکستگی دنده و تنگی نفس هم دارم اقدام کردم برای معافیت خیلی شورا پزشکی میرم بنظرتون معاف میشم لطفا جوابمو بدید متشکرم
ehsan
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۱
0
1
با سلام من سرباز نیروی انتظامی استان گلستان هستم
قد من 207 و سایز پای من 50
به دلیل بزرگی پا پوتین پیدا نکردم حتی به کارخانه پوتین سازی بهمن هم زنگ زدم ولی از 47 بزرگتر ندارند میخواستم ببینم آیا معاف میشم یه نه
باید کجا بروم برای معافیت
علیرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۰ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۲
0
0
با سلام و درود
من یکی از چشمام شمارش پنج هستش و یکیش دو
آسم دارم اما خفیفه
حنجرم داغونه جوری که صدام خیلی کلفت هست نصبت به سنم
پدرم هم مریضی قنده خون دارد تازگی ها از کربلا که برگشته یکی از کتف هاش شدیدا درد میکنه و من تنها پسر خونواده هستم یا به عبارتی تک فرزند پسر هستم آیا من معاف میشوم لطفا راهنماییم کنید
با تشکر
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۰۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۵
مجموع نمره ی دو چشم برای مشمولان دیپلم و زیر دیپلم باید لااقل 8 و برای فوق دیپلم به بالا باید لااقل 10 باشه.
وحید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۵
0
0
سلام
اگه کسی مینیکس و رباط سلیبی پا و واريكوسل درجه 2 داشته باشد معافی دایم می شود
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۵
0
1
با سلام سوختگی چند درصد معافیت داره؟؟؟؟؟؟؟؟
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۹
0
0
بنده پدرم دیابت مزمن دارن انسولینی هستن بازنشسته 55 ساله.. خودم هم بیماری اعصاب دارم با پرونده پزشکی تحت مراقبت بودم . اقدام کنم برای معافیت ؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۴۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۵
اقدام کن!
دانیال
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
2
1
سلام به همه
من هرنی دیسکال گردنی دارم. MRI رو هم نشون پزشک معتمد نظام وظیفه دادم ایشون هم تآیید کردن ولی هنوز بقیه مراحل مونده. خواستم ببینم کسی هست که این بیماری رو داشته باشه یا شما کسی رو میشناسید که با این بیماری معاف دایم شده باشه؟ دردش به هر دو کتف و حتی ساعد دستم هم انتشار پیدا میکنه
ممنون
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۳۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۵
کسی رو میشناسم که با هرنی دیسکال معاف شد! البته اونجا خودش رو کلا به فلجی زد!
امیرخسین
|
United States
|
۰۰:۵۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۲
0
2
سلام
من کف دستم عرق میکنه.طوریکه اگه دستم رو تا 7..8 دقیقه مشت کنم ازش عرق میچکه.
معافی شامل من میشه؟
ممنون
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۲۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
99% آره!
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
فقط معاف از خدمات رزمی میشی.
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۳
0
2
سلام من سندرم روده تحریک پزیر دارم آیا معاف میشم لطفا جواب بدین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
0
2
من MMD (افسردگی اساسی) دارم.معاف میشم؟
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
0
0
برای معافیت دیابت باید پرونده پزشکی داشته باشیم؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۱۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
فکر کنم ربط چندانی نداره! باید به خودشون ثابت بشه و اگر انسولین تزریق میکنی اقدام کن، چند روزی هم تحت مراقبت های شدید و آزمایش ها و بررسی های مکرر مهمون بیمارستان خواهی بود
omid
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۷
0
0
سلام من تك فرزندم پدرم بالاي 63ژ0سال ميباشد ناراحتي قلبي دارد آيا معافم
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۲۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
در قانون جدید برای تک فرزند ذکور ، مبنای سن پدر تغییر کرده! پدر باید 70 سال رو تموم کرده باشه. اگر هم سن پدر كمتر از 70 سال باشه باید به تشخيص شوراي پزشكي وظيفه عمومي به علت بيماري نيازمند به مراقب تشخيص داده بشه.
مهران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۸
0
0
سلا دوستان، من معافیت پزشکی لکنت زبان گرفتم الان دو ساله از معافیم میگزره و الان کلا خوب شدم و دوست دارم برم سربازی میشه کارت رو تحویل بدم،چون واقعا معافیت پزشکی اصلا به درد هیچی نمیخوره
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۴:۲۰ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۷
بله میشه
محسن احمدی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۶
آخه آدم تو ایران 70 سال عمر میکنه ؟؟ :))
فرزاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۱
0
1
سلام/من آلرژی تنفسی دارم یعنی آبریزش بینی و عطسه شدید که قابل درمان نیست و دکتر رفتم هم تایید کرده که من آلرژی دارم/آیا معاف میشم؟
حسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۲
0
0
برای جراحی و برداشتن کامل تیرویید با ندول های سرد و جراحی بواسیر کار افتادگی کارکنان رسمی تا چه اندازه می باشد
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۵۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۹
؟!!
حسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۲
0
0
برای جراحی و برداشتن کامل تیرویید با ندول های سرد و جراحی بواسیر کار افتادگی کارکنان رسمی تا چه اندازه می باشد
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۰۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۷
سوال واضح نیست!!
پارسا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۴
0
0
سلام
ايا التهاب پروستات موجب معافي شخص مي شود ؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۵۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۹
اگر منظورتان از التهاب پروستات: مشکل مجاری ادراری و کامل تخلیه نشدن ادرار باشد، ممکن است شامل معافی شود.
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
0
1
سلام؛
من دیابت نوع یک دارم و انسولین استفاده میکنم . برای معافی اقدام کردم،توی شورای پزشکی بهم معافیت موقت برای 6 ماه دادند.
بعد این 6 ماه ممکن هست ممکن هست معاف دائمم نکنند یا دوباره معافیت موقتم بدند یا اصلا روند رسیدگی به معافیت پزشگی دیابت اینطوریه که 6 ماه موقت معاف کنند و بعد 6 ماه معاف دائم بدند؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
دیابت قندی که انسولین استفاده بشه در هر صورت معافیت دائم داره.
فاروق تابان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
0
2
سلام من عمل جراحی در دستگاه گوارش انجام دارم بیماری هایم دکتر تشخیص داداندکه{آپاندیس حاد و آپاند کتوحی }هستن آیا معافیت شامل من میشه
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۴۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
مرض آپاندیسی منجر به هیچ نوع معافیتی نمیشود!
حسام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
0
1
سلام من بيماري اكتوپي فقدان بيضه راست وهيدروسل خفيف بيضه چپ دارم عمل جراحي اكتوپي بيضه راست رو دو بار كردم ايا معاف ميشم؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۳۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
اکتوپی یا فقدان بیضه: یک طرفه معاف از خدمات رزمی - دو طرفه معافیت دائم.
فاروق تابان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۸
0
2
سلام خواهش می کنم جواب سوال من رو بدید باتشکر
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۴۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
مرض آپاندیسی منجر به هیچ نوع معافیتی نمیشود!
مجید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۹
0
0
سلام!
من از حدود یک سال پیش دچار مشکلات گوارشی شدم و علائمی مثل خونریزی همراه با مدفوع وجود داشت! تابستون بعد از انجام کلونوسکپی و آزمایش نمونه در پاتولوژی مشخص شد که کولیت زخمی دارم و بعد از اون 2 دوره از قرص بیسموت استفاده کردم و تا الان که 6 ماه گذشته هم از قرص سولفاسالازین استفاده میکنم که تا حد خوبی کنترل شده بیماری و در این چند ماه مشکلی نداشتم!
آیا میتونم امیدوار باشم به معافیت؟!
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۴۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
معافیت دائم داره در حالتی که بتونی وخامت اوضاع رو نشون بدی! هر نوع بیماری حادی که وضعیت فعلیش نرمال باشه از نظر اونها دیگه بیماری نیست
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
0
2
شمارا به خدا جواب من را بدید ممنون
فاروق تابان
|
United States
|
۰۳:۱۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۱
0
0
تورو خدا جواب من رو بدید ممنون میشم
بابک تاج
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۵
0
0
آیا گودی کمر هم شامل معافی می شود؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۲۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۹
گودی کمر به خاطر انحراف ستون فقرات ایجاد میشه. انحراف کمتر از 20 درجه معاف از رزم، و بیشتر از 20 هم معاف دائم!
علي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۵
0
0
سلام من كف دستام وپاهام عرق ميكنه شديد ايا ازخدمت معاف ميشوم يانه
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۴۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
در اکثر مواقع معاف از خدمات رزمی
یعقوب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
0
0
سلام .من واریا کوسل دارم (هردو طرفم دارد)طرف چپم به سایز 4.5 شدید.و طرف راستم به سایز 2.5 .ایا اگر درخواست معافیت بدم معاف می شوم . با تشکر
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۴۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
وجود بیماری واریکوسل در قانون نظام وظیفه مشمول معافیت میشه، ولی بسته به شدت واریکوسل ممکنه معافیت کامل یا فقط معاف از رزم بشی.
ناصر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
0
0
سلام
ایا انحراف بینی معاف میشه.
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۱۱ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۹
یکم زحمت بدی به خودت جواب سوالت رو پیدا میکنی! بالا جواب دادم.
عادل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۰
0
0
من ميخوام واسه عدم شنوايي يك گوشم به معافيت پزشكي اقدام كنم. ميگن مدرك تحصيلي تو معاف دايم بودن يا معاف از رزم بودن تاثير داره .ميخواستم بدونم راسته؟
پاسخ ها
عادل
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۱۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
خواهش ميكنم هر كي اطلاع داره بهم جواب بده
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۰۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۷
در مورد کاهش شنوایی یکطرفه یا دوطرفه هیچ حرفی از مدرک تحصیلی به میون نیومده. اگر ملاک بود حتما عنوان میکردن.
معین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
0
0
سلام خسته نباشید می خواستم بدونم تورشن بیضه معافی داره یانه؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۲۰ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۶
تورسیون (تورشن) حاد : ۶ ماه معاف موقت.
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۱ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۶
0
0
با سلام من دچار نرمی استخوان خفیف و بالانس نبودن کشکک زاتو هستم با این شرایط معاف میشم؟؟؟ تشکر
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۵:۳۰ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
معاف از خدمات رزمی
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۹
0
0
با سلام. من به علت عدم رشد بافتها و رگ سمت راست گردنم باعث شده تا گردنم کج بشه حتی مهره گردنم کج شده امکان معافیت داره با تشکر
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۹
0
0
با سلام. من به علت عدم رشد بافتها و رگ سمت راست گردنم باعث شده تا گردنم کج بشه حتی مهره گردنم کج شده امکان معافیت داره با تشکر
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۵:۲۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
تحدب استخوانی معافیت داره. اما درجه تحدب رو نمیدونم و اینکه مشکل در حرکت گردن حتما باعث معافیت میشه
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۵
0
0
سلام .آیا ب پر کاری تیروعید معافیت تعلق میگیره.ممنون
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۵:۳۰ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
پر کاری تیروئید در صورتی که نتیجه آزمایش پایین 0.3 بشه معافیت دائم.
یحیی
|
United States
|
۱۶:۱۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
0
0
سلام اگه واریکوسل داشته باشی معاف میشی یا نه درد بیضه هم دارم شدیده
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۳۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
بالا پاسخ دادم
یحیی
|
United States
|
۱۶:۱۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
0
0
سلام اگه واریکوسل داشته باشی معاف میشی یا نه درد بیضه هم دارم شدیده
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۵۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
پاسخ در بالا داده شده!
توران معسودی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
0
1
پسر من سرباز است وکم کاری تیروید دارد میتواند معافیت پزشکی بگیرد الان 9ماه خدمت است با تشکر
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۳۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
این اشتباه رو نکنید. بذارید خدمتش تموم بشه.
پیام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۰ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
0
0
سلام دوستان خوبین؟من صافی نرم پا دارم و ؤنووالگوم کمتر از ده سانتی متر.یعنی دوعامل رو باهم دارم ولی هردوتاش معاف از رزم هست.بنظرتون من معاف دایم میشم؟تاحالا کسی همچین تجربه ای داشته؟
راستی من سال 90 آزمایش تیرویید دادم 5.6 بود یعنی از 4.2 که نرمال هست بیشتر بود.و من مدرک اونو دارم.ولی پارسال دادم نرمال بود.حالا برا تیرویید نمیتونم اقدامی بکنم؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۵۰ - ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
تیروئید نه! ولی کف پا چرا!
milad
|
United States
|
۲۲:۱۰ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
0
0
سلام من بیماری اختلال خلقی دو قطبی دارم ولی تا بحال بستری نشده ام ایا معاف دایم میشوم؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۳۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
اگه منظورت بای پولارمو هستش ، بله! با هر بیماری دو قطبی و اعصاب و روان دیگه ای، بهت معافیتی میدن که تا نونوایی محل هم نمی تونی بری! فقط پشیمونی برات میمونه.
سیامک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
0
0
سلام. آیا عدم شنوایی یک گوش معاف از رزم است یا معاف کامل؟
کشکک زانوی راستم هم نرمه که گاهی اوقات در میره
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۵۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
مورد اول معاف از رزم، مورد دوم احتمالا معاف دائم اگه که راه رفتن برات امکان پذیر نباشه!!
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
0
0
سلام من ستون فقراتم كج شده مادرزادي هستش بعد كف دستمو عمل كردم قضيه چي ميشه معافم يا نه
مرتضی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۳۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
0
0
سلام من در مدرسه ب زمین‌خوردم‌و تحالم پاره شد و از بدنم‌در اوردن میخواستم بدونم‌معافی داره؟!
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۰۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۸
اسپلنكتومي (جراحی و درآوردن طحال): معاف دائم
مرتضی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۳۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
0
0
سلام من در مدرسه ب زمین‌خوردم‌و تحالم پاره شد و از بدنم‌در اوردن میخواستم بدونم‌معافی داره؟!
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۰۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۸
بله! اسپلنكتومي بمعنای جراحی و درآوردن طحال: معافیت دائم داره.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
0
0
سلام
من تا به حال 3 بار استخوان دستم از یک نقطه شکسته و دوبارش مجبور به جراحی و بیهوشی کامل شدم.
بار آخر همین شهریور 93 بود که عمل کردم.
شکستگی آخر دستم بدلیل کیست توی استخوان بود که الان با عملی که کردم رفع شده.
دوبار داخل دستم پلاک و پلاتین گذاشتم و در آوردم. الان تو دستم نه پلاک هست و نه پلاتین.
من معاف میشم ؟
اگه نه
معاف از رزم میشم ؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۰۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۸
اگر پلاک ، پلاتین یا کیست ، هر کدوم بود معاف بودی. اما الان شک دارم مگر اینکه عدم توانایی حرکتی وجود داشته باشه.
پیام شوقی
|
United States
|
۰۱:۱۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
0
0
روزبه جان کسی که همزمان دوتا مشکل داره.و برا هر مشکل معاف از رزم میشه.یعنی مثلا یدونه صافی نرم کف پا.تاکید میکنم صافی نرم.و ژنووالگوم کمتر از ده سانت.هرکدوم به تنهایی معاف از رزمه.حالا یکی همزمان دوتاشم داشته باشه بنظرت دایم میدن؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۳۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۸
متاسفانه خیر! با اینکه هر دو بیماری رو در لب مرز معافی دائم داری! اما پیشنهادم اینه که برای ژنووالگوم پیگیر معافیت دائم باشی!
میلاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
0
0
اگه کسی مشکل شب ادراری داشته باشه معاف میشه؟
در قسمت دستگاه تناسلی بند47
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۳۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۸
بله، معافی دائم داره.
م ه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
0
0
سلام بیماری زخم معده هم معافیت داره
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۵۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۸
زخم دستگاه گوارش معافیت داره. اما معمولا منکرش هستند!
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
0
0
سلام . من که 16 ماه از خدمت رو گذروندم و 5 ماه دیگه دارم خواستم بپرسم آیا این 5 ماهم تموم میشه یا اندازه دو سه قرن کش داره ؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۵۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۸
تموم میشه برادر. غم مخور
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
0
0
اگه میشه جواب مارو بدید ترو خدا باید چکار کنیم
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۰۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۸
سوال؟!!!
محمد ج
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۰۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۷
0
0
سلام.پدر من بازنشسته هست فشار خون بالا داره 56 ساله هستش تک پسرم خودمم کمر عمل کردم .کفالت میتونم بگیرم ؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۲۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۸
بیمارستان و شورای پزشکی باید تشخیص بده که پدر تحت شرایطی هستند که حتما نیازمند مراقبتن.
احمد حیاتی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۹
0
0
با سلام
من سه سال پیش تصادف کردم و در اثر این تصادف 6 روز به کما رفتم از عوارض تصادف در سال 91 که خونریزی اینتر پارانشیم و خونریزی زیر پرده عنکبوتیه مغز بوده علائم ضعیفی در بدن من به جا مونده متشکر میشم اگه راهنمایی کنید ببینم میتونم معافی بگیرم یا نه .
با تشکر
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۳۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
نمیدونم منظور شما از عوارض ضعیف به جا مونده چیه! در هر صورت خونریزی زیر پرده عنکبوتیه و اینتر پارانشیم هر دو رو میشه به سابقه مننژیت مغزی ربط داد چون بسیار نزدیک و شبیه هستند و این یکی معافی داره. علائمی همچون "سر درد شدید" ، تاری دید، تهوع و سرگیجه و تشنج یا بی حالی ....
احمد حیاتی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
0
0
با سلام مجدد
عوارضش این بود که تا چند ماه یه سمت بدنم حس نداشت "سردرد و سر گیجه داشتم " با اینکه دست راستم ولی دست چپم هنوزم قوی تر و سرعت عمل بیشتری داره گ نسخه فیزیو تراپی که دکتر متخصص داده رو هنوز دارم.
خیلی ممنون که راهنمایی کردید.
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
سلام. ممکنه به خاطر صدمات عصبي حسي، معاف از خدمات رزمي بشی.
احمد حیاتی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۳
0
0
تیک عصبی شدید و عصبی شدن و پرخاشگری و ضعیف شدن حافظه کوتاه مدت و خونریزی بطن جانبی و بطن سمت راست هم داشتم .
با این تفاصیر باز هم معاف نمیشم ؟
دکتر معالج هم 10 روز برام فزیوتراپی نوشت ولی به علت مشکل مالی نرفتم
پزشک قانونی هم برام 10 درصد دیه نوشت
احمد حیاتی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۳
1
0
تیک عصبی شدید و عصبی شدن و پرخاشگری و ضعیف شدن حافظه کوتاه مدت و خونریزی بطن جانبی و بطن سمت راست هم داشتم .
با این تفاصیر باز هم معاف نمیشم ؟
دکتر معالج هم 10 روز برام فزیوتراپی نوشت ولی به علت مشکل مالی نرفتم
پزشک قانونی هم برام 10 درصد دیه نوشت
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۳:۰۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
اولا معافیتی که بخاطر تیک عصبی، و پرخاشگری و ضعیف بودن حافظه بدن ، معافیت جالبی نخواهد بود.

ثانیا : "داشتم" یا "بودم" برای اونها ملاک نیست! اونا با حال امروزت کار دارن!
احمد حیاتی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۳
0
0
ببخشید یه سوال دیگه
بند 34 رو که سابقه مننژیت و سریر رو داره رو خوندم این عوارض ارگانیک و غیر ارگانیک چیه ؟
شامل من نمیشه ؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۵۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
والا نمیدونم ولی یحتمل منظورش از عوارض ارگانیک شاید عوارض طبیعی و بدون دخالت انسان باشه- غیر ارگانیک هم مثل سو مصرف قرص و دارو یا استعمال مخدر و غیره!

مال شما اگه بخاطر تصادف و کما بوده احتمالا! غیرارگانیک حساب میشه! در هر صورت فرقی نمیکنه!
امیرعلی
|
Germany
|
۱۶:۴۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۴
0
0
با سلام
من خون دماغ شدید میشم
وقتی ام ک میشم نزدیک45دقه فقط خون میاد 3بار عمل کردم ولی خوب نشدم
میخوام ببینم میتونم معافی بگیرم عایـــــــــــــــــــــــــــــــــــا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

جواب بدید خواهشا
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۴۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
مشکل شما جزو بیماری های پیش بینی نشده هستش و در صورتی که مقاوم به درمان باشه: بله! احتمال معافیت بسیار زیاده.
مهران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
0
0
سلام
ببخشید اینجانب طی یک حادثه به کما رفته و در برگه پزشکی من vcp11-12/15 و خونریزی ساب اراکنوئید و پارانشیم در بطن فوقانی و راست و ویزیت ent و سابقه بستری در icu و تورم منتشره مغزی میباشد که طی مصرف دارو این تورم و لخته خون برطرف شد
معافی بهم نمیدن عاییییییییییییییییییییییا
مهران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
0
0
سلام
ببخشید اینجانب طی یک حادثه به کما رفته و در برگه پزشکی من vcp11-12/15 و خونریزی ساب اراکنوئید و پارانشیم در بطن فوقانی و راست و ویزیت ent و سابقه بستری در icu و تورم منتشره مغزی میباشد که طی مصرف دارو این تورم و لخته خون برطرف شد
معافی بهم نمیدن عاییییییییییییییییییییییا
مهران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
0
0
سلام
ببخشید اینجانب طی یک حادثه به کما رفته و در برگه پزشکی من vcp11-12/15 و خونریزی ساب اراکنوئید و پارانشیم در بطن فوقانی و راست و ویزیت ent و سابقه بستری در icu و تورم منتشره مغزی میباشد که طی مصرف دارو این تورم و لخته خون برطرف شد
معافی بهم نمیدن عاییییییییییییییییییییییا
مهران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
0
0
سلام
ببخشید اینجانب طی یک حادثه به کما رفته و در برگه پزشکی من vcp11-12/15 و خونریزی ساب اراکنوئید و پارانشیم در بطن فوقانی و راست و ویزیت ent و سابقه بستری در icu و تورم منتشره مغزی میباشد که طی مصرف دارو این تورم و لخته خون برطرف شد
معافی بهم نمیدن عاییییییییییییییییییییییا
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
0
0
با سلام
میخواستم ببینم اگه کلیه ام رو بفروشم معاف میشم؟
لطفا راهنمایی کنید
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۳۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
اهدای عضوی مثل کلیه معافی دائم داره. ولی نمی دونم بین تفاوتی بین اهدا کردن یا فروختن وجود دارد یا خیر؟ شما باید کارت عضویت در سازمان اهدای عضو رو داشته باشی و در مدارکی که بهت میدن گفته بشه که کلیه ات رو اهدا کردی.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
0
0
سلام
من چند سال پیش تو یه درگیری از ناحیه ستون فقرات چاقو خوردم و به علت عمق جرح تا بعد از عکسبرداری بخیه نکردن .
میشه با بند 34 معافی بگیرم ؟
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
0
0
سلام
من چند سال پیش تو یه درگیری از ناحیه ستون فقرات چاقو خوردم و به علت عمق جرح تا بعد از عکسبرداری بخیه نکردن .
میشه با بند 34 معافی بگیرم ؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۵۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
بند 34 از ماده 36؟ ربطی به ستون فقرات نداره. من متوجه مشکلت نشدم!
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
0
0
سلام من مشکل کوچک بودن فک پایین دارم و الان تحت درمان و بعد هم عمل هستم ایا معاف هستم تو رو خدا جواب بدین
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۲۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
نمیدونم مورد شما جزو ناهنجاری‌های استخوانی فک محسوب میشه یا خیر! شما به بیمارستان ناجا مراجعه کن و اونجا جویا بشو. اطلاعات من در هر حد فک های کج ، جلو اومده و دفرمیته هست که موارد زیادی معاف شدن.
صادق
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
0
0
سلام
اگه یه نفر فوت کنه احتمالا میتونه معاف بشه ؟
محمد ر
|
Netherlands
|
۲۱:۲۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
0
0
با سلام وخسته نباشید
دکتر بنده تازه خدمت سربازی رفتم و ذر حین خدمت متوجه شدم ذوتا از مهرهای گردنم مادرزادی به هم چسبیده c5 c6و دیسک گردن هم دارم c6 c7 ایا معافیت بزشکی شامل حال بنده میشوذ ممنون میشم زود جواب بدید چون باید برم دوباره بادگان البطه با mri مشخص شد
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۱۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
بله. اگر که در MRI گرفته شده از شما دکتر تشخیص "هرنی" دیسکال بده،از شما تست حرکتی عصبی هم گرفته میشه که معمولا هرنی دیسکال در مهره 5 و 6 و 7 گردن اتفاق میفته. معمولا علائم درد در ناحیه کتف ، شانه و تا انگشتان وجود داره و حتی علائم حرکتی انگشتان دست ضعیفه
مصطفی علم هولو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
0
0
سلام
من صافی کف پا دارم و معافیت دائم بهم تعلق میگیره
مدرک کارشناسی ارشد دارم میگن تعلق نمیگیره
الان باید چکار کنم؟
ممنون
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۰۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
کاری نمیشه کرد. معافیت دائم برای صافی کف پا از نوع "سخت" هستش که علائمش تغییر شکل استخوانی و دفرمیته شدن مچ پا می باشد! اگر چنین مشکلی رو نداری چه با دیپلم چه با فوق لیسانس، تنها معاف از رزم میشی
مسلم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
0
0
سلام من 7 دندانم مانده معافیت پزشکی به من تعلق میگیره
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۳۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۹
متاسفانه در آیین نامه جدید معافیت دندان حذف شده. باید زودتر اقدام میکردید.
احسان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۹
0
0
سلام خواهش میکنم جواب بدین من دیسک کمر مهرههای 4و5دارم ایا معاف دایم میشم یه ترم دیگه هم دارم جون مادرت جواب بده
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۳۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۹
اگر پاسخ های بالا رو مطالعه میکردی جوابتو میگرفتی! معافیت دائم برای دیسک کمر وجود نداره. معمولا معاف از رزم می کنند. مگر اینکه تشخیص "هرنی دیسکال" داده بشه که در بالا توضیح دادم علائم بارز هرنی دیسکال چه مواردی هست.
علی
|
-
|
۲۱:۳۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۹
0
0
سلام
زخم روی ستون فقرات با چاقو از دو ناحیه بود که به علت نزدیکی به اعصاب نخاع با وجود خونریزی شدید تا بعد از سی تی اسکن بخیه نشد .
اثارش هنوزن هست 6 بخیه عمقی شد
با تشکر
علی
|
-
|
۲۱:۳۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۹
0
0
سلام
زخم روی ستون فقرات با چاقو از دو ناحیه بود که به علت نزدیکی به اعصاب نخاع با وجود خونریزی شدید تا بعد از سی تی اسکن بخیه نشد .
اثارش هنوزن هست 6 بخیه عمقی شد
با تشکر
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۰۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
اگر منظور شما معايب ستون فقرات باشه که: در موارد شديد يا اشكال عملي دارای معاف دائم و در موارد خفيف معاف از رزم رو در پی داره. توضیح ندادید که آیا مشکل جسمی، حرکتی خاصی بعد از بهبودی برای شما وجود دارد یا خیر
احمد حیاتی
|
-
|
۲۱:۵۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۹
0
0
با سلام
عذرخواهی میکنم اگه مزاحمتون شدم ببخشید کسی رونشناختم ازش بپرسم .
عوارض بعد از تصادف که براتون گفتم هنوزم دارم مثل سردرد شدید و سرگیجه و تاری دید وعوارض زمان حادثه هم بطور کامل خونریزی اینترپارانشیمال در کپسول خارجی چپ و مجاورت های فوقانی و راست بطنی جانبی بوده و مدارک ان به نام دکتر مزدک عالیخانی موجود است و همچنین خونریزی ساب اراکنوئید و مشاوره ارتوپدی vcs 11-12/15 ویزیت با ent وich بصورت کانون هیپردنس در ناحیه ی تمپولار چپ با گسترش به اینترنال کپسول میباشد .
ببخشید خیلی مزاحم شدم .
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۵۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
اگر عمل جراحی روی مغز یا جمجمه شما انجام شده احتمال معافیت وجود داره. چنانچه مدارک کاملش هم موجود باشه. پیشنهاد من اینه که یک بار به بیمارستان ناجا مراجعه کنید و نظر اونها رو هم جویا بشید. در هر صورت در شورای پزشکی هم بارها با هزینه ی خودتون از شما Mri ، CT و آزمایش های پر هزینه ی دیگری نیز گرفته خواهد شد و ممکن است معاف نشید! پس قبل از این هزینه ها، با هزینه ی بسیار کمتر حتما از فبل شرایط رو جویا بشید.
احمد حیاتی
|
-
|
۰۸:۱۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۱
0
0
با سلام
خیلی ممنون از راهنماییتون
ببخشید اگه لیست بیماری های معافیت از خدمت رو ببرم پیش پزشک معالج و ازش بخوام ببینه اگه یکی از اون موارد بند 34 هست رو با عکس سی تی اسکن یه نامه واسه شورای پزشکی بنویسه به نامه اش اعتبار میدن ؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۴۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۱
این نامه اعتبار داره اما تنها برای شروع و پیگیری پروسه! برای دریافت معافیت تمام آزمایش ها رو باید در بیمارستان خودشون و با تشخیص اونها انجام بدی. فکر کنم بردن مدارک از جانب دکتر خودت بیشتر باعث معاف شدن از خدمات رزمی بشه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۱۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۲
0
0
سلام من به خاطر شكستكي با و عوارض بعد از ان نميتونم بوتين يا كفش تنك ببوشم ايا معافيت داعم به من تعلق خ
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۰۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۵
هر نوع تغييرات استخواني كه مانع انجام تمرينات نظامي باشد و یا در پوشيدن پوتين اشكال ايجاد نمايد: معاف دائم
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۲
0
0
سلام من پارگی رباط دارم که تو خلاصه وضعیت پزشکیم نوشته PCL , ACL دیده میشه و پارگی درجه 3 ولی نمیدونم منیسک ام پاره است یا نه؟؟؟ایا معاف میشم؟؟؟؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۱۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۵
اگر بر روی رباط و مینیسک پاره عمل جراحی انجام داده باشید معاف از رزم خواهید شد. اما اگر دکتر در نتیجه Mri تشخیص پاره گی Pcl و Acl داده باشه "معافیت دائم" وجود داره.
سجاد بسحاق
|
United States
|
۰۷:۳۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۴
0
0
سلام . من لوزه سوم دارم و لوزه هام پر کارن با عمل لوزه ها میشه معافی گرفت؟
سجاد بسحاق
|
United States
|
۰۷:۳۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۴
0
0
سلام . من لوزه سوم دارم و لوزه هام پر کارن با عمل لوزه ها میشه معافی گرفت؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۵۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۵
با لوزه سوم خیر.
سجاد بسحاق
|
United States
|
۰۷:۵۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۴
0
0
سلام . من لوزه سوم دارم و لوزه هام پر کارن با عمل لوزه ها میشه معافی گرفت؟
جلال وجدانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۴
0
0
بیبخشید تومور پلک که عفونت می کند معا ف دایم می شود
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۰۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۵
تومورهای خوش خیم ناحیه ی چشمی: معافیت از خدمات رزمی و هر نوع تومور بدخیم: معافیت دائم را در پی خواهد داشت.
احسان
|
-
|
۱۶:۳۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۴
0
0
سلام من علائم پرکاری تیروئید دارم و واسه درمانش به پزشک مراجعه نکردم . میخواستم ببینم اگه این علائم توسط پزشک درمان بشه یا از نوع خفیف باشه میتونم معافی بگیرم ؟
باتشکر
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۰۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۵
تیروئید خفیف و یا قابل درمان، مشمول معافیت نمی شود.
عليرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۵
1
0
واقعا آبروي هر چي مرده بردين!!!!!!!!
ساسان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۱/۰۵
0
2
سلام من تالاسمی مینور دارم آیا معاف میشم لطفاجوابشو ایمیل کنید مرسی
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۱/۰۸
خیر
mosen
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۱/۰۶
0
0
سلام دوستان بنذه شب کوری شدید اب موروارید دارم معافی داره یا نه
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۱/۰۸
بله
mosen
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۱ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۱
1
0
سلام روزبه عزیز ببخشید باز هم مزاحم شما میشم خودمو پزشکی کرده ام وظیفه عمومی به من گفت وضیعت شما ۵۰% است پول هم ازمن گرفت صد هزارتومان گفت معافی داری شما باید بری شورای پزشکی مرکز استان وضیعت شمارو برسی کند. حلا نظرت چیه اقای روزبه
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۸
شب کوری یا کور رنگی برای دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر معاف از خدمات رزمی رو در پی داره. اما برای دیپلم و زیر دیپلم معاف دائم. شما به بیمارستان ناجا برای تعیین میزان شب کوری مراجعه کرده اید؟ مدرک تحصیلیتون چیه؟
amir
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۵
0
0
با سلام من الان تو خدمت سربازی هستم.یه چند وقتیه که دست و پا هام شدیدن ورم میکنه میرم دکتر یه آمپول میزنه درست میشم ولی بعد از چند روز دوباره همین وضعو دارم.اسم این بیماریمو هم تا حالا ندونستم چیه.کسی هست بتونه راهنماییم کنه که معاف میشم اگه اقدام کنم یا نه؟اصلا تا حالا کسی بوده که وضعش شبیه من بوده باشه؟ممنون میشم اگه راهنماییم کنین.
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۸
در چه منطقه ای در حال خدمت هستید؟ شرایط آب و هوایی رو کامل توضیح بدید بانضمام نام منطقه. پشه یا حشره خاصی اونجا وجود داره؟
حمیدرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۵
0
0
با سلام...من دچار شکستگی استخوان سر لگن شدم و پلاتین داخل پا گذاشتن...آیا با این شرایط معاف هستم؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۳:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۸
مشکل شما معافیت دائم داره اما حدس کلی در مورد کمیسیون، معافیت از خدمات رزمی است!
حمیدرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۵
0
0
با سلام...من دچار شکستگی استخوان سر لگن شدم و پلاتین داخل پا گذاشتن...آیا با این شرایط معاف هستم؟
امیر هاشمی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۶
0
0
سلام. پدر من سال86با حکم کارگزینی ناجا به عنوان معلول خدمتی (با بیماری قلبی و دیسک کمر )بازنشست شد. الان بعد گذشت چند سال هنوز اون بیماری هارو داره و چند بیماری دیگه ام داره. مث سینوزیت مزمن ارتوروز گردن و رفلاکس معده و جدیدا هم مشکوک به پروستات هست هنوز جواب ازمایشش نیومده واسه معافیت کفالت اقدام کردم اما رد کردن حالا چیکار کنم؟ میتونم از طریق ماده6 بهزیستی اقدام کنم؟ یعنی برم درصد از کار افتادگی پدرمو بگیرم؟بهم میدن؟ راه دیگه ای کسی داره؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۳:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۸
آیا اولین فرزند ذکور (پسر) خونواده هستید؟ سن پدر چند سال است؟
احسان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۰
0
0
سلام
من دچار کلاب فوت پای راست بودم و دوبار در کودکی عمل شدم میخواستم ببینم این بیماری معافیت پزشکی را شامل می شود؟
با تشکر
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۱
بله. بند 41 از بیماری های استخوان و اسکلت - و اگر وضعیت دفرمیته ی پا ، به شکلی باشد که پوشیدن پوتین برای پای راست شما امکان پذیر نباشد، مشمول معافیت دائم خواهد بود.
امین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۱
0
0
سلام دوستان.آیا کبد چرب معافه؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۴
بله - بستگی به نوع کبد چرب دارد که آیا از نوع غیر الکی است یا الکلی!
hossein
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۴
0
0
سلام تنگی نفس به همراه کم خونی و افتادگی و نارسایی دریچه مینترال قلب که با بی حالی و کاهش ضربان و درد از پشت تا کل قفسه سینه همراهه و تقریبا چهار سال پیش از ارتفاع افتادم که از همون زمان کمر و خصوصا گردنم دائم درد میکنه که کلافه میشم لطفا بگین معاف میشم البته دوماهی میشه دارم خدمت میکنم چون راستش نه آزمایشی ازم گرفتن نه تشخیصی نه سوالی فقط امضا کردن که برم خدمت لطفا راهنماییم کنین لطفاااااا؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
اگر افتادگی (پرولاپس) دریچه ی میترال قلب شدید باشه ، باعث بروز نارسایی (mvp) در دریچه میشه.

پرولاپس + نارسایی کامل : معافیت دائم
نرگس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۴
0
0
پسر من یکبار اقدام به خودکشی کرده و همیشه تندخو و هنجار شکن هست آیا امکان معافیت داره ؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
بله - اگر فرد به علت اختلالات اعصاب و روان سابقه بستری شدن در بیمارستان را داشته باشد و نسخه ی پزشک فوق تخصص برای مصرف داروهای اعصاب موجود باشد، تحت شرایط "اختلالات خلقی شدید" : از نوع "فاز افسردگی حاد" که تهدیدی برای خود حساب شود (خودکشی) مشمول معافیت دائم خواهد شد.
saeed
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۴
0
0
سلام
من 95% ازبینائی چشم راست نسبت ب چشم مقابل بینایش از دست داده (عصب چشمم خشک شده)دراثر تصادف> معافت دائم شامل حال بنده میشه؟
باتشکر
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
بله
یگانه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۷
0
0
اگر کسی HIV داشته باشه معاف میشه؟؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۹
بله معافیت دائم داره.
مجتبی
|
United States
|
۱۴:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۸
0
0
من واریکوسل گرید 3دارم معاف میشم قبلا هم عمل کردم
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۹
بله معافیت دائم داره. اما اگر با عمل جراحی بهبودی حاصل شده باشه و یا پس از عمل به درجه 1 یا 2 تبدیل شده باشه: خیر! تنها معاف از رزم خواهید شد.
mohammadreza
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۹
0
0
با سلام لطفا جواب بدید چک میکنم
من باد فت داشتم هم چپ هم راست عمل الان معافم یا معاف از رزم اخه چرا سه برادری سن پدر رو این طوری کردید
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
سوال نامفهومه! الان باد فتقی داری که عمل شده؟
کریم ممندی
|
United States
|
۱۸:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۹
0
0
با سلام واحترام
پسرم از ناحیه ارنج دوچار سکستگی شده است حدود 3سال است محدودیت حرکت بیش از 50درصد کاهش قدرت بازو ضعف شدید گاهی اوقات درد شدید دارد بعضی اوقات اجسامی که بر می دارد از دستش می افتاد هنوز هم درفتگی استخوان و فرو رفتگی جای پلاتینهای ان از ناحییه ارنج دیدی می شود ممنون از زحمات شما
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
با سلام. هر نوع محدودیت حرکت در مفاصل بزرگی چون آرنج، زانو، مچ دست و غیره در صورتی که باعث محدود شدن نیمی از حرکات شده باشد مشمول "معافیت دائم" خواهد بود.
جلال قاسمی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
0
0
سلام من دیابت نوع یک دارم و قندم غیرقابل کنترل و نوسان داره میخواستم بدونم معافم یانه
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۱
تا اونجایی که مطلع هستم دیابت قندی نوع 1 که باعث شود شخص مبتلا انسولین تزریق کند، معافیت دائم دارد.
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۱/۳۱
0
0
سلام من انحراف کشکک زانو داشتم بعد کار سنگین روش انجام دادم طوری که تا ده روز فلج بودم و اصلا با پاهام کاری نمیتونستم انجام بدم حتی خم و راست کردن زانو وقتی رفتم پیش دکتر گفت که تو از قبل انراف کشک داشتی بعد با این کار کشکک زانوهات جابجا شدن و زیرشون هم زخم هست میخواستم بدونم با این شرایط معاف دایم هستم یا اینکه معاف از رزمم
لطفا اگه میشه جوابش رو برام ایمیل کنید ممنومم
Z.hossein9988@gmail.com
ایمیلم
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۱
جزو شرایطیه که متاسفانه معمولا معاف از رزم می کنند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۳
0
2
اصلا نرو خدمت!!!
هادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۲
0
0
سلام لطفا جواب منو بده برام مهمه من بیماریه اسم دارم و اختلال تنفسی و سینوزیت ایا معاف داره خاهشا جواب بدید
هادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۳
0
0
 سلام لطفا جواب منو بده برام مهمه من بیماریه اسم دارم و اختلال تنفسی و سینوزیت ایا معاف داره خاهشا جواب بدید
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۳:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
امکان معافیت با بیماری آسم بسیار بالاست. البته طبق تصمیم شورای پزشکی در بیمارستان بستری شده و اگر آسم شما از نوع متوسط و یا شدید تشخیص داده شود در هر دو صورت " معافیت دائم" دارد. اما آسم خفیف معاف از رزم.
احسان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۳
0
0
با سلام
چطور میشه میزان افسردگی رو تعیین کرد؟
چطور میشه از افسردگی معافیت گرفت؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۳:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
اگر فرد به علت اختلالات اعصاب و روان سابقه بستری شدن در بیمارستان را داشته باشد و نسخه ی پزشک فوق تخصص برای مصرف داروهای اعصاب موجود باشد، تحت شرایط "اختلالات خلقی شدید" : از نوع "فاز افسردگی حاد" که تهدیدی برای خود حساب شود (خودکشی) مشمول معافیت دائم خواهد شد.
پارسا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۴
0
0
سلام من کلیه سمت چپم ۲۹درصد کارمیکنه واتروفیک است ومادرزاد رشد نکرده وشیش سانت است وکلیه سمت راستم هم ۷۰درصد کار میکنه میخواستم ببینم معاف داعم میشم یانه لطفا سریع جواب بدید
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۳:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
خیر
بابک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۱
0
0
سلام داداش بنده گوشم کم شنواست در هین خدمت اموزشی رو تموم کردم افتادم زندان فردیس کرج اونجا یکم فیلم بازی کردم اعزام به ناجا گرفتم رفتم بیمارستان امام سجاد اونجا پاتی کردم جفت گوشمو زد 67 دسی بل کاهش شنوایی گفت معاف میشی خلاصه برگه هارو اوردم اداره کل دوباره معرفیم کرد درمانگاه جواد الائمه کرج اونجا رفتم بهم نامه داد که در تاریخ
94/3/6 با پرونده های قبلیم اونجا باشم بعد ازش پرسیدم ایا معاف میشم گفت شورا تسمیم میگیره کرد کرد نکرد میده کمسیون پزشکی که همینجاست داداش میخام بدونم دکتر معاینم میکنه یا با برگه ای که ناجا داده نگاه میکنه به ظرت معاف میشم؟ پارتیم میگه اونجا هم اشنا دارم بچه ها از اونجا برام طوری هرف میزنن اگه راست باشه فک نکنم معاف شم تو چیزی بگو میشم به نظرت؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
اینکه کاهش شنوایی هر دو گوش 67 دسی بل باشه کمی نرمال نیست! در کاهش شنوایی معمولا بین دو گوش تفاوت وجود داره! ممکنه بخاطر این موضوع آزمایش شما دوباره تکرار بشه.
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
0
0
سلام .بنده کاتاراکت ضربه ای دارم میشه معافی بگیرم
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
هر نوعی از کاتاراکت حتی اگر عمل شده باشد نیز معافیت دائم دارد.
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۶
0
0
من به خاطر سوراخی که در دیواره بطن چپ قلبم به صورت مادر زادی قرار داشت دو بار در دوران طوفولیت مورد عمل قرار گرفتم که یکی از انها عمل باز قلب بود. البته الان از نظر قلبی مشکلی ندارم و دارو مصرف نمیکنم میخواستم بدانم ایا میتوانم از معافی پزشکی استفاده کنم؟
با تشکر
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
اگر از نظر قلبی آزمایش های تکمیلی رو انجام داده اید و عملکرد قلب شما هیچ نوع مشکلی نداشته باشه ، خیر! مشمول معافیت نمی شوید.
یوسف
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۶
0
0
سلام ببخشید من ماهی 4 الی 5 بار شب ادراری دارم آیا معافم
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
برای اثبات شب ادراری در بیمارستان ارتش بستری خواهید شد. اگر در چند شبی که بستری هستید این اتفاق بصورت غیرارادی رخ بده حتما معاف خواهید شد. تشخیص غیرارادی بودن شب ادراری توسط دستگاه های پیشرفته و دقیق انجام میشه.
کاظمی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۷
0
0
سلام من سابقه تشنج دارم ایا معاف هستم
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
تشنجی که مشمول معافیت شود اشاره مستقیم به بیماری "صرع" دارد.که در 95% موارد نیز مشمول معافيت از خدمات رزمی خواهد شد.
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۷
0
0
سلام به همه دوستان صافی کف پا و باد فتق باعث معافیت میشه؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
معافیت دائم برای صافی کف پا از نوع "سخت" هستش که علائمش تغییر شکل استخوانی و دفرمیته شدن مچ پا می باشد! - باد فتق از نوع هرنی اینگوینال معافیت دائم دارد.
عبدالصمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۹
0
1
سلام راستی من قبلا آلت تناسلیم روزی 5 بار میرفت ولی الان دو بار میره آیا معاف میشوم
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
0
0
سلام.من پدرم دیابت داره و انسولین تزریق میکنه.آیا میتونم معافیت کفالت بگیریم.تک پسر هستم.سن پدرم 59سال.
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۱
0
0
عالیه
بهرام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۲
0
0
سلام من سینه گودی شکل دارم. خیلی وقتها هم تنگی نفس دارم و تپش قلب هم دارم بنظرتون معاف میشم؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۳:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۰
معافیت زمانی اتفاق می افتد که عملکرد سیستم تنفسی تا 50% دچار مشکل شده باشد و یا این گودی باعث فشار به قلب شود.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
0
0
ایا داشتن انگشت اضافی پا مشمول معافیت میشود
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۰
این مورد در آیین نامه ذکر نشده اما چنانچه وجود این انگشت در پوشیدن پوتین اشکال ایجاد نماید مشمول معافیت دائم خواهید شد. یکی از فوتبالیست های زحمتکش! کشورمان نیز از این راه معافیت گرفته بودند!!
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۷
0
0
با سلام میکرو پنیس هم شامل معافیت هست لطفا در مورد سایز لازم برای گرفتن معافیت توضیح بدید ودر صورت معاف شدن در کارت معافیت دلیل معاف بودن چه چیزی قید میشود
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۳:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۰
در حالت خوابیده کمتر از 4 سانت و در حالت نعوظ کمتر از 7 سانت. کارت معافیت دیجیتالی هست و چیزی در آن ذکر نمیشه.
ناصر
|
Germany
|
۱۲:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۲
0
0
سلام من عصب 6 چشم چپم فلجه، آیا معاف میشم؟ در ضمن من آسم برونشیال نسبتاً شدید دارم همراه با سینوزیت مزمن ولی معاف از رزم شدم. الان هم دارم 05 کرمان خدمت میکنم.
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۲
اگر یک چشم در اثر بيماري غير قابل علاج فاقد بينايي (عدم درك نور) یا آستیگماتیسم بسیار شدید باشد: معاف دائم.

نوع آسم حتما با بستری شدن در بیمارستان باید تشخیص داده بشه و در پاسخ های بالا هم گفتم: آسم متوسط و آسم شدید هر دو معافیت دائم دارد.
davood
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۶
0
0
باسلام وعرض تشکر از سایت خوبتون ۱سوال داشتم…
بنده درکودکی دچار شکستگیه استخوان از ناحیه ی مچ پاشدم…به علت بد جوش خوردن متاستفانه کمی پام دچار انحراف شده واستخوان اضافیه کوچیکی درست روی مچ پام ایجادشده…این پام هرزشده و دراثر فعالیت زیاد ازمچ درمیاد…درپوشیدن کفش مشکلی ندارم…ایاشرایط معافی دارم…؟
باتشکر
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۲
متاسفانه مشکل شما جزو موارد در رفتگي عادتي مفصل مچ پا محسوب میشه که معمولا معاف از رزم می کنند. اما احتمال معافیت دائم هم وجود دارد.
شايان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۵
1
0
ايا معافيت اعصاب و روان بند تيك هاى صوتى و حركتى كارت قرمز محسوب ميشود؟
پاسخ ها
محمئ
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
نه فکر نمیکنم
شايان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۵
1
0
ايا معافيت اعصاب و روان بند تيك هاى صوتى و حركتى كارت قرمز محسوب ميشود؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۳:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
متوجه منظورتون نشدم
محمد
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
نه فکر نمیکنم
كيوان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
0
0
من معاف شدم كارتتم امد در خونمون خدا كنه يه راهي پيدا كنم برادرم رو معاف كنم
حسین اقااااا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۴
0
0
سلام میخواستم بدونم میگرن معافیت میتونه بگیره؟باید شدتش چقدر باشه
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۳:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
میگرن معافیت دائم نداره. در بدترین حالتش تحت تست های اعصاب و روان معاف از رزم خواهید شد.
پوریا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
0
0
سلام لطفا و خواهشا سوالمو سریع پاسخ بدید..
من یکی از گوشام کاملا مشکل شنوایی داره و نمیتونم باهاش بشنوم و اون چیزی که تو قوانین معافیت گوش دیدم یکی از گوشات کاملا نشنوه معاف دایمت میکنن..
خواستم بدونم آیا تحصیلات تو معافیتم تاثیر میزاره چون لیسانس دارم؟؟؟!
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۲
اگر قابل مداوا و جراحی نباشه. بله.
بهرام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
0
0
سلام ازتون خواهش میکنم جواب سوالمو بدید من دیسک کمر دارم مهره ۴ ۵ ۶ ایا شامل معافیت میشوم؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۲
بله. اگر که در MRI گرفته شده از شما تشخیص "هرنی" دیسکال داده بشه، در بیمارستان ناجا از شما تست حرکتی عصبی و نوروپاتی هم گرفته میشه که معمولا علائم درد در ناحیه کتف ، شانه و تا انگشتان وجود داره و حتی علائم حرکتی انگشتان دست ضعیفه .... در این صورت معافیت دائم داره.
مرتضی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۲
0
0
با سلام
بیماری کیست کلیه با کیستهای بالای 16cm معاف میشن؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۷
16 میلیمتر منظورته؟ معمولا ارجاع به درمان داده شده و معاف ار رزم!
علیرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۵
0
0
من جابه جایی دیسک بین چهار و پنج دارم که به خاطر گودی کمرمه . همچنین سابقه تشنج و افسردگی دارم .
سوال دوم اینکه دیسکوید لوپوس اریتما ، معافیت دائم داره ؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۷
بله. دیسکوئید لوپوس اریتما معافیت دائم داره.
میلاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۷
0
0
اقا روزبه تورو خدا فقط زود جواب بده داداش.
من اگزما دست دارم کلا پشت دست راستو چپم از مچم یکم پایینتر هم هست این اگزما.
پوست سرم ب شدت شوره میزنه بعد اینکه تقریبا دوروز از حموم کردنم میگذره.
پوست روی پامم خیلی خشک شده وقتی جوراب میپوشم اذیتم میکنه.
ب نظر شما میتونم اقدم کنم برای معافی???
لطفا یکم بیشتر توضیح بده دستت درد نکنه
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۹
بله. اگر در هر دو دست باشه ، به طوری که تمام پشت دست (از مچ به پایین) رو گرفته باشه در صورتی که شدید و مقاوم به درمان باشه معافیت دائم داره. اگر قبلا به دکتر مراجعه کرده و درمان نتیجه نداد مدارک همراهتون باشه. اگر به پاهاتون هم انتقال پیدا کرده و پوشیدن پوتین به دلیل حساسیت خارش و سوزش برای شما امکان پذیر نیست که هر نوع مشکلی در پوشیدن پوتین باعث معافیت دائم میشه. ممکن است به شما مرخصی استعلاجی برای درمان داده بشه که اگر در این مدت درمان نشد، معافیت دائم رو در پی داره.
علی حاتمی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۰
0
0
سلام .من همانژیوم مفصلی دارم رو مچ پام.دکترم تایید کرده بیماریمو عکس ام ار ای گرفتم کاملا نشون میده بیماریمو.رو پا بیشتر از 1 ساعت وایسم پام ان دازه کدو تنبل میشه و خیلی درد میگیره همه رگهای مچ پام بیرون میریزه چجوری به پزشکای بیمارستان نظام وظیفه بفهمونم که درد دارم.در ضمن چه نوع همانژیومی معافی دایم داره .فقط تو بند 12ماده44زده معاف دایم...ممنون میشم راهنماییم کنی داداشه گلم
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۴:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
همانژیوم عروقی از نوع مویرگی معافیت دائم دارد. برای اثبات بیماری باید در بیمارستان ارتش بستری شوید ... آزمایش های لازم بر روی شما انجام شده و چنان اثبات شود معاف خواهید شد.
یاسمن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۰
0
0
سلام وقت بخیر. شنیدم اگه برادر بزرگتر باتایید پزشک با 40% بیماری معاف بشه برادر کوچیکترم میتونه معاف شه، واقعا میشه؟ خواهشا جوابمو بدین
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۴:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
بنده بی اطلاعم!
علی حاتمی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۲
0
0
داداش جوابه منو نمیدی؟در باره همانژیوم ازت سوال پرسیده بودم ممنون میشم جواب سوالمو بدی
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۴:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۳
جواب دادم. منتهی مثل اینکه پاک شده!!
همانژیوم مشمول معافیت میشه. مال شما نوع عروقی - مویرگی هستش که چنانچه ورم پای شما نیز در پوشیدن پوتین مشکل ایجاد کنه ، حتما سبب معافیت دائم خواهد شد. برای تسریع در شروع پروسه نظر فوق تخصص رو ارائه کنید.
ندا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۲
0
0
میخواستم ببینیم بیماری سندرم ژیلبرت کبد و قوس کمر منجر به معافیت میشن؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
خیر. بیماری سندرم ژیلبرت مشمول معافیت از رزم خواهد بود.
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
0
0
سلام
دوستان من بیماری تنگی کانال نخاع و دیسک کمر دارم
معاف میشم؟
آتور
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
0
0
سوالم درمورد یه چیز دیگست اینکه برای دوقلوها هم یه امتیازی هست یا نه مثل یکی معاف بشه ودیگری بره به خدمت یا اینکه خدمتشون کم تر بشه؟
پاسخ ها
روزبه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
نه. امتیازی نیست.