ظاهرا قصه بازگشت شجاعی و تیم‎ملی سر درازی دارد. ‏
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۸
۱
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال باید به زودی در دادگاه حاضر شود تا درباره بازگشت دوباره مسعود شجاعی به تیم ملی توضیح دهد. دادستانی او را دعوت کرده است و اخبار تکمیلی در این زمینه به زودی منتشر می‌شود. تاج هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است.

پــنــجــره
نظرات
جانباز
خاک بر سر دادستانی که بخاطر شجاعی که به تیم ملی دعوت شده .تاج را احضار کرده ...دادستان بیشعور .اگر درستکاری .تو و امثال تو /دنبال دزدان دولتی و مسئولین چپاول گر باشید
آخرین اخبار