سنجابی که توسط یک خانواده مورد حمایت قرار گرفته بود، پس از رها شدن بر روی تنه درخت، قبل از تجربه دنیای آزاد، توسط یک گربه زبل شکار شد!
۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۵
۰


پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار