اصفهان در چندمین روز پیاپی شاهد پدیده وارونگی دما و الودگی شدید است. کیفیت هوای اصفهان در چند روز اخیر با میانگین شاخص ۱۷۲ در شرایط ناسالم برای همه گروه ها قرار دارد
۱۰ دی ۱۳۹۶ - ۲۰:۴۶
۱


پــنــجــره
نظرات
ناشناس
بیشتر خودروها تک سرنشین هستن درحالیکه افراد میتونن از نقلیه عمومی استفاده کنن و موانع در خیابان زیاده این هم باعث ترمزگرفتن و حرکت دنده سنگین افزایش دوده خودروها میشه
آخرین اخبار