این ویدیو که این روزها دست به دست می چرخد، ظاهراً مربوط به یکی از کشورهای عربی است که رانندگان در محاصره ریزگرد و مه، بدون لحاظ احتیاط رانندگی کرده و تصادف زنجیره ای با حداقل ۲ کشته به بار می آورند!
۰۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۸:۳۶
۰


پــنــجــره
آخرین اخبار