پیر پائولو لازارینی طراح ایتالیایی در صدد عملی کردن طرح خود به نام هاور کوپ است که ترکیبی از گذشته و آینده است.
۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۵
۰


پــنــجــره
آخرین اخبار