نمایندگی سازمان ملل متحد در تهران، به احترام قربانیان زلزله یک شنبه شب کرمانشاه، پرچم خود را نیمه افراشته کرد.
۲۳ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۷
۰


پــنــجــره
آخرین اخبار