میرزا عباس خان مهندس باشی ملقب به مشاور الدوله فرزند میرزا رضا فارغ التحصیل مدرسه نظامی فرانسه، در سال ۱۳۰۲ قمری به ریاست احتساب شهر تهران که وظیفه شهرداری نیز بود انتخاب شد.
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۳:۴۰
۰
نخستین شهردار تهران
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار