آقای حیدر بهزاد دچار بیماری اتروفی میباشد و همسرش هم دچار مریضی ام اس . او یکی ازافرادیست که توانسته علیرغم داشتن معلولیت برای خود ماشین طراحی کند ، بسازد و از آن استفاده کند . شغل آقای بهزاد ساخت ال ای دی تبلیغاتی برای مغازه دارهاست .تحصیلات آقا بهزاد سوم راهنمایی است. او در کنار طراحی ماشین برای خود و دیگر معلولان توانسته موتور هم طراحی کند.
۲۴ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۳
۱


پــنــجــره
نظرات
سبحان شاهمرادی اصولگرا
خدا مزدش دهد
آخرین اخبار