گروه های تروریستی از گاز سمی در حومه ادلب استفاده کردند که باعث کشته شده شدن بسیاری از افراد بی گناه شد.
۱۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۴
۳
هشدار! حاوی تصاویر دلخراش و تکان دهنده
پــنــجــره
نظرات
ebi
لعنت خدا برصهیونیزم جهانی که عامل اصلی این همه خشونت و کشته در خاورمیانه هست ....
ناشناس
عجب صبری خدا دارد
ناشناس
ازخدامی خواهم کسانی که این عمل زشت راانجام داده اندنابودکند همتون می دانید کیاهستند اماچون منافق هستیدانوانکارمیکنید لعنت به هرچی .....
آخرین اخبار