این روزها، هنگام تخم ریزی ماهی های سفید در دریای مازندران است. بر اساس قوانین محیط زیست، صید در این ایام ممنوع اعلام می شود اما در حاشیه غربی دریای خزر، صیادان محدودی هستند که برای کسب روزی خود به دریا میزنند. صیادان بر اساس تعهدی اخلاقی که نسبت به هم دارند، دستاوردهای محدودشان را سخاوتمندانه با یکدیگر تقسیم می کنند.
۱۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۱
۰
مردان ماهیگیر چشم به راه بهار هستند تا صید ماهی دوباره رونق بگیرد و ماهی ها نان اهالی را بسازند. اعتقاد صیادان بر این است هرکسی از هرجایی میتواند در دریا ماهیگیری کند فقط نباید بحث و جدلی بینشان در بیافتد. ماهیگیرها بعد از هر صید با جمله «هزار شکار» برای هم آرزوی صید بهتر و بیشتری میکنند.
 
پــنــجــره
آخرین اخبار