بسیاری از مهاجران سوری و اقریقایی با دستور ترامپ مبنی بر منع ورود به امریکا بین مرزهای کانادا و امریکا آواره شدند.
۱۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۱
۰
پــنــجــره
آخرین اخبار