مالام جابا سردترین نقطه پاکستان است که بسیاری از علاقمندان به اسکی را تمام نقاط جهان به سوی خود می کشاند.
۱۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۰
۰
پــنــجــره
آخرین اخبار