چراغ های هوشمند در آینده نزدیک جایگزین چراغ های معمولی در خیابان های شهر خواهند شد.
۱۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۶
۰
پــنــجــره
آخرین اخبار