خلبان بالگرد نظامی قزاقستانی که مسیرش را گم کرده بود مجبور به فرود اضطراری در جاده و از راننده یک کامیون آدرس پرسید.
۲۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۳
۱
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
بیشتر جهت یابی شوفری بود
آخرین اخبار