مجموعه «در حاشیه» شامل تصاویری از حاشیه نشینی در برخی از نقاط کشور است.
۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۵
۱
فاز سه شهرک صنعتی و روستای شیشه گری (چهارده معصوم) در جنوب شهر کرمان؛ محله‌هایی که کوچه و خیابان هایش در زمستان پر از گِل و لای‌ اند و در گرمای تابستان بوی زباله می‌دهند گویا که بهداشت در آنجا معنایی ندارد. تمامی خانه ها غیر استاندار، بدون گاز و آب آشامیدنی هستند و برق آنها هم برق دزدی است. گویی فقر حاشیه‌های شهر را تنگ در آغوش گرفته و مردمانش بی رمق و رنگ پریده، دست و پا زنان فریاد می‌کنند و کمک می‌خواهند، در شهرک صنعتی کارخانه‌های این محله تعطیل شده و افراد در فقر مطلق به سر می برند، در این روزها و شب‌های سرد زمستانی مردم این مناطق خانه و سرپناه که هیچ، حتی لباس و غذای گرم هم ندارند، کوچه پس کوچه‌های اینجا بوی تند ناامیدی می دهند و اعتیاد از پنجره‌ها و درها سرک می‌کشد. در اینجا افراد فاقد شناسنامه زیاد وجود دارد که برخی از آنها از مهاجرین افغان هستند، اغلب مردم این منطقه آنقدر درگیر فقر هستند که تحصیل فرزندانشان در زندگی آنها جایی ندارد...
 
پــنــجــره
نظرات
سبحان شاهمرادی اصولگرا
دولت برجام ساز لطفا برای ملت کار بیشتر بکن
آخرین اخبار