تصویر عبور یک رهگذر از زمین خشک و ترک خورده را نشان می دهد. در پی خشکسالی های چندین ساله، سدهای زیادی در خراسان جنوبی دچار کمبود شدید آب شده به طوری که بعضی از آنها به کلی خشک شده اند.سد حاجی آباد نیز با ظرفیت ۶.۵ میلیون متر مکعب یکی از مهم ترین سدهای خراسان جنوبی می باشد که با وجود بارندگی های قابل توجه اخیر در این استان باز هم طبق روال چند سال گذشته با خشکی و بی آبی مواجه است.
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۹
۰

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار