«ژان لوک ملانشون» کاندیدای چپ‌گرای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برای اینکه بتواند به طور همزمان در دو شهر لیون و پاریس در جمع هوادارانش سخنرانی کند.
۲۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۸
۰
پــنــجــره
آخرین اخبار