آتاری برای کودکان دهه پنجاه و شصت بیش از یک سرگرمی بود در اولین تبلیغ این وسیله پرطرفدار چهره های شاخصی چون پله را خواهید دید.
۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۳
۰
پــنــجــره
آخرین اخبار