برخی منابع خبری با انتشار یک فایل ویدیویی، از مشاهدۀ یک نوع بالگرد روسی جدید برای نخستین بار در آسمان سوریه خبر دادند.
۰۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۹
۰
پــنــجــره
آخرین اخبار