بلندترین لگوی جهان در دبی ساخته شده است که بیش از یک تن وزن دارد.
۰۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۵
۰
به گزارش پارسینه،بلندترین برج لگویی جهان ارتفاعی حدود ۱۷ متر داشته و ساخت آن بیش از ۵۰۰۰ ساعت زمان برده است. بیش از ۴۳۹۰۰۰ قطعه اجزای سازنده این لگوی جهانی بوده و وزنی حدود یک تن دارد.

پــنــجــره
آخرین اخبار