قرن ما را باید به جرات قرن ظهور ربات ها دانستند ربات هایی که می توانند در آینده نقشی کلیدی در زندگی ما بازی کنند.
۰۱ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۷
۰
پــنــجــره
آخرین اخبار