۰۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۶:۴۷
۰
آیت الله جعفر سبحانی می گوید:

در رعایت ادب ، حضرت آیت الله بروجردى فوق العاده بود . من این را با یک واسطه از حضرت امام رحمه الله علیه نقل می کنم که فرموده بود : آقای بروجردی به منزل ما تشریف آورده بودند ، خدمت ایشان پرتقال آوردیم . ایشان پرتقال را خوردند و هسته های آن را در دست خود نگه داشتند و کنار بشقاب نگذاشتند که مبادا کسی ببیند و بدش بیاید. این تعبیر معروف که می گویند در سه چیز احتیاط لازم است : اموال ، نفوس و فروج . ایشان تأدباً می گفت : اموال ، نفوس و غیرها .
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار