۲۹ تير ۱۳۹۵ - ۰۶:۰۹
۰
کارشیطان صرفا دعوت و پیشنهاد است و خداوند او را بر ما مسلط نکرد؛بلکه انسان است که با زودباوری خود،شیطان دعوت کننده به بدی ها را بر نفس خود تسلط می دهد و دل خود را ملک او می کند و لذا نباید انسان کاسه گمراهی خود را بر سر دیگری بشکند؛زیرا انسان به اعمال خود مسلط است و پاداش و کیفر عمل هم مربوط به خود انسان است
(علامه طباطبایی رحمةالله علیه،المیزان)/
پــنــجــره
آخرین اخبار