پرخورى و سيرى از غذا ، يكى از راههاى تسلط شيطان بر قلب است . هر چند غذاى حلال باشد ؛ زيرا پرخورى و سيرى علّت تقويت شهوات است و شهوات از برّنده ترين اسلحه هاى ابليس ملعون است .
۲۸ تير ۱۳۹۵ - ۰۷:۱۴
۰

مى گويند : يحيى ، ابليس را با قفلهاى متعدّدى ديد ، از او پرسيد : اينها چيست ؟ گفت : شهواتى كه به وسيله آنها انسان را از بندگى بازمى دارم .

يحيى گفت : در اين قفلها براى من هم چيزى هست ؟ گفت : آرى ، زمانى كه پر بخورى تو را نسبت به نماز و ذكر سنگين كرده و آنطور كه بايد نمى توانى نماز بخوانى و شيرينى ذكر حق را بيابى . يحيى گفت : غير از اين هم چيزى هست ؟

گفت : نه .

يحيى گفت : از اين پس تعهد خدايى بر من است كه شكم خود را از غذا پر نكنم . ابليس هم گفت : به خدا قسم از اين به بعد ، هرگز مسلمانى را نصيحت نخواهم كرد

شیخ حسین انصاریان
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار