بعضی از افرادی که از لقمه حرام می نالند خودشان گناهانی می کنند که پدر لقمه حرام می باشد.
۱۲ تير ۱۳۹۵ - ۰۴:۲۳
۴
نماز می خوانند، روزه می گیرند، به قول خودشان از لقمه حرام پرهیز می کنند حتی بعضی از آن ها اهل نماز شب هم هستند، اما به راحتی آبروی افراد را می برند. این گناهان آنقدر نحس هستند که صاحبانشان گاهی موفق به توبه نمی شوند: عمدا نماز نخواندن، به ناحق آدم کشتن، عقوق والدین، و آبرو بردن. پسر یکی از علما که در زمان خودش استادالعلما بود، برای من تعریف می کرد که به پدرم گفتم پدر تو دریای علم هستی، اگر بنا باشد یک نصیحت به من بکنی چه می گویی؟ پدرم جواب داد: آبروی کسی را نبر.... عزیز من اسلام می خواهد آبروی فرد حفظ شود. شما با این مشکل داری؟ دقت کنید که بعضی ها با زبانشان به جهنم می روند. روایت داریم که می فرماید اغلب جهنمی ها، جهنمی زبان هستند. فکر نکنید همه شراب می خورند و از دیوار مردم بالا می روند. یک مشت مومن مقدس را می آورند جهنم. ای آقا تو که همیشه هیئت بودی! مسجد بودی! بله، (ولی) توی صفوف جماعت می نشینند و آبرو می برند.

آیت الله فاطمی نیا
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
بگم بگم ؟؟؟؟
ناشناس
نگو! آبروی بابات میره هااااااا!!!!!!!!!
ناشناس
خنديديم چقد تو اين مملكت رعايت ميشه از طرف مردم و زمامداران
ناشناس
بخصوص از طرف خانوما!!!
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار