۱۲ تير ۱۳۹۵ - ۰۴:۲۱
۲
راستى كه ما خوبهايمان كافر هستند و خوبترهامان مشرك، از ما تا توحيد فاصله هاست. و اينكه مىگويم كافر هستيم، نه كفر در اعتقاد است، كه منظورم كفر در عمل است. با اينكه به او رسيده ايم، و به او علاقه مند شده ايم، در كارها و در زندگى از او چشم مىپوشيم و او را كنار مىگذاريم.
بياييد يك پا هم خدا را شريك كنيد. آخر هميشه براى غير او؟!
بياييد در برابر اين همه بت، يك سهمى هم براى خدا بگذاريد

ع ص
پــنــجــره
نظرات
ایرانی
توکلت علی الله
بنده خدا
عالي بود پارسنه
خيلي جا داشت در خصوص شرك جامعه امزوزي و شرك عصر جاهليت بحث كرد
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار