مواظب باش!شيطان مقيّد است كه در "دعا" سرخوردگی ايجاد كند
۱۰ تير ۱۳۹۵ - ۱۹:۵۷
۰
شيطان راه‌های مختلفی دارد برای اينكه رابطه بنده با خدايش را قطع كند و اميدی را كه او به خدا بسته ناامید کند. مثلا يك مرتبه به ذهن انسان می اندازد كه بگوید : چقدر بگويم؟! يكدفعه دعا كردم بس است، دو دفعه گفتم بس است، اگر خدا مي‌‌خواست بدهد تا حالا داده بود و... اين شيطان است. حواستان جمع باشد!

شيطان وقتی كه اتّفاقی می افتد در انسان سرخوردگی درست مي‌‌كند. بخصوص شيطان مقيّد است كه در "دعا" سرخوردگی ايجاد كند، برای اينكه میخواهد رابطه‌‌ات را و آن اميدی كه به خدا بستی را قطع كند...در باب دعا هيچ‌‌وقت نگذاريد كه اين افكار شيطانی شما را احاطه كند و شما را از دعا باز بدارد؛ حواستان جمع باشد! هم از آن طرف متوجّه بالا باش، به اين معنا كه خداوند خسته نمی شود و برعكس از دعای تو لذّت هم می برد و از اين طرف هم شيطان را مواظب باش، كه شيطان تو را خسته نكند. دقّت كنيد! شيطان شما را از نظر دعا كردن خسته میكند ; در اين هم هیچ شبهه‌‌ای نيست كه وقتی از خدا میخواهی، اگر مصلحت باشد به موقع میدهد.


استاد الفقها
آقا مجتبی تهرانی
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار